Paweł Piotrowski Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Paweł Piotrowski został Głównym Inspektorem Farmaceutycznym - poinformował rzecznik MZ Krzysztof Jakubiak. Szefa GIF powołuje Prezes Rady Ministrów, w poniedziałek 4. czerwca 2018 r. w imieniu premiera nominację wręczył minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym na różnych stanowiskach, pracował m.in. na rzecz samorządu aptekarskiego. W latach 2006 –2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Głównym Inspektorem Farmaceutycznym został Paweł Piotrowski. Prezes NRA gratuluje zwycięzcy

Serdecznie gratuluję Panu Ministrowi Pawłowi Piotrowskiemu objęcia funkcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jego dotychczasowe doświadczenie, a także praktyczna znajomość rynku pozwala sądzić, że sprawdzi się w nowej choć niełatwej roli, jaką jest pełnienie skutecznego nadzoru nad krajowym rynkiem farmaceutycznym. Dzisiejsza nominacja jednocześnie kończy kilkuletni okres wakatu na tym stanowisku, co przez część obserwatorów może być postrzegane jako pozytywny zwiastun nadchodzących reform i zmian, które w najbliższym czasie mogą dotknąć tę instytucję. Nie ulega wątpliwości, że na Pana Ministra Piotrowskiego czeka wiele wyzwań – począwszy od zmian organizacyjnych wewnątrz inspekcji, a skończywszy na sprawach żywotnie interesujących każdego farmaceutę, związanych m.in. z przyczynami braku leków ratujących zdrowie i życie milionów pacjentów, ograniczeniem procederu odwróconego łańcucha dystrybucji, czy sporami prawnymi w zakresie przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych. Ze swojej strony deklaruję wolę i chęć współpracy z Panem Ministrem Piotrowskim, skutkującą tworzeniem rozwiązań porządkujących rynek farmaceutyczny. Jednocześnie dziękuję Panu Zbigniewowi Niewójtowi za dotychczasową współpracę i wieloletnie zaangażowanie – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pozytywne skutki „Apteki dla Aptekarza” porażają sieciowych lobbystów

W związku z błędną interpretacją danych firmy IQVIA, którą posługują się przedstawiciele ZPA PharmaNET i dotyczącą efektów zmian w prawie nazywanych „Apteką dla Aptekarza”, przedstawiamy następujące wyjaśnienia, przypominając najważniejsze, jednak starannie pomijane przez Związek fakty.

Monopoliści, czy rozdrobnieni przedsiębiorcy? 

Uzasadnieniem do wprowadzanych zmian były między innymi: „(…) Niebezpieczeństwo całkowitej monopolizacji rynku usług farmaceutycznych i przejęcia go przez duże, międzynarodowe podmioty, spowodowane m. in. nieprzestrzeganiem ustawowych zakazów koncentracji (…)”.

W tym miejscu ZPA PharmaNET powołując się na prehistoryczne i mocno nieaktualne z punktu widzenia rynku dane Fundacji Republikańskiej z 2016 r., zapewnia o znikomym stopniu usieciowienia i braku ryzyka jakiejkolwiek monopolizacji. Traktujemy to stwierdzenie jako nieco schizofreniczne, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi przedstawiciela Związku, który żądając zerwania konferencji wiceministra zdrowia pisze, że reprezentuje ponad jedną trzecią rynku w Polsce. Jeżeli kilka, głównie zagranicznych sieci realizuje roczny przychód sięgający blisko 10 mld zł, to zagrożenie monopolizacją jest widoczne gołym okiem i nie wymaga szerszego komentarza. Tak samo, jak kwestią bezdyskusyjną jest to, iż cel ustawy jest realizowany. Czytaj dalej na www.nia.org.pl

Marek Tomków o ustawie "Apteka dla Aptekarza", mafii lekowej, e-recepcie i podatkach

Obawy związane z nową regulacją były chybione, bowiem ceny leków nie wzrosły a liczba aptek w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, jednym z najwyższych w Europie.- mówił w Loży Radiowej wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków (prezes OIA).

W ten sposób podsumował rok obowiązywanie ustawy "apteka dla aptekarza".Podkreślił również, że w woj. opolskim problemem jest niedobór personelu fachowego. Bo o ile łatwiej jest znaleźć magistra farmacji w dużej aglomeracji, zwłaszcza tam, gdzie są uczelnie, o tyle u nas jest to pewien problem. Czytaj dalej i oglądaj na www.radio.opole.pl

Sławomir Gadomski zastąpi Katarzynę Głowalę na stanowisku wiceministra zdrowia

Nowym wiceministrem zdrowia został Sławomir Gadomski. Katarzyna Głowala, dotychczasowa podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialna za sprawy finansowe, odchodzi z resortu.

Sławomir Gadomski był dotychczas zastępcą dyrektora ds zarządzenia i finansów Centrum Onkologii w Warszawie. Ma wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej. Gadomski ma ponad 10 lat doświadczenia w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń. Zanim objął stanowisko dyrektora ds zarządzenia i finansów Centrum Onkologii, pracował m.in. w grupie PZU. Więcej www.pulsmedycyny.pl

Zmiana na stanowisku dyrektora CSIOZ

Resort zdrowia potwierdził zmiany kadrowe w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Z instytucją rozstał się jej dotychczasowy dyrektor - Marcin Węgrzyniak. Nowym dyrektorem CSIOZ został Bartłomiej Wnuk, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy.

Rozstanie nastąpiło za porozumieniem stron. Nowym dyrektorem CSIOZ został dotychczasowy zastępca - wyjaśnił Krzysztof Jakubiak, dyrektor biura prasy i promocji w MZ. Dodał również, że kierownictwo resortu uznało, że na tym etapie instytucja potrzebuje menedżera o innym profilu kompetencji. Źródło www.pulsmedycyny.pl 

Przełomowy dzień dla informatyzacji systemu ochrony zdrowia - pierwsza e-recepta zrealizowana

Wprowadzanie elektronicznej recepty do polskiej służby zdrowia stało się rzeczywistością. 25. maja w siedleckim Centrum Medyczno-Diagnostycznym minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wziął udział w inauguracji e-Recepty. Pierwszym pacjentem, któremu wystawiono jej elektroniczną wersję był prezydent miasta Wojciech Kudelski. Receptę na przepisany przez swojego lekarza rodzinnego lek, wykupił w lokalnej aptece.  

W Siedlcach i Skierniewicach od połowy lutego odbywał się pilotaż e-recepty. Od piątku 25.maja 2018 r. każdy mieszkaniec tych dwóch miast, który przyjdzie do lekarza i poprosi o e-receptę będzie mógł ją otrzymać i zrealizować w aptece.

Od 1 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym. Czytaj więcej na www.gov.pl

Wywiad z nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzejem Matyją - "Jedność i godność"

Samorząd powinien przestać kojarzyć się jedynie z obowiązkiem uiszczania składek, problemy lekarzy rezydentów dotyczą całego środowiska, pomysł ze sprowadzeniem lekarzy ze Wschodu jest zły. Z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, rozmawiają Ryszard Golański i Marta Jakubiak.

Gratulujemy. XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zdecydował, że to pan będzie stał na czele samorządu. Czym jest dla pana objęcie funkcji prezesa i jaki cel wyznaczył pan sobie na początek?

To olbrzymi zaszczyt, że przedstawiciele środowiska lekarskiego wybrali mnie do pełnienia tej funkcji. Jednocześnie mam świadomość, jaka ciąży na mnie odpowiedzialność z tym związana. Chciałbym przede wszystkim, aby samorząd i izby lekarskie przestały kojarzyć się lekarzom jedynie z obowiązkiem uiszczania składki, aby każdy lekarz, będąc członkiem samorządu, czuł, że jest to jego organizacja, jego izba. Czytaj więcej na www.gazetalekarska.pl

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie recept

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło projekt z dnia 30 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

W ocenie skutków regulacji możemy przeczytać, że „zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej” i ma spowodować „szybsze i sprawniejsze z mniejszą liczbą błędów wystawianie recept” oraz „szybszą realizację recept".

Projekt umożliwia między innymi realizację recepty, gdy „pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny". Więcej na www.aptekarzpolski.pl

NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”

W opinii Ministerstwa Zdrowia punkty edukacyjne zdobywane przez farmaceutów w ramach szkoleń internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. „twarde”. Naczelna Izba Aptekarska uważa, że taka interpretacja jest sprzeczna z dotychczasową praktyką i przypomina, że przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej taka interpretacja nie znajduje podstaw w przepisach wspomnianego rozporządzenia. W § 4 określono jedynie, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, za które z kursów wymienionych w katalogu ciągłych szkoleń, farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy, czyli tzw. „punkty twarde”. Wbrew stanowisku Ministerstwa Zdrowia, § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia nie wskazują na formy, w jakich wyżej wymienione kursy mogą być realizowane. – czytamy w nadesłanym do naszej redakcji stanowisku. Czytaj więcej na www.mgr.farm

Inspekcja sanitarna naraża aptekarzy na straty. Oddają suplementy do kontroli i płac(z)ą

GIS, sprawdzając jakość preparatów, pobiera próbki produktów z miejsc ich sprzedaży. Problem w tym, że całkowicie nieodpłatnie, a kontroli jest coraz więcej.

W ostatnim czasie aptekarze się skarżą, że inspekcja sanitarna coraz częściej przychodzi na kontrole do ich aptek i żąda wydania dużej liczby opakowań suplementów diety. Rzecz w tym, że przejmuje je całkowicie nieodpłatnie! Dla aptekarzy to problem, bo niektóre produkty mogą kosztować nawet ponad 100 zł za opakowanie.

W opinii eksperta - MICHAŁA BYLINIAKA wiceprezesa NRA  potrzebna jest zmiana ustawy

"Farmaceuci zgłaszają zjawisko nadmiernego pobierania F próbek przez sanepid. Problemem jest to, że nikt nie rekompensuje kosztów pobranych próbek. W dyskusjach pojawia się często pytanie, czy sanepidowi nie wystarczyłoby pobieranie tylko listków. Ja osobiście nie spotkałem się z takim działaniem, raczej dochodzą do mnie informacje o pobieraniu kilku opakowań. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, ile jednostek produktu będzie potrzebne do przeprowadzenia analizy. Po drugie, sanepid woli mieć więcej próbek na wszelki wypadek. Po trzecie, przedmiotem badania jest też opakowanie i jego zgodność z przepisami. Sama sprzedaż suplementów diety na listki nie jest jednak nigdzie zabroniona i w niektórych aptekach część suplementów się dzieli. Jednak w praktyce pacjenci w większości wolą całe opakowania. Zasadniczo, jeżeli coś się pobiera od przedsiębiorcy, to powinno się za to zapłacić ? z wyjątkiem sytuacji, w których to on jest winien naruszenia jakości produktu. Optymalnie wszystko powinno wyglądać tak, że sanepid otrzymuje od apteki fakturę za pobrane produkty i w przypadku stwierdzenia wady ? refakturuje ją na jej sprawcę. W przypadku gdy wady nie ma, powinien to być koszt urzędu. Ale nie wiem, czy inspekcję sanitarną jest na to stać. Aby to stwierdzić, potrzebna jest informacja o liczbie opakowań pobieranych i ilości wad stwierdzanych w trakcie badań. Wprowadzenie odpłatności za pobierane próbki wymagałaby niestety zmian w ustawie o inspekcji sanitarnej, ponieważ obecnie przepisy jej nie przewidują."Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, czytaj cały artykuł

Polityka Lekowa 2018. Minister Marcin Czech: Najważniejsi są pacjenci

W trakcie drugiego panelu konferencji Pulsu Medycyny "Polityka lekowa. Wyzwania na lata 2020-2030", podjęto temat potrzeb pacjentów w takich obszarach jak kardiologia, onkologia, neurologia czy diabetologia.

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz zmianami w systemie ochrony zdrowia wiele chorób ze śmiertelnych zmienia się w przewlekłe, co będzie w przyszłości znacznie obciążało placówki medyczne. 

Pacjenci są w sercu polityki lekowej. Widać to na przykładzie dostępności lekowej – ten cel został uwzględniony jako ten służący głównie pacjentowi. Przedstawiciele organizacji pacjentów na równych prawach dyskutują z nami o założeniach polityki lekowej. Czytaj dalej na www.pulsmedycyny.pl

W debacie udział wziął także wiceprezes NRA Michał Byliniak. Mówił o potrzebie wprowadzenia opieki farmaceutycznej.

Komunikaty

Nowy numer Aptekarza Polskiego 141/119E

W numerze przeczytacie m.in. o e-recepcie, boreliozie z Lyme oraz kleszczowym zapaleniu mózgu, problemach terapii chorób skóry w praktyce aptecznej, o tym jak wygląda proces powstawania nowego leku i wiele wiele innych. Nowy numer do pobrania tutaj

Rekrutacja na staż dla farmaceutów szpitalnych w Hiszpanii zakończona

Komisja kwalifikacyjna wybrała 3 farmaceutów, którzy będą zdobywać doświadczenie w najlepszych szpitalach w Hiszpanii.

Zwycięzcy dwuetapowej, trwającej 1,5 miesiąca rekrutacji to 2 farmaceutów z Gdańskiej OIA i 1 z kujawsko-pomorskiej OIA. Wszyscy posiadają doświadczenie z zakresu farmacji szpitalnej. Staże rozpoczną się w październiku oraz listopadzie, każdy potrwa miesiąc. Szczegóły www.nia.org.pl

Facebook Twitter

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

MailerLite