Nowe przepisy dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept oraz zapotrzebowań

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie nowych przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept oraz zapotrzebowań

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie dwa ważne akty prawne dotyczące wystawiania i realizacji recept:

  1. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018, poz. 697), zwana dalej „ustawą nowelizującą”, która zmienia w art. 4 ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650);
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018, poz. 697).

Ustawa nowelizująca nadała m. in. nowe brzmienie art. 96 ust. 2 Pr. farm., który określa elementy konieczne zapotrzebowania składanego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Według zmienionego art. 96 ust. 2 Pr. farm., zapotrzebowanie musi zawierać następujące informacje: czytaj dalej

Szczegółowa informacja o nowych przepisach dotyczących recept lekarskich

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.   Plik do pobrania tutaj - porównanie rozporządzeń

Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który określa elementy, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie.

Do czasu wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia określającego nowy wzór zapotrzebowania należy stosować dotychczasowy wzór, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na którym dodatkowo należy wskazać informacje wynikające z art. 96 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697).  

Na zapotrzebowaniu dodatkowo należy zatem umieścić: czytaj dalej

Nie wszystkie zalety e-recepty będą widoczne od razu

Debata w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

24.04.2018r. Katowice: Kongres OSOZ to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej prezentujące aktualne zagadnienia innowacyjnej ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja skupiła się na najważniejszych wyzwaniach dla polskiego rynku zdrowia: koordynacji opieki zdrowotnej, e-recepcie, bezpieczeństwie danych (RODO), e-dokumentacji medycznej, centralnych projektach cyfryzacji sektora.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 1000 gości, w tym przedstawiciele środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, naukowcy, lekarze i pielęgniarki, diagności laboratoryjni, menedżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające w sektorze, studenci uczelni medycznych.

Jedna z 7 sesji kongresu poświęcona była farmacji, jej temat to „Farmaceuci w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej”. Udział w kongresie wzięła m.in. prezes NRA - Elżbieta Piotrowska -Rutkowska, prezes Śląskiej OIA – Piotr Brukiewicz oraz skarbnik NRA Marian Witkowski.

Pacjenci potrzebują kompleksowego dostępu do informacji

23 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie spotkali się przedstawiciele wielu środowisk ochrony zdrowia, żeby omówić model systemu informacji dla pacjentów. Dyskusja i wykłady pt. „Pacjent w epoce informacji – wyzwania dla instytucji publicznych w Polsce” objęły wiele obszarów, które według pomysłodawców muszą współgrać, aby projekt doczekał się realizacji.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizator spotkania Fundacja My Pacjenci. Celem spotkania było wypracowanie optymalnej wersji schematu informacyjnego, który odpowiadałby na potrzeby wszystkich interesariuszy, zarówno informujących, jak i informowanych, a także systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele pacjentów podkreślali, że dzięki takim inicjatywom zmierzamy w dobrym kierunku, ponieważ Polacy potrzebują takiej informacji. Pomysł stworzenia ogólnopolskiej bazy wiedzy dla pacjentów jest doskonały, ale musi być ona łatwo dostępna, kompleksowa i wysokiej jakości. System powinien być przede wszystkim prosty i użyteczny dla pacjentów. Dowiedz się więcej

Polityka lekowa państwa - seminarium

20. kwietnia br. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące polityki lekowej państwa. Dyskutowano na temat raportu przygotowanego przez PexPharmaSequence oraz Instytut Ochrony Zdrowia. Udział w seminarium wzięli m.in wiceminister zdrowia Marcin Czech, prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz prezes Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" - Irena Rej. Spotkanie poprowadziła Renata Furman redaktor naczelna "Służby Zdrowia". 

Dyskutowany raport do pobrania tutaj

Farmaceuci muszą być o krok „przed” Internetem - rozmowa Marty Markiewicz z prof. Henrykiem Mrukiem

Ewolucja rynku usług farmaceutycznych powinna nadążać za rozwijającym się społeczeństwem. O nowatorskim podejściu do pacjenta i jego potrzeb, stanowiącym klucz do sukcesu aptek indywidualnych, rozmawiamy 
z prof. dr. hab. n. ekon. Henrykiem Mrukiem.

Na jakich polach apteki indywidualne są w stanie konkurować z placówkami sieciowymi?

