Jak správně postupovat při vyplňování
formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání

Vážení uživatelé WAK INTRA,

s ohledem  na změnu ve vyplňování formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) si dovolujeme zaslat doporučovanou metodiku práce s formulářem.

 

Vyplňovat formulář ONZ dle data nástupu/ukončení PP 

Protože údaje do části 9 pro potřeby úřadu práce je možné do formuláře vyplnit (zapsat / opravit) pouze v případech, kdy zaměstnání skončilo po 31. 3. 2022, resp. je-li vyplněno datum skončení zaměstnání >= 1. 4. 2022, doporučujeme rozdělit odesílání formuláře ONZ na dvě části:

 • zaměstnanci s nástupem a ukončením PP do 31.3.2022  
 • zaměstnanci s nástupem a ukončením PP od 1.4.2022

Tímto rozdělením zabezpečíte, že se vám údaje části 9 do formuláře ONZ nabídnout pouze tehdy, když mají smysl.

 

Datum nástupu a ukončení PP do 31.3.2022

Na formuláři Podmínky pro vyhledání- Pracovní poměry vyplňte 

 • do pole  Datum vzniku - do v části VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU hodnotu 31.3.2022
 • do pole Datum ukončení - do v části KONEC PRACOVNÍHO POMĚRU hodnotu 31.3.2022

Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se zobrazí formulář ONZ bez části 9 pro pracovníky s datem nástupu a  ukončením PP do konce března.


Datum nástupu a ukončení PP od 1.4.2022

Zde je nutné zobrazit pracovníky se vznikem a ukončením PP odděleně následovně:

1. Pracovníci s ukončením pracovního poměru od 1.4.2022

Na formuláři Podmínky pro vyhledání- Pracovní poměry vyplňte

 • pole Datum vzniku - od v části VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU nechte prázdné
 • do pole Datum ukončení - od v části KONEC PRACOVNÍHO POMĚRU hodnotu 1.4.2022

Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se zobrazí formuláře ONZ včetně části 9 pro pracovníky s datem ukončení PP od 1.4.2022.


2. Pracovníci se vznikem pracovního poměru od 1.4.2022

Na formuláři Podmínky pro vyhledání- Pracovní poměry vyplňte

 • do pole Datum vzniku - od v části VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU hodnotu 1.4.2022
 • pole Datum ukončení - od v části KONEC PRACOVNÍHO POMĚRU nechte prázdné

Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se zobrazí formuláře ONZ včetně části 9 pro pracovníky s datem vzniku PP od 1.4.2022.


Závěrem ještě upozornění: k dnešními dni dosud není na stránkách ČSSZ načtení souboru xml s novými údaji v části 9 zpřístupněno.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování formuláře ONZ před jeho odesláním na Českou správu sociální zabezpečení.

  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344   

  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2022    

  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  MailerLite