Latvijas Universitātes fonds –

ar lepnumu par izcilību!

KONKURSS!

Līdz 6.jūnijam Latvijas Universitātes (LU) dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomas fakultāšu, institūtu, aģentūru un citu struktūrvienību darbinieki bija aicināti pieteikties “Mikrotīkls” konkursā, piesakot dažādus projektus, kurā var iegūt finansējumu dažādiem projektiem. “Mikrotīkls” 500 000 eiro ziedojumu administrē LU fonds.

Kopā tika iesniegti 26 projektu pieteikumi, kuri tiks izskatīti līdz 15. jūlijam. Pieteikto projektu kopsumma sasniedz 858 079 eiro.

LEPOJAMIES!

Poļina Zaļizko ir LU fonda administrētās stipendijas "Mikrotīkls" saņēmēja un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes doktorante, kas 2022. gada pavasarī veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu "Tiopurīna metabolisma noteikšana, pielietojot imunoloģiskās un molekulārās bioloģijas metodes, un vielmaiņas stāvokļa izvērtēšana pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām".

Maija pēdējā nedēļā Vašingtonas Universitātē, Sietlā notika Baltijas studiju pētniecības veicināšanas apvienības (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS) 28. konference "Baltijas studijas krustcelēs" (Baltic Studies at a Crossroads). Pateicoties Latvijas Universitātes (LU) fonda atbalstam bija iespējams Baltu filoloģijas maģistrantam Elvim Frikam nolasīt zinātnisku referātu – “Atgriešanās garša: latviešu pēctrimdas tekstos caur gastropoētisko aspektu” un satikties ar amerikāņu-latviešu kopienu, lai veicinātu LU fonda ideju izplatību. 

2021. gada aprīlī noslēdzās projektu konkurss dabaszinātņu un medicīnas zinātņu jomās. Konkursā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti deviņi projekti. Tostarp ar LU fonda un mecenāta “Mikrotīkls” atbalstu tika apstiprināts Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas programmas maģistrantūras studenta Matīsa Branta projekta pieteikums, lai veiktu Strenču magnētiskās anomālijas ģeofizikālo izpēti. 

Kvantu skaitļošana ir kā elektrības atklāšanas sākotnējā stadija. Tai ir liels potenciāls pielietojumam, taču kā mēs to potenciālu varētu realizēt? Andris Locāns, Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes doktorants un LU fonda “Mikrotīkls” stipendijas saņēmējs, ir viens no pētniekiem, kurš skatās, kā kvantu skaitļošana varētu būt pārāka par līdzšinējām metodēm datu apstrādē, darbojoties ar Lielā hadronu paātrinājuma (LHC) datiem.

ATBALSTI LU BOTĀNISKO DĀRZU!

Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza simtgades svinību ietvaros, autoservisā Avdeeva & Kopilkov atelier ir uzstādīta ziedojumu kaste, kurā ir iespējams ziedot LU Botāniskā dārza rododendru stādījumu rekonstrukcijai. 

Rododendru stādījumu rekonstrukcija ir nepieciešama gar Vīlipa ielu. Rododendru ziedēšana LU Botāniskajā dārzā katru gadu ir pats apmeklētākais laiks, tāpēc šī rekonstrukcija palīdzēs teritoriju padarīt pieejamāku apmeklētājiem, kā arī ļaus pārkārtot rododendru stādījumus tā, lai tie augtu pilnvērtīgāk, būtu vieglāk kopjami un būtu vizuāli baudāmāki.

ZIEDO ŠEIT!

PALDIES!

Paldies ziedotājiem no 31.03. - 27.06. 

Accenture Latvijas filiāle, Aija Auziņa, Aira Dzene-Gaile, Aivars Markots, Amerikas latviešu asociācija, Andis Draguns, Andris Lācis, SIA ARMGATE, Artis Luguzis, Borisa un Ināras Teterevu fonds, SIA, Dagnija Lācis, Dainis Pudelis, Dana Gerasimova, DAUGAVIETE, Studenšu korporācija, SIA, Džineta Dimante, Edgars Liepa, Freivalds Tālivaldis, GRINDEKS, KS, Igors Lisjonoks, Inga Alondere-Goihmane, Kārlis Puķītis, Lāsma Medne, Laura Ansone, Ļevs Fainveics, Lolita Kostujukova, LU basketbols, Māris Selga, Mikus Žagata, NJ Media, SIA, Orens Ahmets, Pēteris Aleksandrs Alunāns, Pēteris Cikmačs, Raimonda Soloha, Roberts Blumbergs, Sandra Kronītis-Sīpols, TET, SIA, Toms Pāvils, Uldis Sīpols, Vasilijs Bankovskis, VB Genum, SIA.

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Sniedz ieguldījumu Latvijas nākotnē jau tagad!

“Ceļamaize” – labākais, ko paņemt līdzi studiju pirmajā gadā!

ZIEDO JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: Vaļņu iela 10-2, LV - 1050

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com 

Email Website Facebook Youtube Instagram
MailerLite