Svenska Postkodstiftelsen stödjer Glocal Film Festival 

 

Glocal Film Festival är en ambulerande filmfestival kring de globala målen för hållbar utveckling. Festivalen gör det globala lokalt och ger världens bästa filmer och Sveriges främsta föreläsare – för vår tids viktigaste åtagande.

Initiativtagare till festivalen är föreningen FilmCentrum, som har säte i Stockholm men bedriver filmkulturell verksamhet i hela landet, däribland MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter.

– Det var ur höstens upplaga av MRF, som i Stockholm fokuserade på just de globala målen, som idén om Glocal Film Festival föddes. Vi blev varse att det finns ett enormt sug efter metod för att konkretisera och hitta ingångar till att arbeta med de globala målen, säger Elsa Cojnby, creative director på FilmCentrum.

Glocal Film Festival pågår i sjutton veckor, från den 17 augusti fram till demokratins födelsedag den 17 december, och omfattar 17 geografiskt spridda filmvisningar – kopplade till vart och ett av de globala målen för hållbar utveckling ­– med efterföljande samtal med inbjudna samtalsledare och organisationer.

Festivalen syftar till att väcka nyfikenhet och skapa fördjupad förståelse kring de globala målen både enskilt och tillsammans.

– 6 av 10 svenskar känner inte till de globala målen för hållbar utveckling och en omställning till en mer hållbar värld  kräver engagemang från alla på alla nivåer. Vi är därför stolta över att stötta FilmCentrums projekt Glocal Film Festival, som genom en turnerande filmfestival från norra till södra Sverige bidrar till att öka kunskapen och medvetenheten för de globala målen, och som i sin tur kan leda till ett ökat lokalt engagemang, agerande och ansvarstagande för dem, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Luna Nilsdotter har engagerats som projektledare för festivalen och aktörer som söker samarbete eller mer information kring upplägget är välkomna att ta kontakt.

Press och copy hänvisas till Elsa Cojnby.Luna Nilsdotter: luna@glocalfilmfestival.com / 073 086 76 60

Elsa Cojnby: elsa@glocalfilmfestival.com / 073 682 75 06

FC BIO

distribution@filmcentrum.se

www.filmcentrum.se/fcbio

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår hemsida eller gjort inköp från oss.

Unsubscribe

MailerLite