Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief januari 2017

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

De beste wensen

 Alle vrijwilligers en deelnemers van het Maasland Gilde zien we ook in 2017 graag heel vaak bij onze bekende activiteiten en bijeenkomsten. Nieuw in 2017 is dat er voor zowel vrijwilligers als deelnemers een speciale gildedag komt.
Het tweetal bijeenkomsten voor het vrijwilligerscafé gaat op locatie plaatsvinden. De jaarlijkse vrijwilligersavond staat al ingeboekt op vrijdag 3 november bij Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss.

Afscheid Jan Ulijn

Direct na de oprichting van het Maasland Gilde was Jan Ulijn één van de eerste stadsgidsen en voor heel veel mensen is hij nog altijd dè stadsgids van Oss. Vanaf het begin heeft Jan de basis gelegd voor de huidige opzet met ondertussen veertien goed ingevoerde en gemotiveerde gidsen. Het bleef niet alleen bij een traditionele stadswandeling, maar er volgden allerlei variaties. Een stadswandeling kon ook een wijkwandeling zijn, een bezoek aan de atoomschuilkelder, een virtuele wandeling enz. De ideeën over soorten wandelingen bleven niet alleen beperkt tot Oss, ook buiten de stad heeft Jan op allerlei bijeenkomsten zijn opvattingen en ideeën uitgedragen. Daarbij was zijn manier van presenteren als van een geboren conferencier.
Vanwege zijn leeftijd stopt Jan met het gidsen van belangstellenden door de stad. Dat is een begrijpelijke reden, maar toch jammer voor het Maasland Gilde. We zijn Jan heel dankbaar voor alles wat hij voor de stichting heeft gedaan.
Gelukkig heeft hij toegezegd nog altijd voor vragen en overleg beschikbaar te zijn.

Bekendheid met activiteiten van het Maasland Gilde

In het afgelopen jaar 2016 zijn drie goed bezochte presentaties over het Maasland Gilde verzorgd. (Passage in de Paaskerk; Sibeliusflat en de Stamtafel in ’t Putje)
Opvallend daarbij is dat aanwezigen vaak bekend zijn met activiteiten als wandelingen, bezoek atoomschuilkelder en lezing over struikelstenen. Minder bekend is men met samenspraak, tekenen/schilderen, stitch & bitch, kalligrafie en conversatie. Het meest opmerkelijk is echter dat bijna niemand weet dat alle genoemde activiteiten deel uitmaken van het aanbod van het Maasland Gilde.

Vrijwilligers

Incidenteel krijgen we verzoeken over bemiddeling voor een activiteit die we niet in ons aanbod hebben. We gaan dan wel op zoek naar een persoon die het gevraagde kan aanbieden. Zo komen we graag in contact met een edelsmid die zijn kunde wil delen met een belangstellende.
Op de vraag, in de vorige nieuwsbrief, naar vrijwilligers die conversatie Engels willen aanbieden, hebben we twee positieve reacties gehad. We hopen ook nog mensen te vinden die conversatie Frans en Duits aan kunnen bieden.
Onlangs meldde zich een persoon die graag stadsgids wil worden.
Voor de op te zetten nieuwe activiteit conversatie Nederlands aan laaggeletterden is nu één vrijwilliger in beeld. Dat is nog niet genoeg.

Nieuwjaarswandeling Ganzenven

Op vrijdag 20 januari om 14.00 uur staat de eerste natuurwandeling in 2017 met het Maasland Gilde op het programma. Het bekende Ganzenven in Herperduin is de bestemming. Het gebied wordt gekenmerkt door de resultaten van een rigoureuze bosomvorming en door heidevlaktes. We kunnen nog de effecten zien van oude zandverstuivingen. De wandeling staat onder leiding van IVN gids Toon Voets.
Startpunt is bereikbaar via de Hoessenboslaan in Berghem. Deze laan volgen tot aan het einde nabij nummer 60; daar de auto parkeren. Postcode 5351 PD 60.

Informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.
Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite