Informačník Slovenskej katolíckej misie v Bruseli

júl 2017

Letný režim SKM

Od 19. júla do 9. septembra bude Slovenská katolícka misia fungovať v "prázdninovom" režime, počas ktorého nebudú slávené sv. omše. Posledná nedeľná sv. omša tak bude odslúžená v nedeľu 16. júla. V novom školskom roku sa po prvýkrát stretneme na nedeľlnej sv. omši 10. septembra. Po nej otvoríme školský rok na dvore Lycée La Retraite.

Všetkým prajeme, aby si počas letných prázdnin kvalitne oddýchli, načerpali nových síl tak telesných ako aj duchovných a aby v novom školskom roku prišli naplnení novou energiou.

Informácie o sv. omšiach

Nočná adorácia

Dnes, piatok 7. júla medzi 20:00 a 23:00 pozývame všetkých na  pravidelnú nočnú adoráciu pri sviatostnom Spasiteľovi v kaplnke kostola Sacré-Coeur na Rue le Corrège 19.

Povzbudenie k adorácii

Čitateľský klub

Od septembra by sme radi rozbehli čitateľský klub, kde budeme počas pravidelných stretnutí (raz za tri týždne) diskutovať o knihe, ktorú si vopred prečítame. Srdečne Vás pozývame na prvé informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.9.2017 o 20:00 na Jenneval 10. Prvou diskutovanou knihou by mala byť "K jádru křesťanství" (Mere Christianity) od spisovateľa C. S. Lewisa.

Dodatočné informácie

Slovenská katolícka misia v Bruseli

Rue Jenneval 10, 1000 Bruxelles

Tel.: +32 499 24 00 71

Web: www.skmbrussels.be

LIKE TWEET FORWARD
MailerLite