Klubmail fra Danmarks Skiforbund

Nyt fra sekretariatet

Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde 22. maj 2016

Som tidligere annonceret på forbundets hjemmeside, afholdes det ordinære repræsentantskabsmøde søndag den 22. maj.

Tid: 13.00 og forventes afsluttet kl. 16.00. Registrering af delegerede begynder kl. 12.30.

Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby i mødesal Gunnar Nu.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse (22. april) (jf. §12). Forslag bedes indsendt til kb@skiforbund.dk.

Dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelse udsendes senest 2 uger før  repræsentantskabsmødet, jf. §12.

Danmarks Skiforbunds vedtægter.

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig

Dato            Emne
22-03-2016 Offentliggørelse på hjemmeside.
07-05-2016 Seneste dato for udsendelse af dagsorden mm.
18-05-2016 Tilmeldingsfrist – forplejning (ikke vedtægtsbestemt).

Indhentelse af kandidater til prisen "Årets Skiløber 2015″

Årets Skiløber 2015:

Skiklubberne opfordres hermed til at indstille enkeltpersoner til Danmarks Skiforbund ærespris ”Årets Skiløber”.

Prisen uddeles til en person, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for Dansk Skisport. Prisen uddeles årlig.

Begrundede indstillinger skal stiles til:

E-mail:        kb@skiforbund.dk

Eller post:

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Indstillingsfrist:               15.maj 2016, kl. 12.00

Tidligere modtagere af prisen ”Årets Skiløber”:

2005: Thomas Uhrskov

2006: Jacob Ghisler

2007: Rolf Thybjerg-Petersen

2008: Jørgen Kilsgaard

2009: Ikke uddelt

2010: Finn Svendsen

2011: Rasmus Lundby

2012: Bo Lauritzen

2013: Ikke uddelt

2014: Chrisoffer Hove

Referater

Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark d. 14. marts 2016

Nyt ambitiøst projekt med fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling lanceret

Nyt ambitiøst projekt med fokus på rekruttering, atletudvikling og fastholdelse blev præsenteret på velbesøgt informationsmøde til Alpint DM på Hafjell.

Læs mere om projektet her...

Kalender

Se aktivitetskalenderen på Danmarks Skiforbunds hjemmeside

Her finder du blandt andet datoerne for:

"Skiskydning i løbesko"

Vest Cup 2016

DM langrend 2017

Vasaløbet 2017

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube Instagram
MailerLite