Nominacja dla prezes NRA

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał prezes NRA Elżbietę Piotrowską-Rutkowską w skład rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu "Wspólnie dla Zdrowia".

Ogólnonarodowa debata o kierunkach zmian w ochronie zdrowia „WSPÓLNIE DLA ZDROWIA”

Podniesienie komfortu zdrowotnego pacjentów, odciążenie systemu oraz wparcie procesów informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia – to główne obszary, które chcemy wpierać, mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz członek Rady Społecznej, po spotkaniu inaugurującym ogólnopolską debatę na temat przyszłości ochrony zdrowia, którą zainicjował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Mając na uwadze stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia, celem prac zespołu jest określenie długoterminowych celów, a następnie rozpisanie harmonogramu, dzięki któremu wypracowane zostaną oczekiwane przez Polaków zmiany systemowe.

– Zaproszenie do grona eksperckiego jest dla nas sygnałem wskazującym na dostrzeżenie przez decydentów roli farmaceutów, jaką mogą pełnić w systemie ochrony zdrowia. Jesteśmy istotną częścią tego sytemu, dlatego chcemy, aby nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie zostały odpowiednio ukierunkowane – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Zdaniem prezes NRA, warto pamiętać, że to właśnie farmaceuci stoją na pierwszej linii kontaktu z pacjentem – Naszą rolę widzimy przede wszystkim w stopniowym podnoszeniu komfortu zdrowotnego pacjentów, dlatego tak ważne jest wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej. Tego typu usługi umożliwią pacjentom dostęp do profesjonalnych porad oraz przyczynią się do skrócenia kolejek do lekarzy oraz odciążenia całego systemu – dodała.

– Nie do przecenienia jest również praca farmaceutów szpitalnych, odpowiadających za wielomilionowe przetargi na leki. Odpowiednie wykorzystanie tego potencjału oznacza gigantyczne oszczędności w budżecie nie tylko szpitali, ale również NFZ. Umożliwienie farmaceutom pracy na oddziałach szpitalnych to realna pomoc dla lekarzy w opiece nad pacjentami, choćby przy prawidłowym doborze leków czy monitoringu całego procesu farmakoterapii – powiedziała prezes NR, czytaj dalej.

Więcej informacji na temat debaty kliknij tu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. recept

pobierz tekst Rozporządzenia

Dziennik Gazeta Prawna: Resort rezygnuje z zapisów niekorzystnych dla aptekarzy

Farmaceuci nie będą mieli obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za lek. Protesty środowiska przyniosły skutek i z rozporządzenia dotyczącego recept usunięto krytykowane przez nich przepisy.

Projekt przewidywał wiele sytuacji, w których możliwe będzie zrealizowanie recepty, jeżeli nie ma na niej niektórych danych, wpisano je w sposób nieczytelny lub błędny. Zakładał między innymi, że jeśli lekarz nie poda poziomu odpłatności za lek, to właśnie farmaceuci mieliby decydować, czy pacjent otrzyma lek refundowany ze zniżką, czy pełnopłatny. Dotyczyć to miało sytuacji, w której wskazanie będzie zależne od wieku lub płci pacjenta. Dziennik Gazeta Prawna

Rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie. Farmaceuci bez dodatkowych obowiązków

16 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie recept. Usunięto z niego kontrowersyjne zapisy, które pierwotnie nakładały na farmaceutę obowiązek określania na recepcie poziomu odpłatności za lek w przypadku, gdy nie zrobi tego lekarz.

– Miało to dotyczyć sytuacji, w której wskazanie byłoby zależne od wieku lub płci pacjenta. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do lekarza, farmaceuta nie ma dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz systemów potwierdzających dostęp pacjenta do świadczeń. Aptekarz nie jest więc w stanie zweryfikować wskazania medycznego, choćby ze względu na płeć pacjenta, a także stopnia odpłatności za lek – tłumaczy Marian Witkowski, członek komisji legislacyjnej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

– Nasze uwagi do projektu rozporządzenia przekazaliśmy niezwłocznie resortowi zdrowia. Ostatecznie przepis został poprawiony, dzięki czemu farmaceuci nie będą mieli obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za lek. Pragnę również podziękować wszystkim farmaceutom, którzy zgłosili swoje uwagi bezpośrednio do ministerstwa, w ramach konsultacji społecznych. Tego typu inicjatywy pozwalają na kształtowanie lepszej jakości prawa – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 kwietnia br. 

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach. Czytaj cały komunikat

RODO - Komunikat NIA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów UE o ochronie danych osobowych

Szanowni Aptekarze,

Od dnia 25 maja 201 8 r. w całej Unii Europejskiej należy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)”.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) podlega bezpośredniemu stosowaniu przez wszystkie podmioty w Polsce, w tym również podmioty prowadzące apteki. Trwają ciągle prace nad polskimi przepisami wdrażającymi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), co oznacza, że nie jest obecnie znana finalna treść przepisów kluczowych dla praktycznego stosowania regulacji unijnej i nie powstał jeszcze urząd kompetentny do nadzorowania przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pobierz cały komunikat

Podsumowanie rynku - MARZEC

PEX PHARMASEQUENCE

IQVIA

Rzeczpospolita: Wywóz leków za granicę - potrzeba więcej kontrolerów

Wysokie kary za wywóz leków to mało. By mu zapobiec, trzeba zwiększyć liczbę osób uprawnionych do kontroli.

