view_in_browser
Nieuws
Yes. Het is gelukt!

Het had wat voeten in de aarde om deze nieuwsbrief in nieuwe opmaak van het Armoedeplatform Delfshaven te versturen, maar het is gelukt: hier zijn we! We vertellen jou graag waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, wat we geleerd hebben en hoe we verder gaan.

Wij zijn Armoedeplatform Delfshaven. Aangenaam!

En vanuit deze organisaties bestrijden we armoede in de breedste zin van het woord. We doen dat in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Vroegsignalering van schuldenproblematiek
Hulpmiddelen (bij zorgen over je financiën)

Zorgvrijstaat heeft samen met andere (actieve) wijkbewoners vier hulpmiddelen bedacht voor bewoners met geldzorgen en voor bewoners die anderen helpen met hun financiële zorgen:

 1. De 'financiële APK': deze kan iedereen jaarlijks doen om te voorkomen dat veranderingen in je situatie leiden tot financiële problemen.
 2. Het 'wijkorganogram' laat zien op welke plekken in de wijk (laagdrempelige) hulp te vinden is.
 3. De 'wegwijzer' kan helpen om de weg te vinden naar hulp of meer informatie over jouw situatie.
 4. De 'alarmbellen' waarschuwen je of alles nog wel (financieel) in orde is. 

Je vindt de hulpmiddelen hier.

Toegankelijkheid van voorzieningen
Voorlichting werkwijze Kredietbank?

Wij merken dat er veel vragen zijn bij mensen over de werkwijze van de Kredietbank. Tevens zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Wat doet het Expertise Team Financiën? De aanpak van specialistische doelgroepen is anders ingericht.

Heeft u via uw werk veel te maken met mensen met schulden? Behoefte aan een het opfrissen van uw kennis? Heeft uw team veel nieuwe medewerkers?
Wij komen bij u langs om een gratis voorlichting bezorgen van maximaal 90 minuten. Hier komt onder meer aan bod: Wat voor schulden zijn er en wat doet dat met mensen? Wat doet de Kredietbank precies en waarom? Welke producten heeft de Kredietbank? Wat zijn de voorwaarden voor aanmelding bij de Kredietbank? Hoe zit het met fraudevorderingen?


De voorlichting zal tot een beter beeld leiden van wat de Kredietbank doet. Hierdoor kunt u mensen met schulden gemotiveerd verwijzen!

Laat het ons weten als u hier behoefte aan heeft! U kunt ons mailen via trainerskbrMO@rotterdam.nl.

Inloopspreekuren in Delfshaven

Er is in Delfshaven een groot netwerk van inloopspreekuren actief. Dat zijn allerlei plekken, organisaties en initiatieven waar bewoners hulp kunnen vragen als ze in (financiële) nood zitten en niet goed weten waar ze met hun vraag naar toe moeten. De spreekuren zitten verspreid in vrijwel alle wijken en dus altijd dichtbij in de buurt. Hier vind je het overzicht van alle actieve inloopspreekuren in Delfshaven. Ken je meer plekken of organisaties die inloopspreekuren houden in Delfshaven en die graag willen aansluiten bij dit netwerk, laat het ons dan even weten.

Schulden en laaggeletterdheid

Tijdens één van de bijeenkomsten van het netwerk van inloopspreekuren in Delfshaven, hebben we het onderwerp 'taal & schulden' besproken. We weten inmiddels dat van de mensen met schulden er veel 'laaggeletterd' zijn. Bureau Frontlijn heeft veel praktijkonderzoek gedaan naar wat goed werkt als je de taal niet goed machtig bent. Ze leren mensen om 'moeilijke woorden' te herkennen en bij twijfel (over wat er gevraagd wordt) hulp in te roepen. En ze zijn met de gemeente in gesprek om 'moeilijke brieven' naar een makkelijker taalniveau te brengen. Met die informatie willen we zelf in Delfshaven ook aan de slag gaan. De eerste 'actie' die we doen is die rondom de kwijtschelding van de gemeentebelastingen 2019. Dat doen we samen met Bureau Frontlijn en 'sociale designer' (en wijkbewoner) Manon van Hoeckel. Met goed herkenbare flyers en posters, in begrijpelijke taal, hopen we deze keer vooral ook de mensen te bereiken die niet goed zijn in het begrijpen van moeilijke brieven. 

Jongeren en (preventie van) schulden

Het was een bomvolle bijeenkomst bij de filmavond over jongeren en schulden, georganiseerd door Gebiedscommissie Delfshaven en Maaspodium
De aanwezige professionals en andere betrokkenen die te maken hebben met jongeren waren zeer onder de indruk van de film en de nagesprekken met de jongen uit de film en twee andere jonge ervaringsdeskundigen. Er waren zo'n 120 mensem en zeer divers: bewindvoerders, hulpverleners, politie, jongerenwerkers, mensen uit onderwijs, werkgevers, actieve jongeren Deze bijeenkomst moet het begin van een campagne met en voor jongeren zijn. 'We kunnen niet in een dag de problemen oplossen, wel is dit de dag dat we met elkaar de verbinding zijn aangaan om samen na te denken over de oplossingen', aldus de gebiedscommissie.  Daar wordt verder over nagedacht. Wie mee wil denken kan zich opgeven bij het platform (armoedeplatformdelfshaven@gmail.com)

Kinderen en armoede
Onderzoek onder scholen Delfshaven

Op 11 september werden de resultaten van het onderzoek Een gelijke start gepresenteerd aan wethouder Grauss. Voorafgaand hadden we als Armoedeplatform een gesprek met de directie/vertegenwoordiging van de basisscholen. We bespraken vijf aandachtspunten met de wethouder over:

 1. De inning van de (vrijwillige) ouderbijdrage.
 2. Extra financiering voor (vroeg)signalering en ondersteuning.
 3. Verbinding met het wijknetwerk (laagdrempelig spreekuur op de scholen).
 4. Schoolontbijt en schoollunches.
 5. Mentale veerkracht kinderen.

