Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

1 / 2020 helmikuu

Järjestöpalveluja (linkki nettisivuille)

Varaa tiloja, Hae avustuksia, Lainaa välineitä, Tilaa monistus- ja taittopalveluja

Sisältö

  • Kutsu toiminta-avustusinfoon 13.2.
  • Nuorisopalvelujen avustuksia haussa nyt
  • Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotto avustuksia haettaessa
  • Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2020
  • Kesäsetelillä apuvoimia kesäkaudelle!
  • Nuorisopalvelujen eri yksiköt tiedottavat

Kutsu toiminta-avustusinfoon

Toiminta-avustusinfo järjestetään to 13.2.2020 klo 17-19 Kulttuurikeskus Caisan auditoriossa, Kaikukatu 4 B.

Infotilaisuudessa esitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisojaoston toiminta-avustuksen myöntämisperusteet, hakeminen ja tarvittavat liitteet sekä kumppanuusyksikön ajankohtaiset asiat. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu toiminta-avustusinfoon viimeistään ti 11.2.2020.

Järjestöhautomo vierailee toiminta-avustusinfossa

Oletko joskus miettinyt, mistä saisit neuvoja ja koulutuksia järjestöasioista? Tai esimerkiksi hyviä materiaaleja yhdistystoiminnasta, joita voisi käyttää vaikkapa uusien hallituksen jäsenten perehdytyksessä? Helmikuun toiminta-avustusinfossa esittäytyy Järjestöhautomo, joka voi auttaa esimerkiksi näissä kysymyksissä.

Järjestöhautomo tarjoaa maksuttomia koulutus- ja neuvontapalveluita sekä materiaaleja yhdistystoiminnasta. Järjestöhautomo on palvellut yhdistyksiä vuodesta 2005 saakka osana Pakolaisapu ry:n toimintaa. Sen palvelut on tarkoitettu järjestöille, mutta erityisesti niillä tuetaan etnisten vähemmistöjen yhdistyksiä ja monikulttuurisia järjestöjä. Osa palveluista on kuitenkin avoimia myös muille järjestöille. Avoimia palveluita on esimerkiksi infotilaisuuksissa ja koulutuksissa. Palveluiden kohdalla hakulomakkeissa kerrotaan aina, kenelle ne on kohdennettu. Järjestöhautomon kotisivut

Nuorisopalvelujen avustuksia haussa nyt!

Toiminta- ja palkkausavustushakemukset vuodelle 2020 tulee olla jätettyinä viimeistään la 29.2.2020. Huomioithan, että toiminta-avustushaku päättyy la 29.2.2020. Kumppanuusyksikön tarjoama neuvonta -ja ohjauspalvelu käytettävissänne pe 28.2.2020 klo 15.00 saakka.

Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelun toiminta- ja palkkausavustushakemus-lomakkeella. Kaupungin sähköinen asiointi: asiointi.hel.fi.

Hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Avustusvalmistelua nopeuttaa, jos liitteet toimitetaan liittämällä ne lähetettyyn sähköiseen hakemukseen. Se onnistuu asiointikansiossa päivittämällä hakemusta tai käyttämällä viestitoimintoa. Tilin-/toiminnantarkastuskertomuksesta liitteenä pitää olla kopio allekirjoitetusta versiosta.

Kaupungin avustuksia hakiessa liitteitä ei tarvitse pääsääntöisesti toimittaa kuin yhden kerran vuodessa. Jos olet hakenut loma-aikojen leiriavustusta ja liittänyt hakemukseen vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman, ei näitä tarvitse enää uudelleen toimittaa. Poikkeuksena on tietysti tilanne, jossa kaupungin eri avustusmuodoissa pyydetään erilaisia liitteitä, esimerkiksi tilinpäätöksiä eri vuosilta.

Avustusten hakujärjestelmän joulukuun päivityksien johdosta ei aikaisemmin tehtyä hakemusta voi kopioida uuden pohjaksi. Kun päivitettyyn järjestelmään on vuoden 2020 puolella tehty yksi hakemus, voi hakemuksia taas sen jälkeen kopioida entiseen malliin. Rekisterinumero-haku on poistunut hakemuksilta. Kaikilla yhdistyksillä on nykyään Y-tunnus (Yhdistysrekisterin tietopalvelu).

Vuoden aikana Katso-tunnisteet poistuvat ja tilalle tulee Suomi.fi-tunnistautuminen (ks. erillinen juttu tässä järjestötiedotteessa).

Toiminta- ja palkkausavustuksista päättää nuorisojaosto kevään kokouksessaan. Projektiavustuksia voi hakea läpi vuoden. Hakemus tulee kuitenkin toimittaa aina ennen hankkeen alkamista. Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelun projektiavustushakemus-lomakkeella.

