Latvijas Universitātes fonds –

ar lepnumu par izcilību!

Atskatāmies uz 2019. gadu

Ziedošana ir ticības apliecinājums labajam cilvēkā, filantropija, ilgtermiņa ieguldījumi nākotnes vērtībā. Kopumā 2019. gadā ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā snieguši 243 mecenāti, kā arī anonīmie atbalstītāji, ziedojot 886 129 eiro.

Darbības virzieni un prioritātes

▶️ Stipendijas studentiem;

▶️ Pētniecības un mācību vides attīstības projekti;

▶️ Infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Pateicamies par ziedojumu 2019. gadā! Aicinām turpināt labos darbus arī turpmāk!

LASĪT GADA PĀRSKATU

VIVAT MAECENATUM CARITAS!

Mēneša mecenāti

Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Pateicībā par ieguldījumu LU attīstībā, ik mēnesi LU fonds dalās stāstos par mecenātu dāsnumu un to pozitīvo ietekmi uz kāda dzīvi.

NOVEMBRIS'19

Pētera Alunāna sirds filantropija

Jau kopš 2001. gadu Alunānu ģimenes stipendija ir pavērusi iespēju iegūt augstāko izglītību un piepildījusi sapni uzsākt studijas LU. Amerikas latvietis Pēteris A. Alunāns sniedz atspēriena punktu jauno studentu dzīvē.

LASĪT

DECEMBRIS'19

Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu

Pozitīvisma un enerģijas bagātais Austrālijas latvietis Eigits Dāvis Timermanis (Goga)  atbalsta izcilus LU studentus, kas veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus.

LASĪT

JANVĀRIS

LMT investē vērtīgos resursos – viedos studentos un projektos

Jau kopš 2007. gada LMT atbalsta LU, ziedojot eksakto zinātņu projektiem un konferenču, forumu nodrošināšanai. Turklāt uzņēmuma vadītājs uzsver, ka izglītība palielina konkurētspēju.

LASĪT

FEBRUĀRIS

Ozoliņu – Medņu saime sniegs vairāk gaismas LU teologiem

Amerikas latviešu dibinātais Kārļa Ozoliņa – Emīla Medņa trasta fonds ziedojis 55 tūkstošus ASV dolāru LU Teoloģijas fakultātes studentu stipendijām.

LASĪT

LEPOJAMIES!

Sasniegumi, kas iedvesmo

Pasniegtas "Ekselences balvas 2020"

Gandrīz ikviens pazīst kādu izcilu pedagogu. Lai celtu skolotāja profesijas presižu, ar mecenātu atbalstu jau kopš 2012. gada tiek noskaidroti un apbalvoti jaudīgi dabaszinātņu un matemātikas skolotāji. 

LU fonds lepojas ar ši gada laureātu, kādreizējo stipendiātu, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotāju Ģirtu Zāģeri.

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Nākusi klajā grāmata par karavīru Timermani

LU vēsturnieki prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons un Mg. hist. Reinis Ratnieks sarakstījuši grāmatu par mecenāta tēvu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku: "Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945)".

UZZINĀT

Prezentēts projekts par molekulārajiem kristāliem

Ar mecenāta "Mikrotīkls" atbalstu Dr. chem. Toma Rēķa vadībā LU Ķīmijas fakultātes Molekulāro kristālu laboratorijā īstenots vērienīgs projekts farmaceitiski aktīvu cietvielu pētniecības virzienu attīstīšanai.

UZZINĀT

Atvērta grāmata par bijušo rektoru prof. I. Lāci

LU Akadēmiskajā apgādā izdota astotā LU rektoru grāmatu sērijas grāmata „Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis. Dzīve un darbs”. Tā stāsta par fiziķa, pasniedzēja, vadītāja Ivara Lāča dzīvesgājumu un karjeru no laikabiedru skatupunkta.

UZZINĀT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LU doktoranti, kuri pacels pētījumu nākamajā līmenī

Vēl četri LU doktoranti eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā savas disertācijas izstrādes laikā saņems nozīmīgu atbalstu vēl ievērojamākam pētnieciskajam darbam – LU Ķīmijas fakultātes doktorante Viktorija Vitkovska, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorants Reinis Baranovskis, divkārtējā stipendiāte, LU Bioloģijas fakultātes (BF) doktorante Nineļa Miriama Vainšeļbauma un LU Medicīnas fakultātes doktorante, ārste-klīniciste Laura Pučeta

Atkal satiekas stipendiāti un mecenāti

Turpinot tradīciju, norisinājušies vairāki esošo un kādreizējo LU fonda stipendiātu un mecenātu atkalsatikšanās pasākumi. 2020. gadā ir satikušies 7 dažādu stipendiju kopu ieguvēji: ✅ Rūšu ģimenes stipendiāti, ✅ zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendijas "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā" ieguvēji, ✅ M.M.V. Petkevičš piemiņas stipendijas ieguvēji, ✅labdarības fonda "Paaudze" Izcilības stipendijas ieguvēji, ✅ Kurta Hāgena stipendijas ieguvēji, ✅ Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēji, ✅kā arī pirmās Latgales "Ceļamaizes" stipendiāti.

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Turpini atbalstīt izaugsmi!

Apkopojums par ziedojumiem lielākajām kampaņām portālā ziedot.lu.lv >>

Lai no jauna iemirdzas zvaigžņu globuss!

Līdz ar Astronomiskās observatorijas simtgadi LU Muzejs plāno izveidot mūsdienīgu ekspozīciju par astronomisko pētījumu attīstību Latvijas Universitātē.

Viens no ekspozīcijas centrālajiem eksponātiem būs lielais zvaigžņu globuss, kas 20. gs. 30. gados iegādāts LU studentu mācību vajadzībām.

Gadu gaitā globuss stipri cietis, zudis tā krāsojums ar zvaigžņu un zvaigznāju figūru elementiem, bojāti konstruktīvie elementi, tāpēc tam ir nepieciešama nopietna restaurācija. Kopējais mērķis – 3 000 EUR.

ZIEDOT JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com

Email Website Facebook Youtube
MailerLite