آیا تصاویر را نمی بینید؟ اینجا کلیک کنید...

برگزاری دوره های متنوع مدیریت به صورت غیر حضوری

موسسه آموزش الکترونیکی نوین، در راستای تکمیل دوره های  آموزشی خود، دوره های کاملی با موضوع مدیریت در 8 رشته مختلف را ارائه نموده است.

عبارتست از فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینهترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجاییها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان

در سالیان اخیر تغییرات بنیادی در بازار، محیط کسب و کار را محیط پر تلاطم و توام با خطرات زیاد کرده است. اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب و کار در این محیط متغییر با موفقیت قرین نشود، حیات تجاری بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده و چه بسا تا مرز شکست کامل پیش برود.

مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممکن است مسئول همه وظایف بخش امور اداری باشد. ولی در سازمان های بزرگ، مدیر امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است.

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است. وضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است.

در جهت حفظ مسیر پروژه، ‏برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که ‏از ابزار و تکنیک های خاص خود، در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل ‏برنامه تدوین شده برای پروژه است،

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دوره مدیریت جهانگردی یکی ازدورههای تحصیلی آموزش عالی است که هدف ازایجادآن آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیازصنعت گردشگری وارائه بینشهای علمی لازم جهت اداره اثربخش وکارآمدسازمانهای مرتبط بااین صنعت است.

مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوریهایی گفته میشود که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار میرود.مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک رویکرد عمده در کسب و کار در سالهای اخیرمطرح شده است.

هرسیستمی اگر ایستا و ثابت باشد پس ازچندی بدلیل وجود قانون آنتروپی مثبت نابود خواهد شد. برای پیشگیری از فنا و نابودی، تزریق آنتروپی منفی ضروری است واین چیزی جز پویایی، انعطاف و قابلیت واکنش در برابر محیط متغیر نیست.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مشاهده لیست تمامی دوره های آموزشی مدیریتی

http://www.novinelc.com

موسسه آموزش الکترونیکی نوین

شما این ایمیل را از طرف ما به دلیل ثبت نام در سایت ما یا خرید از ما دریافت کرده اید.

Unsubscribe