Podsumowanie 2017 - Plany 2018

Z naszej perspektywy kluczowym wydarzeniem mijającego roku była nowelizacja prawa farmaceutycznego, wprowadzająca po raz pierwszy w historii regułę nazywaną „Apteką dla Aptekarza”. Zgodnie z tą zasadą prawo do prowadzenia aptek posiadają wyłącznie farmaceuci lub wybrane spółki prowadzone przez farmaceutów. Regulacja ustaliła limit czterech aptek jakie mogą posiadać poszczególne podmioty oraz wprowadziła postulowane od lat kryteria demograficzne i geograficzne przy uzyskiwaniu zezwoleń na nowo otwierane placówki.  W życie weszła także norma pozwalająca odsprzedać leki z likwidowanej apteki, innej aptece lub hurtowni. Przyjęte rozwiązania pokazały, że obrany przez ustawodawcę kierunek już po kilku miesiącach obowiązywania ustawy okazał się słuszny - stabilny poziom cen leków, widoczna równowaga między podmiotami i uspokojenie rynku, a także zawodowa i finansowa odpowiedzialność farmaceutów za prowadzenie aptek to jej najważniejsze skutki. Mijający rok to także owocna współpraca z inspekcją farmaceutyczną w kwestii przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych. Owocem tej współpracy okazała się, korzystna dla samorządu aptekarskiego, seria przełomowych wyroków przed sądami administracyjnymi, na które czekaliśmy od kilkunastu lat.

Cieszy nas fakt, że do grona instytucji wspierających zasadność zakazu reklamy aptek dołączył Sejm RP, który w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że regulacja ta nie narusza swobody działalności gospodarczej i jest zgodna Konstytucją RP. Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia farmaceutów było powołanie w tym roku Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL), mającej na celu stworzenie i wdrożenie informatycznego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Naczelna Izba Aptekarską jest jedną z czterech organizacji od początku zaangażowanych w ten strategiczny dla całej branży farmaceutycznej projekt. Duże zmiany wprowadziliśmy również w obszarze polityki informacyjnej naszej organizacji. Jesteśmy zdeterminowani, aby ten obszar z sukcesem rozwijać także w nadchodzącym roku, dostarczając naszym interesariuszom niezbędnych informacji - zarówno za pośrednictwem tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Mówiąc o nadchodzącym roku, z pewnością nie zabraknie w nim wyzwań stojących przed naszą organizacją. Duże nadzieje wiążemy zarówno z powstałym w resorcie zdrowia zespołem ds. ustawy o zawodzie farmaceuty, jak i tym zaangażowanym w wypracowanie koncepcji opieki farmaceutycznej. Liczymy, że z początkiem nadchodzącego roku prace w tych dwóch obszarach osiągną odpowiednią dynamikę. Efektem przyjętych regulacji powinno być jasne i czytelne określenie zadań stojących przed farmaceutami, a także stworzenie ram prawnych do świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej przez aptekarzy. W naszej ocenie oba akty prawne powinny być fundamentem pracy każdego z nas.  

2018 r. będzie rokiem kontynuacji rozmów na temat rozwiązania kwestii nocnych dyżurów aptek. Rozmowy z naszymi partnerami prowadzone są w atmosferze wzajemnego zrozumienia, dlatego są podstawy ku temu by sądzić, że to właśnie nadchodzący rok przyniesie w tej kwestii prawdziwy przełom. 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - prezes NRA

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową

Opłata recyklingowa za „zrywki” nie ominie pacjentów aptek. Apteki będą miały obowiązek doliczać do każdej jednorazowej torebki foliowej 20 groszy  opłaty recyklingowej. Wyjątki i więcej szczegółów: www.nia.org.pl

oraz www.katowice.oia.pl

 

Od 1 stycznia 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i  wynosić będzie 10,50 zł. Więcej kliknij tu

Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia odwołana ze stanowiska. Nieoficjalnym powodem zwolnienia był "brak lub niewystarczająca współpraca z kierownictwem MZ oraz innymi departamentami".  Szczegóły

Sejmowa komisja zdrowia - Radziwiłł pod ostrzałem. Lekarze chcą rozmów z premierem.

W środę 3. stycznia b.r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które dotyczyło klauzuli opt-out. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł twierdzi, że „nie mamy do czynienia z żadną sytuacją krytyczną”, a protest nie zagraża pacjentom. Minister przedstawił członkom komisji sejmowej informację o skali i skutkach protestu lekarzy. Według ministra zdrowia klauzulę opt-out wypowiedziało 3,5 tys. lekarzy. Dane te są jednak rozbieżne z danymi Porozumienia Rezydentów, które twierdzi, że klauzule wypowiedziało ponad 5 tys. lekarzy. Radziwiłł podkreślił, że niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy, na mocy której nakłady na opiekę zdrowotną mają stopniowo rosnąć do 6 proc. PKB w 2025 roku. Dodał, że realizowane są też inne postulaty protestujących, np. zmniejszenie biurokracji, informatyzacja i skrócenie kolejek.

Bartosz Arłukowicz (PO) przewodniczący komisji mówił „Jesteśmy w sytuacji krytycznej. Zarówno lekarze, jak i pacjenci mówią: "Dalsze negocjacje są niemożliwe z panem". W związku z tym oczekujemy dzisiaj, ja będę zgłaszał takie oczekiwanie wobec premiera, żeby podjął decyzję w sprawie tego protestu i chaosu, który jest w szpitalach, żeby przejął negocjacje i doprowadził do sytuacji, kiedy pacjenci będą mieli pełny dostęp do swoich szpitali, przychodni… Ze strony lekarzy słyszymy bardzo wyraźny komunikat, oni już nie chcą z panem rozmawiać; oni chcą rozmawiać z premierem Morawieckim”.  

Na posiedzeniu komisji posłowie nie zgodzili się na przyjęcie dezyderatu wzywającego do dymisji ministra Radziwiłła.  Posiedzenie komisji trwało 5 godzin.

Chcesz obejrzeć transmisję? Kliknij www.sejm.gov.pl

Rok 2018 będzie dobrym czasem dla specjalistów z branży farmaceutycznej

Hays Poland przedstawił Raport płacowy Hays 2018. Publikacja jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej w podziale na 19 specjalizacji. Pośród omówionych branż jest również farmacja. Szczegóły

Urzędnicy mają cofać zezwolenia a nie wzywać do usuwania naruszeń. 

Inspektorzy farmaceutyczni nie muszą wzywać właścicieli aptek uczestniczących w procederze wywozu leków na zachód do usunięcia naruszeń. Urzędnicy mogą, a nawet powinni, od razu cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności aptecznej. Tak uznał NSA. Więcej w Gazecie Prawnej

Wiejskie apteki są lepiej przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych niż te w miastach?

Z danych GUS wynika, że w 2016 r. 73,0% aptek posiadało udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Najczęściej były to pochylnie, podjazdy, platformy. Brak jakichkolwiek udogodnień w 27,6% aptek w mieście, 24,1% aptek na wsi oraz w 23,9% punktów aptecznych. Wiecej szczegółów kliknij tu 

Może Cię zainteresować... kliknij w tytuł

Polpharma zmienia opakowania leków na receptę
Jest projekt zmian w ustawie prawo farmaceutyczne
Mistrzostwa Polski lekarzy i aptekarzy w pływaniu w Dębicy
Facebook Twitter

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

FORWARD
MailerLite