‘Bij het streven naar kennis, wordt elke dag iets toegevoegd. Bij het volgen van het onnoembare wordt elke dag iets weggelaten. Steeds minder zul je moeten, tot je uiteindelijk het niet-doen bereikt. Als er niets is gedaan, blijft niets ongedaan.’
bekijk in browser