Aktualizace WAK INTRA
verze 23.1026Vážení uživatelé WAK INTRA,

do podzimní aktualizace s číslem 23.1026 jsem připravili následující změny:

 • napojení na nový systém ARES
 • rozšíření zpracování mezd o evidenci práce na dálku (Home Office)
 • přidání stavu na formulář zakázky
 • přidání nové funkčnosti na formulář organizace - zadání požadovaného způsobu zasílání vydaných faktur a skladových dokladů (tisk, PDF, ISDOC, EDI)
 • rozšíření funkcí a seznamů u vydané faktury a skladového dokladu o hromadné generování dokladů formátu EDI
 • úprava funkce pro vyskladnění nebo fakturaci zakázky o možnost zahrnout do generování i starší nevyřízené zakázky


1. Nový ARES

K 31.10.2023 bude ukončena stávající služba ARES pro vyhledávání údajů o ekonomických subjektech a proto jsem připravili do WAK INTRA napojení na novou verzi Aresu.

 

2. Práce na dálku (Home Office)

Do systému přibyly nové mzdové složky a parametrické hodnoty mzdových složek pro zahrnutí práce na dálku do výpočtu mezd.

Náhradu za práci na dálku je možné evidovat a zpracovávat jedním z následujících způsobů:

 • pouze pomocí počtu hodin v případě, kdy využíváte jednotný hodinový paušál náhrady pro většinu nebo všechny zaměstnance využívající HO 
 • pomocí počtu hodin a individuální hodinové částky náhrady nákladů zaměstnance v případě, kdy jednotliví zaměstnanci mají odlišně stanovený hodinový paušál náhrady
 • pomocí celkové částky náhrady nákladů zaměstnance v případě, kdy má být zaměstnanci vyplacena celková částka náhrady

Detailní popis způsobu zadání a výpočtu naleznete v PDF dokumentu.

 

3. Zakázky, stavy, datumy

Modul Zakázka byl obohacen o nové rozlišení rozpracovanosti - stav zakázky včetně data.

Zakázka může mít celkem čtyři stavy:

 • přijatá - automaticky se nastaví při založení zakázky
 • otevřená - stav se nastaví po vytištění zakázkového listu nebo objednávky
 • uvolněná = zakázka je připravená k vyskladnění a fakturaci
 • ukončená = stav signalizující, že je zakázka již celá vyřešená

Při změně stavu se k němu automaticky doplňují i aktuální datum.

Stav zakázky může uživatel nastavovat i ručně dle svých potřeb. 
Na všechny hodnoty je v modulu Zakázky možné vyhledávat. 

  4. Způsob zasílání dokladů + hromadné zasílání dokladů

   Na kartu organizace byla doplněna sekce Způsob zasílání dokladů, která obsahuje skupinu polí pro zadání způsobu zasílání vydaných faktur a skladových dokladů-dodacích listů. 

   Jednotlivé způsoby jsou: 

   • tisk - standardní tisk na papír
   • PDF - generování dokumentu ve formátu PDF
   • ISDOC - tvorba elektronické faktury
   • EDI - výměna dokladů pomocí EDI

   Na zadaný způsob zasílání dokladů lze vyhledávat v modulech Vydané faktury a Sklad.

   Do modulu Sklad byl přidán nový seznam Pro tvorbu dokladů, který slouží k hromadnému generování dokladů ve formátu EDI.

   Obdobně je nyní možné provést hromadný export i v modulu Vydané faktury pomocí seznamu Tvorba csv souboru.


   5. Vyskladnění / fakturace nevyřízených zakázek

   Dialog pro generování dokladu při vyskladnení / fakturaci zakázky byl rozšířen o možnost zahrnout do procesu všechny nevyřízené zakázky daného odběratele. Volba se provede výběrem z kontextové nabídky.

   Následně se zobrazí seznam položek ze všech zakázek daného odběratele, které je potřeba vyřídit. 

   Při generování doporučujeme všechny položky zahrnout do jednoho skladového dokladu/faktury.   Detailní popis změn a přehled všech informací ze světa WAK INTRA naleznete v našem centru podpory portal.waksystem.cz.


   Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA,

   naleznete také na webových stránkách v části Ukázky systému

   nebo na video kanálu Youtube.

    Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

    e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344


     

    Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

     

    WAK System, 1998 - 2023    

    Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
    MailerLite