Niedawno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział walkę z wywozem leków poprzez podniesienie kar do dziesięciu lat więzienia. Farmaceuci przyklaskują pomysłowi, ale uważają, że to za mało, by wygrać z procederem. Najważniejsze wzmocnienie kontroli sprawowanej przez inspektorów farmaceutycznych. A tych jest w Polsce około 130, z czego wielu zbliża się do wieku emerytalnego.

W niektórych województwach za kontrolę kilkudziesięciu tysięcy aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych odpowiadają pojedyncze osoby. W Lubuskiem obsadzone są zaledwie trzy etaty inspektorskie razem z wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym (WIF, szef inspektorów w województwie), który także jeździ na kontrole. Zachodniopomorskie i Świętokrzyskie zatrudniają po czterech inspektorów, a Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie i Opolskie – po pięciu. Po dziesięciu pracuje w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, po 11 w województwach łódzkim, podkarpackim i małopolskim. Czytaj cały artykuł na stronie Rzeczpospolitej.

EAHP: Ankieta dotycząca niedoboru leków dla farmaceutów szpitalnych

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) już od jakiegoś czasu interesuje się tematem braku leków. W 2014 roku opublikowany został raport EAHP związany z niedoborem leków w europejskich szpitalach. W dalszym ciągu jednak brakuje szczegółowych danych na temat powszechności tego problemu i jego wpływu na opiekę nad pacjentami oraz pracę farmaceutów szpitalnych. W związku z powyższym EAHP przeprowadza aktualnie kolejną ankietę w tym zakresie.

EAHP zachęca wszystkich farmaceutów szpitalnych do wzięcia udziału w ankiecie, którą do 11 czerwca 2018 roku można uzupełnić klikając tutaj

Dzielenie opakowań leków - Komunikat Ministerstwa Zdrowia

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach, określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać na dotychczasowych zasadach. Czytaj cały komunikat 

Więcej darmowych leków dla emerytów

Dzisiaj seniorzy otrzymują za darmo raczej tanie leki i niekoniecznie te, których najczęściej używają - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiada rozszerzenie listy leków 75 plus i wzrost kwoty przeznaczonej na ten cel.

- W Ministerstwie Zdrowia trwają w tej chwili analizy ekonomiczne, które specyfiki najbardziej obciążają budżety pacjentów i są najczęściej przez nich kupowane. Chcemy, żeby to właśnie takie produkty sukcesywnie wchodziły na listę 75 plus - powiedział Szumowski zapytany, czy w sztandarowym programie Ministerstwa Zdrowia Leki 75 plus będą zmiany. Czytaj dalej na www.rynekaptek.pl

Łukasz Szumowski o zmianach w systemie ochrony zdrowia

Darmowe leki dla kobiet w ciąży, 100 mln zł na psychiatrię, brak opłat za pobyt rodziców w szpitalu - Minister Zdrowia zapowiada zmiany.

– Nie może być takich kolejek, że się czeka kilkaset dni do lekarza specjalisty – uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Indagowany, że każdy minister zdrowia mówi w ten sposób, powiedział, że „każdy minister mówił, że uszczelni system podatkowy. Udało się z VAT-em, uda się z kolejkami”.

Obejrzyj wywiad z Ministrem Zdrowia na TVP.info

Opinie...

Mec. Krzysztof Baka na temat propozycji poprawki do PF dot. łączenia funkcji w inspekcji farmaceutycznej z pełnieniem funkcji w samorządzie aptekarskim

Nie zgadzamy się z przyjęciem a priori, że istnieje konflikt interesów pomiędzy działaniami samorządu a działaniem inspekcji farmaceutycznej. Tego typu konflikt, o którym możemy mówić, jest wpisany w istotę każdego samorządu zawodowego - mówi mec. Krzysztof Baka.

Jeśli chodzi o propozycję poprawki łączenia funkcji w inspekcji farmaceutycznej z pełnieniem funkcji w samorządzie aptekarskim: naszym zdaniem, osoby, które pracują w inspekcji to nie tylko farmaceuci, ale przedstawiciele innych zawodów zaufania publicznego. Jeżeli w ogóle mamy rozważać taką poprawkę, to nie można tego ograniczać tylko do samorządu aptekarskiego - mówił mec. Krzysztof Baka, radca prawny Naczelnej Rady Aptekarskiej, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia (13 kwietnia). Czytaj dalej na www.rynekaptek.pl

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

Unsubscribe

MailerLite