EkoNu 3.0 nyhetsbrev - juni 2021

Midsommarhälsningar från Projekt EkoNu 3.0.!

Vilket sommarväder vi haft de senaste dagarna, till och med midsommaren ser ut att bli riktigt fin i år! :)

Men överlag har våren varit utmanande för bönderna, regnområden med riklig nederbörd gjorde att vårbruket blev försenat och sista sådderna drog ut till juni. Även våra sortförsök i östra Nyland blev rekordsent sådda i Lovisa i år medan vi på vår nya försöksplats i västra Nyland kunde så redan i mitten av maj. 

Under sommaren, om coronaläget hålls stabilt, kommer det att ordnas fälträffar vid våra ekoförsök och demoodlingar runt om i Svenskfinland.

Följ oss på Facebook eller kika in på vår hemsida/händelsekalender nu och då för att inte missa någon av de intressanta tillfällena. Hoppas vi ses i sommar!
// Micaela Ström och Ann-Sofi Ljungqvist

-----------------------------------------------

Ekologiska spannmålsförsök i Nyland 2021

EkoNu har utvidgat ekoförsöken till västra Nyland sommaren 2021. I Ingå finns nu sortförsök i havre och vårvete med samma sorter som i Lovisa, och i vårvetet testas dessutom ekogödsel. Två av fyra vete-upprepningar gödslades med Ekoväxt 8-3-5-3, 750 kg/ha (60 kg kväve/ha) i samband med sådden. På ekofältet finns också två observationsrutor i vete, en ogödslad ruta och en som gödslats med rötrest från Gasum/Lojo biogasanläggning. Försöken såddes 14.5.21.

I Lovisa följer vi samma upplägg som tidigare, med sortförsök i havre, vårvete och korn samt demoförsök med gamla lantsorter. Det odlingstekniska försöket fortsätter i vårvete, och i sommar utvidgas det till 11 st försöksled. Försöken såddes rekordsent 6.6.21.
Läs mer om försöken på vår hemsida!

Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021

I år finns i Bertby, Vörå ett observationsförsök med två observationsrutor i ekohavre Niklas, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab. Försöksvärd är familjeföretaget Grannas Lantbruk Ab och observationsförsöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap .

Projekt EkoNu 3.0´s målsättning med årets försök i Österbotten är att följa med, jämföra och informera om hur den i Bertby rötrestgödslade ekohavrerutan/-fältet skiljer sig från 0-rutan. 0-rutans storlek är 15m x 150 m. Under sommaren mäts bland annat med en N-sensor hur mycket kväve växterna tagit upp. På hösten analyseras och jämförs de två rutornas skörderesultat, kvalitet och deras avkastning  På hemsidan publiceras kontinuerligt observationer och resultat från försöket.

Demoförsök i samarbete med Krämars ekogård i Ingå

Vi fortsätter vårt samarbete med ekoodlare Nina Långstedt även växtsäsongen 2021 och testar intressanta saker på hennes gård i Svartå, Ingå. Vi följer upp fjolårets biokol/biostimulant observationsförsök och i sommar kommer det även att testas ferment för boost av mikrolivet i jorden, spännande! 
Nina har nu "bryggt" fermentet som ska lagras svalt tills det sprids på avslagen vall som genast bearbetas efteråt. Detta görs för att stöda de mikrobiologiska processerna i jorden.
I juli när fermentet sprids blir det öppet hus hos Nina, datum meddelas inom kort!
Läs mer om ferment och humusbyggande metoder i Ninas blogg: Sense of Humus

Ekodagar i Seinäjoki 11.-12.11.2021 – Save the date

Förbundet för Ekologisk odling (Luomuliitto) ordnar de nationella ekodagarna i Seinäjoki i november 11.-12.11.2021. Ekodagarna innehåller föreläsningar och exkursioner till intressanta ekogårdar. Vi kommer också att delta med ett svenskt programinslag. Mera information publiceras på förbundet hemsida i augusti.

Besök österbottniska gårdsbutiker!

Projekt Matriket Österbotten har producerat en digital karta över gårdsbutiker i de tre landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. https://gardsbutiker.dynamonarpes.fi/
Kartan innehåller kontaktuppgifter till 73 gårdsbutiker, varav flera säljer ekologiskt producerade produkter. 

Hitta ditt smultron(jordgubbs)ställe

Skördesäsongen för ekologiska jordgubbar har redan börjat i södra Finland och jordgubbarna mognar också snabbt på andra håll i landet. Den för varje år växande efterfrågan på ekologiska jordgubbar visar att konsumenterna blir mer intresserade av hur jordgubbarna produceras menar ProLuomu. ProLuomu har i år igen publicerat en lista med cirka 70 ekologiska jordgubbsgårdar för att hjälpa er att hitta närmaste "jordgubbsställe"!
😋🍓❤️ Här hittar ni listan med ekologiska jordgubbsproducenter.


-----------
Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt EkoNu 3.0 ´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev. 


Yrkesakademin | PB 40, 65450, Vasa
Detta nyhetsbrev skickades till | Avsluta prenumerationen | Vidarebefordra detta E-mail till en vän
Skickat med MailerLite