nr 59 - juni 2021

Nytt och på gång från Föreningen Vi i skolan om Tåstarp skola

Hej alla landsbygdsälskare!
Efter en lång period av väldigt begränsad rörlighet om möjlighet till aktiviteter ser vi nu att något håller på att hända. ÄNTLIGEN!
Föreningen Vi i skolan lyckas överleva tack vare viss uthyrning, även om väldigt begränsad. Vi har kunnat hålla delar av skolan stängd och inte haft onödig förbrukning av värme eller el. Under sommaren och mot kommande höst ser vi att man planerar för både kalas, fest och andra aktiviteter. Skolan längtar efter att ha människor i och runt sig.
Under pandemin har Föreningen Vi i skolan begränsat antalet utskick och annan information, då det helt enkelt inte funnits så mycket att informera om.
Nu hoppas vi att detta ska förändras och att vi snart ser aktiviteter i skolan igen. 

Kallelse till årsmöte 4 juli kl 15.00

Årsmöte med föreningen Vi i Skolan Tåstarp kommer att avhållas söndagen den 4 juli 2021 kl 15.00 i Tåstarps skola.

Precis som förra året kommer vi hålla mötet både inne i skolan och digitalt. På så sätt kan alla som önskar delta från telefon eller dator. Bild och ljud blir tillgänglig för alla.

För att efterleva de regler som våra myndigheter har utfärdat kommer mötet att avhållas i Tåstarp skola med goda möjligheter till lagom avstånd.

Delta i årsmötet genom att trycka på denna länken.
(Tips - Gör det i god tid så att du verkligen är med från starten och kan få eventuell hjälp med uppkopplingen)
Delta i mötet genom att gå in på denna sidan:
Klicka här om du vill delta i mötet


Dagordning, årsberättelse och ekonomisk redogörelse kommer att finnas på vår hemsida. Redan nu kan sägas att det föreligger inga frågor eller beslut av allvarlig karaktär för skolans framtid. Givetvis är det helt i sin ordning att lämna fullmakt för röstning till olika ledamöter och befattningshavare.
För att planeringen av årsmötet skall fungera är det av stor vikt att alla, och då menar vi verkligen alla, som har för avsikt att deltaga anmäler detta.

Vi vill gärna veta om du tänker medverka fysiskt eller önskar koppla upp dig via datorn.
Anmälan göres till:
Niklas Falck: niklas.falck@viiskolan.se 
Michael Hansson: norregarden@gmail.com eller 0760-55 78 07.
Dessa två svarar även på alla de frågor som du undrar över inför mötet.

Väldigt välkomna att deltaga!
Styrelsen för Vi i Skolan.

Hjälp oss sprida informationen!

Du har väl betalt för medlemskap 2021??

Medlemsavgiften är 200 kr för vuxen och ungdom från 16 år.
Barn 0-15 år ingår som medlem under familj eller hushåll med betalande föräldrar. (ange namn och ålder barn på inbetalningen).
Registrera din e-postadress på vår hemsida för nyhetsbrev. www.viiskolan.se

Tåstarps Boulebana invigs den 4 juli

I samband med årsmötet den 4 juli kommer boulebanan som byggts på skolans gräsmatta invigas. Byggarbetet är i stort sett färdigt när nyhetsbrevet skickas ut, så när som på plattläggning runt banorna och lite annat pyssel.
Alla som önskar spela och testa banan är välkomna redan nu.
Minst en i sällskapet som spelar ska vara betalande medlem i Föreningen Vi i skolan.

Information om eventuellt system för tidsbokning blir en senare fråga.

Midsommarfirande och Sommarfest Inställt!

Även denna sommar anser vi i styrelsen med flera att vi inte ska ta några risker, trots att restriktioner skulle ge oss möjlighet till mindre evenemang. På grund av kort framförhållning och känslan av osäkerhet har styrelsen valt att vänta med både midsommarfirande och sommarfest till 2022.

Vi hoppas i stället få möjlighet att kunna arrangera andra aktiviteter inom kort och hoppas att alla vill vara med.
Har du något förslag eller idé, kontakta oss så vi kan hitta på något riktigt kul för föreningens medlemmar.

Protokoll från senaste styrelsemöte finns att läsa på hemsidan.

Den 11 april träffades styrelsen i Tåstarps skola och gick igenom flertalet punkter och förberedande uppgifter som kommer hanteras under sommaren.
Bland annat planeras för att börja annonsera att Tåstarps skola finns för uthyrning lite mer aktivt framöver.
Skolan mår allra bäst av att användas och intäkter hjälper att ha råd för underhållandet.
Läs som sagt mer i protokollet från mötet.
// Styrelsen

Föreningen Vi i skolan

info@viiskolan.se

www.viiskolan.se

Facebook Email Website Location
MailerLite