Apteki indywidualne mają możliwości konkurencji. Obecność na rynku spożywczym takich sieci, jak Lidl czy Biedronka, nie wyeliminowała indywidualnych sklepów, bazarów czy mniejszych sieci typu Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Sklepy ABC, które świetnie sobie radzą. Czytaj cały wywiad

Wydatki na reklamę: farmacja zaraz za branżą handlową

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w marcu 2018 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, motoryzacyjnej, finansowej i telekomunikacyjnej. Zanotowano wzrost wydatków reklamowych w branży handlowej. Farmacja na drugim miejscu. Wszystkie branże mocno inwestują w reklamę telewizyjną.

Wydatki reklamowe w podziale na branże

Dane IMM z monitoringu reklam w mediach tradycyjnych wskazują, że spośród pięciu analizowanych branż największe wydatki reklamowe zostały wygenerowane w branży handlowej – w porównaniu z zeszłym miesiącem wydane kwoty wzrosły o ponad 100 mln zł. Najpewniej jest to reakcja marek na wprowadzenie zakazu handlu w niedziele. Czytaj dalej na  www.politykazdrowotna.com

Pilotaż opieki farmaceutycznej - jak będzie realizowany?

Resort zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) coraz poważniej myślą o uruchomieniu pilotażu opieki farmaceutycznej. W ocenie ministra Marcina Czecha, jeżeli teraz nie uda się popchnąć systemu w kierunki opieki farmaceutycznej, to nigdy nie uda się jej wdrożyć. Założenia projektu przedstawiono podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia "Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna".

Zgodnie z najnowszymi propozycjami ministerstwa przygotowany przez ekspertów pilotażowe wdrożenie modelu opieki farmaceutycznej i narzędzi w nim dostępnych będzie realizowany przy okazji toczącego się pilotażu e-recepty. Jak podkreślił wiceminister Marcin Czech - głównym celem programu pilotażowego jest ocena efektywności opieki farmaceutycznej oraz jej efektywności kosztowej. Czytaj dalej na www.pulsfarmacji.pl

Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych w 2018 roku organizowanych przez Okręgowe Izby Aptekarskie

MAJ

  • 19.05.2018 Zawody bowling (delegatura Radom) – OIA Warszawa
  • Rajd pieszy aptekarzy w Karkonoszach – OIA Warszawa
  • 20.04.2018 Pierwsze Mistrzostwa Służby Zdrowia (podczas Maratonu Opolskiego) – OIA Opole
  • 25-27.05.2018 III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu – OIA Kraków
  • 25-27.05.2018 XIV Rajd Turystyczny – OIA Katowice
  • Rajd Rowerowy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – OIA Częstochowa
  • 28.05.-03.06.2018 II Pielgrzymka Krakowskich Farmaceutów (Portugalia, Hiszpania) – OIA Kraków 
  • Sprawdź, co wydarzy się później

Informacja w sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie. Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco, całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w oparciu o dane pozyskiwane z systemu działających całodobowo stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych. 

Do systemu krajowego należy: 13 stacji automatycznych PMS (Permanent Monitoring Station), należących do PAA, 12 stacji typu ASS-500 (Aerosol Sampling Station), należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (poza jedną – należącą do PAA), 9 stacji IMiGW, 8 stacji wspomagających, należących do MON. Dowiedz się więcej

Opinie...

Dyżury nocne w felietonie Mariusza Politowicza na www.rynekaptek.pl

Czy strażak może zniszczyć aptekę rękami inspekcji farmaceutycznej?

Przypuszczalnie Czytelnik zastanawia się teraz, dlaczego w ogóle ktokolwiek, w tym strażak, chciałby to zrobić? Przecież apteki są potrzebne całej społeczności. Matki z dziećmi, osoby starsze i schorowane, emeryci – w zasadzie każdy potrzebuje apteki, by otrzymać niezbędne lekarstwa.

Nie zapominajmy o suplementach diety, które w powszechnej świadomości też funkcjonują jako leki, choć nimi nie są. Polacy uwielbiają myśleć, że się znają na leczeniu, więc także uwielbiają suplementy. Sklepy zwykłe lub internetowe nie zapewniają bezpieczeństwa takich produktów, więc gdzie nasi rodacy je kupią, jeśli nie w aptece? - zapytuje mgr farmacji Mariusz Politowicz, szef zespołu ds. dyżurów aptek ogólnodostępnych przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Czytaj dalej

Bądź zawsze na bieżąco. Polub nas:

Facebook Twitter

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

Unsubscribe

MailerLite