EkoNu 3.0 nyhetsbrev - december 2021

Julhälsningar från Projekt EkoNu 3.0. 
Året går mot sitt slut och det är tid för att varva ner, umgås med familjen och äta gott. ProLuomu skriver att efterfrågan på ekologiska skinkor inte minskat och framför allt mindre ekologiska skinkor har vuxit i popularitet. Allt oftare köps ekologisk skinka via en webbutik. Julbordet bjuder också på många andra smakrika ekoprodukter och om du till exempel är intresserad av bakgrunden till de ekologiska råvarorna bekanta dig med ekojordbrukarna via olika digitala plattformer t.ex. https://luomumerkki.fi/sv/bra-manniskor/ eller som podcast via slc.fi/framtidsodlarna.  

Projekttiden för EkoNu 3.0. börjar också gå mot sitt slut, men ännu till slutet av mars håller vi på och bland annat en Ekotankesmedja ska ännu ordnas inom projektet i februari.

Följ oss på Facebook eller kika in på vår hemsida och händelsekalender för att inte missa kommande evenemang.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Got Nytt År!
// Micaela Ström och Ann-Sofi Ljungqvist
-----------------------------------------------

Ekoförsök 2021

Nu finns på vår hemsida några inlägg med info om årets ekoförsök i Österbotten och Nyland. 
Resultat från gödselförsök i ekohavre, Österbotten 2021
- Ulrika Wikman, ekorådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, har skrivit en artikel till Bondeföretagaren 2/2021 om ekogödslingsförsöket med rötrest i Vörå, Österbotten sommaren 2021. I artikeln presenteras demoförsökets upplägg, sommarens observationer från fältet och skörde- och analysresultat.
Presentation av ekoförsök i Nyland 2021
- Presentation av ekoförsöken som vi hade tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap 2021. Presentationen innehåller vädergrafer, markkarteringar, bilder, tabeller och kostnadsberäkning för gödslingsförsöket i Ingå.

Ekotankesmedjan 2022 

Senaste fredag började vi planera nästa års Ekotankesmedja som arrangeras i Österbotten, närmare bestämt i Gamla Vasa på YA´s Campus Kungsgårdens auditorium den 14 februari 2022.  Tankesmedjan ordnas som hybrid, dvs man kan delta på plats eller digitalt. Förändringar kan naturligtvis uppstå, vi följer med rådande coronarestriktioner och beaktar dem vid planeringen av tankesmedjan i januari. Om situationen kräver blir tillfället endast digital. Programmet blir som vanligt mångsidigt med flera suveräna och aktuella föreläsningar. Bekanta er gärna med inspelningarna från senaste tankesmedja som ordnads digitalt: Ekotankesmedja 2021, föreläsningsmaterial och videoinspelningar

 

REKO - rejäl konsumtion sedan 2013

Thomas Snellmans bok om REKO, konceptet att utan mellanhänder förse konsumenter med färska lokala råvaror. REKO's historia och vägen fram till dagens över 600 REKO-ringar och dryga 2 miljoner medlemmar i 14 länder behandlas, vilken framgångssaga detta blev!

"NU ÄR DET DAGS att berätta historien om REKO. Hur fungerar konceptet, hur gick det till när den första ringen skapades, vilka utmaningar har man stött på under resans gång och vem är kunderna? Vad är REKO i dag och hur ska man göra om man vill starta en egen ring? Vi berättar också historien om Thomas Snellman, ekobonden från Karby som satte Österbotten på världskartan."
Boken finns att läsa på 3 olika språk och hittas nu pockså vi vår hemsida: www.ekonu.fi/boken-om-reko/ 

 

Grundkurs i ekologisk odling 2022

EduYA Ab har i samråd med Lantbrukssällskapen i Österbotten och Nyland planerat en finlandssvensk grundkurs i ekologisk odling till våren 2022. Grundkursen arrangeras som hybridkurs dvs första kursdagen 8.3.2022 är på plats; man deltar antingen på Yrkesakademin i Österbotten, Vasa eller på Västankvarn, Ingå. De övriga kursdagarna 10.3, 15.3., 17.3. och 22.3.2022 sker virtuellt på Teams.  För mer info: Ann-Sofi Ljungqvist, ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi, tel. 044-750 3220, Ulrika Wikman, ulrika.wikman@lantbrukssallskapet.fi tel.050-585 2305 eller Micaela Ström, micaela.strom@nsl.fi , tel. 044-380 77 71

Grunderna i regenerativt jordbruk

Passa på att gå Carbon Actions online-kurs "Grunderna i regenerativt jordbruk" under julledigheten! 
Kursen är kostnadsfri och för alla, stora som små odlare, ekologiska som konvantionella, djur-, växtodlingsgårdar eller "hobbyodlare". För alla er som är intresserade av regenerativ odling och genom det förbättra markstruktur, skördepotential och mikrolivet i jorden!
Kursen är omfattande och består av 11 kapitel. För att avlägga kursen och få ett certifikat behöver man registrera sig och 60% av uppgifterna ska vara godkännda. Man behöver dock inte gå hela kursen utan kan plocka de delar som känns mest intressanta och relevanta för just dig. Gå till kursen här: https://www.regenerativtjordbruk.fi/

-----------
Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt EkoNu 3.0 ´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev. 


Yrkesakademin | PB 40, 65450, Vasa
Detta nyhetsbrev skickades till | Avsluta prenumerationen | Vidarebefordra detta E-mail till en vän
Skickat med MailerLite