Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Obs! Information om den stundande asfalteringen 29-30 oktober

Inför de stundande vägarbetena kommer här mer detaljerad information om när och vad som kommer att hända de kommande dagarna. Vi ber er alla att prata ihop er med era grannar för att säkerställa att alla får denna information, samt hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att hantera de tillfälliga störningarna som blir. 

Fredagen 5:e Oktober - Talluddens väg

Viktigt! Allt förarbete såsom grusning mm som görs på Talluddens väg kommer genomföras från svackan och ner mot vändplanen. Därför berör det bara de som bor ute på Talludden. 

Nu på fredag klockan 7:00 den 5:e Oktober kommer de att förbereda inför asfalteringen den 29-30 oktober. Följande arbeten kommer då att göras:

  1. Förstärka bärlagret i svackan på Talluddens väg
  2. Rensa vändplanen på Talluddens väg från beväxning
  3. Ta fram och markera brunnar på Talluddens väg
  4. Frilägga asfaltkanter vid Talluddens väg

Detta kommer inte att innebära att vägarna stängs av, men att det kommer vara begränsad framkomlighet under denna tid. Prata gärna med grannarna om ni kan ställa era bilar lite högre upp på Talluddens väg om ni vet att ni behöver komma ut tidigt på morgonen. 

Vi återkommer med mer information till samtliga i god tid innan asfalteringen den 29-30 oktober

Frågor?

Om det finns några kompletterande frågor så ber vi er maila till styrelsen_vag@rydbosaltsjobad.se så ska vi svara på momangen! Vi ber er också att prata med ihop er med era grannar så att den här informationen når så många som möjligt om inte alla läser facebook eller mail. 

Styrelsen i Oktober genom Marianne & Fredrik

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida