FR - Medlemsinfo

FR Medlemsinformation

Exklusivt för dig som är medlem i Fiskbranschens Riksförbund

LI Livsmedelsföretagen går ut med annonser till allmänheten

Idag har Livsmedelsföretagen publicerat en helsidesannons i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Dagens Industri, Expressen och Svenska Dagbladet. Annonsen med rubriken "Ett meddelande från Livsmedelsföretagen" går i tidningarnas pappersutgåvor men inte digitalt.

Allt eftersom corona-krisen utvecklas dyker allt fler frågor upp om hur det går för svensk livsmedelsproduktion. Det är några av de frågorna som LI vill besvara med den här annonsen. LI vill ge en realistisk men också lugnande bild av nuläget för livsmedelsindustrin.

LI lyfter också vikten av att stötta mindre livsmedelsföretag som drabbats extra hårt och som riskerar att gå i konkurs om utvecklingen fortsätter. Detta kommuniceras även på det sociala medier under hashtag #fortsätthandla.

Den huvudsakliga målgruppen för annonsen är den breda allmänheten. LI arbetar på flera fronter med att informera politiker och andra beslutsfattare, så i det här fallet är de inte den viktigaste målgruppen.

Man kan ändå ses att LI lyfter den angelägna frågan om att klassa livsmedelssektorn som samhällskritisk. 

Annonsen bifogas och det är bra om den sprids till de kanaler ni har tillgängliga som t.ex. hemsida, sociala medier och annat. Ju fler som läser den desto bättre. 

Ladda ned annonsen här: 

Ett meddelande från Livsmedelsföretagen.jpg

Ett meddelande från Livsmedelsföretagen.png

Korttidspermittering – förstärkt stöd under 2020 för stöd vid korttidsarbete

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag beslutat att det i regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020 ska ingå ett kompletterande system för stöd vid korttidsarbete.

Det nya systemet presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i måndags och innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det nya systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period.

Under år 2020 föreslås nu även en tillfällig förstärkning av stödet, korttidspermittering, som innebär att staten står för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, och att arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande fjärdedel, istället för att staten tar en tredjedel av kostnaden.

Till skillnad från vad som gäller vid dagens system, innebär det nya systemet att en arbetsgivare, oberoende av det allmänna konjunkturläget, kan beviljas stöd efter ansökan till Tillväxtverket som bedömer om arbetsgivaren uppfyller villkoren för stödet och beslutar om utbetalning.

Tillväxtverket tillförs 2,42 miljarder kronor för 2020 för att finansiera stödet, därefter bedöms utgifterna uppgå till 350 miljoner kronor årligen. Tillväxtverket föreslås för 2020 tillföras 20 miljoner kronor för att skyndsamt kunna utveckla erforderligt systemstöd och hantera ansökningar om stöd, därefter bedöms uppgiften kräva 8 miljoner kronor årligen.

Genvägar

Pressmeddelande: Extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen

Pressmeddelande: Krispaket för svenska företag och jobb

Artikel: Om förslaget korttidspermittering

Om korttids­permittering på Tillväxtverkets webbplats

Verksamt.se om nya coronaviruset och covid-19

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Corona-info från FR

Vi oss dagligen uppdaterade kring vad som sker och som på ett eller annat sätt berör fiskbranschen.

Fredrik Strömblad 
Informationsansvarig för Corona-frågor inom FR

Behöver någon mer få denna informationen?

Du kan enkelt skicka detta brev vidare genom att använda "Forward"-knappen nedan. 

Kontakta oss på info@fiskbranschen.se om du har några frågor eller funderingar!

Fiskbranschens Riksförbund, Sverige

Ansvarig utgivare

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD