Klubmail fra Danmarks Skiforbund

Nyt fra sekretariatet

COVID-19 Råd og vejledning i forbindelse med opstart af skisæsonen

Det er en ny hverdag vi vender tilbage til i klubberne, men vi kan dyrke vores sport! Vi skal bare tænke os lidt ekstra om og tage forskellige forholdsregler i forbindelse med opstart af sæsonen 20/21.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at klubben sikrer, at rammerne er på plads. I bør som klub skabe nogle rammer der overholder de gældende regler og samtidigt gør det trygt og sikkert for medlemmet at deltage i aktiviteten. Derudover bør I sikre at jeres instruktører/trænere ikke udsættes for smitterisiko og er informeret om klubbens procedurer.

Læs mere her 

Nyt fra Sporten

DM Lang/Kongevejsløbet udskydes fra 13. september til 25. oktober 2020

DM Lang/Kongevejsløbet udskydes fra 13. september til 25. oktober og flyttes fra Holte til Flyvestation Værløse på en 6 – 7 km løjpe.

FM klassisk om formiddagen og DM/FM fri stil om eftermiddagen.

Kongevejsløbet 45 km med vasaseedning og låne-rulleski, og Kongevejsløbet 26 km opgives i år.

Modtagne tilmeldinger annulleres og startgebyr tilbagebetales (det nye startgebyr vil være lavere)

Ny tilmelding forventes åbnet mandag den 14. september.

Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. september kl. 19.30

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SV

Tilmelding til Ole Mathiassen, norsmathiassen@godmail.dk.

Af hensyn til Covid-19 forholdsregler kan hver skiklub maksimalt tilmelde 2 deltagere (bestyrelsesmedlemmer undtaget).

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

            Fremsendes senere

  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

            Fremsendes senere

  1. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastlæggelse af kontingent for det indeværende år

          Fremsendes senere

  1. Behandling af indkomne forslag

           Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 16.september

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

           På valg til bestyrelsen er:

           Rune Methling (AaS)
           Kim Skov Jensen (SH)
           Peter Löwenstein (KS)

  1. Valg af revisor og revisor suppleant.
  2. Eventuelt

Sociale medier

Like os på Facebook og følg os på Instagram

Facebook Instagram

Kalender

Se aktivitetskalenderen på Danmarks Skiforbunds hjemmeside

Klubmailen

Har du indlæg til Klubmailen bedes du sende det til klub@skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube Instagram
MailerLite