Wethouder Grauss voelt zich zeer betrokken bij de onderwerpen en wil ondersteuning geven waar hij kan. De afspraak is om over vier à vijf maanden weer bij elkaar te komen. Tussentijds zullen we met een aantal onderwerpen aan de slag gaan. Ook het AD schreef over dit onderzoek. Lees hier het artikel.

  Lees het artikel
  Download het rapport
  3 Verhalen 1 Boodschap

  Nico van Splunter van Geloven in Spangen heeft meerdere keren het gesprek tussen ervaringsdeskundigen gefaciliteerd. Doel is het uitwisselen van ervaringen met problematische schulden, elkaar tips geven en steunen. Er sluiten steeds meer vrouwen aan bij deze gesprekken. Er is contact gelegd met Jamila Talai van Vrouwenhuis Rosa om te kijken of een methodiek ontwikkeld kan worden voor deze gesprekken. Zij heeft een empowermentprogramma waarmee ze mensen die thuis zitten op weg helpt naar een vrijwilligersplek.

  Méér gezinnen komen in aanmerking voor vergoeding Jeugdfonds

  Jeugdfonds Rotterdam heeft de inkomensnorm van gezinnen die in aanmerking komen voor vergoeding van Jeugdfonds Sport Rotterdam, Jeugdfonds Cultuur Rotterdam en Meedoen in Rotterdam verhoogd. De Inkomensgrens voor een éénoudergezin wordt € 1.500.- netto per maand. De inkomensgrens voor een tweeoudergezin wordt € 1.700,- netto per maand. Mensen kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdfonds maar kunnen daarvoor naar een spreekuur komen in de wijk. Het spreekuur in Delfshaven is iedere dinsdag tussen 09:30 uur en 11:30 uur in Huis van de wijk Pier 80, (Rosener Manzstraat 80).

  Nieuws, websites, leesvoer
  Een nieuwe gemeentelijke website met financiële informatie
  'Er verandert iets'

  De gemeente Rotterdam is al een tijdje bezig met het verzamelen van allerlei informatie die van belang kan zijn als je je zorgen maakt over je geld.
  Op de website www.rotterdam.nl/wonen-leven/er-verandert-iets/ vind je allerlei situaties die een grote financiële impact kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een kind, het overlijden van een partner of het verliezen van betaald werk. In Nederland hebben we veel goede regelingen waar je dan gebruik van kunt maken, maar ze zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Deze website kan daarbij helpen. 

  Schouders eronder

  Elke maand verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken over armoede en schulden. Via de website van “Schouders eronder” zijn ze te lezen: https://www.schouderseronder.nl/nieuws/kijk-op-onderzoek-december-2018. Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren.

  Perspectieffonds

  Mensen duurzaam uit de schulden halen door hen perspectief te geven. Dat is het idee achter Perspectieffonds Delfshaven. Samen met Zorgvrijstaat, Bureau Frontlijn en Delfshaven Cooperatie gaat het Armoede platform onderzoeken wat er nodig is om de negatieve spiraal van mensen met financiële problemen te doorbreken. Hoe kunnen we mensen - die vaak niet passen in de huidige schuldhulpverlening - ondersteunen? We proberen al doende zicht te krijgen op wat werkt en niet, wat er nodig is en wie er moeten samenwerken.

  Agenda
  16 oktober 2019
  Lancering Warm Rotterdam


  Voor wie: Voor ervaringsdeskundigen, raadsleden, professionals en partners van Warm Rotterdam.

  Wanneer: 10:00 - 13:30 uur

  Waar: Arminiuskerk (Museumpark 3, Rotterdam)

  Kosten: Gratis

  Naar de website
  Wat is het Armoedeplatform Delfshaven?

  Het Armoedeplatform Delfshaven bestaat uit een kerngroep en 4 werkgroepen. De kerngroep bestaat uit Ineke Palm, NajahEl Mahdaoui, David Forbes, Wendi van Helden, Nico van Splunter en Yvette Prinsen. 


  Daarnaast zijn verschillende mensen in het gebied Delfshaven actief en concreet aan de slag met 4 thema’s: 

  1. Vroegsignalering van schuldenproblematiek
  2. Jongeren en (preventie van) schulden
  3. Kinderen en armoede

  Heeft u ideeën of relevante informatie voor de werkgroepen en/ of wilt u deel uit maken van een van de werkgroepen? Stuur een e-mail naar armoedeplatformdelfshaven@gmail.com

  Armoedeplatform Delfshaven


  p/a: Jan Luykenstraat 12
  3027 EC Rotterdam
  Nederland

  armoedeplatformdelfshaven@gmail.com

  Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van wat het Armoedeplatform Delfshaven doet.

  Afmelden
  MailerLite