Meer nieuws over Beter ter Been? Kijk dan op www.beterterbeen.nl Can't see images? Click here...

Beter ter Been

Nieuwsbrief november 2017

Beste lezer,

25 jaar jong pas, 'time flies' u weet wel (zucht...) de hele wereld ligt nog open en alles is mogelijk. Stichting Beter ter Been is misschien een jonkie in goede doelenland, we hebben in die jaren relatief veel concrete ontwikkelingen en projecten kunnen steunen. U en wij mogen apetrots zijn!

25 jaar met  bevlogen vrijwilligers en bestuurders en een speciaal plekje in de familie van de oprichters.Toen ik 12 november diverse prototypes van de modulaire schoen zag (ze pasten net allemaal op een grote tafel) viel ik even stil: indrukwekkend resultaat van 'maar' zeven jaar ontwikkeling. 

25 jaar projecten, allemaal gericht op het verbeteren van de individuele mobiliteit en kansen bieden aan de allerarmsten.Honderden mensen  - jong en oud- zijn geholpen. Indrukwekkend. We zijn echter nog niet klaar, dus op naar de volgende 25. Dat hebben we namelijk in 2017 eendrachtig besloten als bestuur. Er is inderdaad nog véél meer mogelijk.

25 jaar Beter ter Been, ruwweg 150 vergaderingen en zeker 2.500 mensuren denken, regelen en doen in die periode naast de ongetwijfeld vele extra uren tussendoor. Indrukwekkend.

Ontroerd en dankbaar zijn we door donaties vanwege het jubileum en de anecdotes. Dank u wel lieve mensen!! Blijf ons volgen en steunen, wij houden u op de hoogte. 

 

Marian Connotte  (voorzitter)

 

Receptie Beter ter Been

Op 12 november jongstleden is samen met relaties, donateurs, betrokkenen en familieleden van oprichters Kees en Lenie van Dalen het 25-jarige jubileum van Beter ter Been gevierd. Het was een middag van samenkomen waarin werd teruggeblikt op wat Beter ter Been de afgelopen 25 jaar heeft gedaan, de successen die daarbij geboekt zijn en stilgestaan bij hoeveel kinderen en volwassenen dankzij Beter ter Been (weer) kunnen lopen. Het was voor oprichter Lenie van Dalen mooi om te zien dat nu, onder het genot van een Beter ter Been gebakje, gevierd kan worden dat nog steeds aan de op 6 november 1992 gestelde doelen gewerkt wordt. 

Ook konden op deze middag alle betrokkenen bedankt worden die de afgelopen (25) jaren op hun manier een bijdrage hebben geleverd aan het succes van Beter ter Been. Het was mooi zoveel betrokkenen samen te zien. Onderstaande foto's bieden een impressie. 

25 jaar Beter ter Been

Zoals hierboven vermeld, heeft Marian Connotte, onze voorzitter, op 12 november met de gasten gedeeld wat Beter ter Been de afgelopen 25 jaar heeft bereikt en gedaan. Graag delen we dit hier met u in deze nieuwsbrief.  

Op 6 november 1992 zetten Cornelis van Dalen en Lenie van Dalen hun handtekening onder de oprichtsingsakte. Zij omschreven de doelstelling van Beter ter Been toentertijd als volgt: 

"Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld door mensen in en buiten Nederland die als gevolg van een geboorteafwijking, ziekte of oorlog beperkt zijn in hun mobiliteit, te helpen aan passend schoeisel!”

In de jaren na 1992 heeft Beter ter Been de volgende projecten uitgevoerd:

Op deze plek willen we het project in Mexico van Toos Rook en haar man Pierre van Berkel uitlichten. Zes jaar lang heeft Beter ter Been hun schoenmakerij mogen ondersteunen en ondertussen is Toos bestuurslid van onze stichting geworden. 

Ook verdient het project 'de modulaire schoen' bijzondere aandacht. Wilbert van Nieuwstraten bedacht in 2008 deze schoen die bij het bedenken werd omschreven als: ' een schoen die lokaal snel en tegen relatief lage kosten gefabriceerd kan worden aan de hand van een vast procedé', in 2009 kwam  het eerste prototype gereed. 

Inmiddels wordt, met hulp van verschillende universiteiten en hogescholen (Universiteit Groningen, Universiteit van Twente en de Fontys Hogeschool) gewerkt aan verbetering van dit prototype, mede door middel van proefpersonen. 

Verder lichten we graag het project Nepal toe. Na eerdere samenwerkingen met Karuna Nepal en Karuna Nederland hebben we in Nepal verschillende projecten gesteund. Na projectbezoeken in 2014 en 2016 zijn we gaan denken aan het opzetten van een 'eigen' schoenmakerij. Na veel skypen, mailen en vergaderen en enig onderzoek is een contract opgesteld voor een schoenmakerij van Beter ter Been in de regio Sunsari, Nepal. 

Rameshwor, een leerling die Beter ter Been eerder heeft gefinancierd om een opleiding in Vietnam te volgen, is als schoenmaker  en beoogd productieleider aangesteld. Om Rameshwor voor te bereiden op hetgeen wat komen ging, volgde hij van oktober tot december 2016 een masterclass-stage bij Wittepoel in Rotterdam. Daarnaast kon hij meekijken bij de schoenmakerij van Hans van Dalen (bestuurslid). Ondertussen werden de containers gevuld en konden de materialen en machines naar Sunsari gestuurd worden. In 2017 heeft Hans van Dalen met zijn zus Marijke de werkplaats in Sunsari bezocht en voorzien van een fotoschilderij van de oprichters van stichting Beter ter Been. In deze video hieronder ziet u hoe de werkplaats eruit is komen te zien en hoe het schilderij en onder andere gedoneerde machines een plekje hebben gekregen.  

2018 - 2021

We ontvangen sindsdien positieve verhalen, goede resultaten en mooie foto's van Rameshwor en Karuna Nepal (lokale partner). Mochten de resultaten van de werkplaats positief blijven, en de vraag naar orthopedisch schoeisel in Nepal niet afnemen, achten we de kans groot een tweede werkplaats op te kunnen bouwen en op deze wijze een sneeuwbaleffect te creëren. 

Acties, donaties en giften

Beter ter Been heeft de afgelopen jaren mogen rekenen op veel steun en verschillende acties. Zo hebben verschillende hardlopers in 2012, 2013 en 2014 de Zevenheuvelenloop voor Beter ter Been gelopen, in de zomer van 2014 zijn twee mannen van Spittal (Oostenrijk) naar Lent (Nederland) gefietst en in 2017 is de marathon voor Beter ter Been gelopen. Daarnaast hebben we legaten en bijzondere giften, mede door de opbrengsten uit de spaarpotten bij schoenmakers, mogen ontvangen. Iedereen heel hartelijk bedankt!

Inspiratie

Beter ter Been heeft de afgelopen jaren tientallen bestuursleden gehad, mogen leunen op kennis van vaktechnici en wetenschappers en een groei doorgemaakt. Iets wat we graag de aankomende jaren willen voortzetten. Zo hopen we nog veel meer mensen van passend schoeisel te kunnen gaan voorzien. Wij blijven en worden geïnspireerd!

Hulde aan Gerard van den Berg

Acht jaar lang heeft Gerard een belangrijke rol vervuld in het bestuur van onze Stichting. Notulen en actiepunten altijd op tijd. Keurige e-mailberichten, een geordende Dropbox en ijzeren geheugen. Het meest zullen we echter Gerard zijn humor en scherpte tijdens onze vergaderingen missen. Na het vervullen van de bestuurstermijn zal Gerard in januari het stokje doorgeven aan Jeanine van Dalen. Zij heeft de afgelopen twee jaar de rol van bestuurslid Communicatie vervuld en is de derde generatie Van Dalen in het bestuur van Beter ter Been. We willen Gerard hartelijk danken voor de afgelopen acht jaar en treffen hem graag op jubilea in de toekomst. 

Stichting Beter ter Been

info@beterterbeen.nl

www.beterterbeen.nl 

KvK: 41146693 ingeschreven als ANBI

 

contact: 31 06 120 34 199 ( Marian Connotte, voorzitter)

conract: 31 06 835 32 410 (Jeanine van Dalen, secretaris)

SHARE TWEET FORWARD

U ontvangt deze e-mail omdat

u zich heeft aangemeld op de website. 

Afmelden

MailerLite