Kumppanuuspäällikkö tekee päätökset alle 3 000 euron projektiavustuksista viikoittain ja yli
3 000 euron projektiavustuksista päättää nuorisojaosto kokouksissaan muutaman kerran kaudessa.

Nuorisotoimintaa harjoittavien helsinkiläisten yhdistysten ja nuorten ryhmien tukemisesta ja avustamisesta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto.

Lisätietoja avustuksista löytyy: www.hel.fi/nuorisonavustukset

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 osaa on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Avustusta voi käyttää koulutusmenoihin, leiri- ja retkitoiminnan menoihin, harrastus- ja virkistystoiminnan menoihin, kansainvälisen toiminnan menoihin, palkkamenoihin ja tiedotus- ja hallintomenoihin. Avustuksen myöntämisperusteina ovat hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu, taloudellinen asema, muut saadut avustukset ja niiden käyttö, järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys sekä nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Jos toiminta-avustuksen kriteerit täyttävällä yhdistyksellä on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa, voidaan yhdistykselle myöntää vuokra-avustusta. Avustusta ei siis voi myönnetä esimerkiksi varastotilojen vuokraamiseen. Vuokra-avustusta haetaan ja myönnetään toiminta-avustuksen yhteydessä. Avustuksen tarve selvitetään hakemuksessa ja haettava summa on sisällytettävä haettavaan toiminta-avustukseen.

  • Mikäli haette ensimmäistä kertaa vuokra-avustusta, tulee teidän liittää hakemukseen vuokrasopimus sekä maksukuitti. Mikäli olette aiemminkin saaneet vuokra-avustusta ja vuokranne on noussut vuodelle 2020, liittäkää hakemukseen uusi vuokranmaksukuitti, josta korotus käy ilmi. Vuokra-avustuksen maksimimäärä tänä vuonna on 450 euroa kuukaudessa.

Palkkausavustus

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.

Palkkausavustus on tarkoitettu päätoimisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja arviointi tehdään tänä vuonna.

Projektiavustus

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus ja sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille nuorten toimintaryhmille ja varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksille, jos niiden jäsenistä/aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 on helsinkiläisiä 7-28-vuotiaita. Hakemus tulee toimittaa ennen projektin alkua.

Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotto avustuksia haettaessa

Tämän hetkisen tiedon mukaan yhdistysten Suomi.fi-tunnistautuminen otetaan käyttöön maaliskuun aikana. Ainakin siihen asti sähköisessä asioinnissa käytetään vielä Katso-tunnuksia. Katso-tunnisteet lakkaavat kokonaan toimimasta kevään/vuoden aikana, mutta valittavasti tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Suomi.fi-kirjautumiseen siirtymisestä tiedotetaan sähköisessä asioinnissa: asiointi.hel.fi/ > Tiedotteet

Kun Katso-tunnistautuminen loppuu, voit asioida yhdistyksen puolesta vain jos sinulle on annettu valtuus tai sinulla on rekisteritietoihin perustuva oikeus asioida yhdistyksen puolesta. Eli kun haluat asioida yhdistyksen puolesta, kirjaudut ensin sisään esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sen jälkeen järjestelmä tarkistaa oikeutesi asioida yhdistyksen puolesta perusrekistereistä (kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yhdistysrekisteri) ja valtuusrekisteristä. Toisin sanoen yhdistysten nimenkirjoittajien tiedot tulee olla ajan tasalla PRH:n yhdistysrekisterissä, jotta asiointi (avustusten haku) on jatkossa mahdollista.

Suomi.fi:ssä voi nimenkirjoittaja myöhemmin antaa valtuuksia myös muille yhdistyksen toimihenkilöille.

Lisätietoja Suomi.fi-nettisivuilta mm. seuraavista asioista: Ohjeet ja tuki, Tietoa Kansalaisneuvonnasta, Tietoa valtuuksista.

Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2020

Vuosittain jaetaan Helsingin kaupunginhallituksen määrärahoista stipendejä helsinkiläisille 15–21-vuotiaille nuorille. Stipendin voivat saada nuoret, jotka ovat omalla yritteliäisyydellään saavuttaneet merkittäviä tuloksia koulunkäynnissään, opinnoissaan tai harrastustoiminnassaan, tai nuoret, joka ovat omalla toiminnallaan tai käyttäytymisellään olleet esimerkiksi muille nuorille, kuten esimerkiksi osoittaneet avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja kykyä ottaa ihmiset huomioon.

Helsinki-päivän stipendit jaetaan viidelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kolmelletoista sosiaali- ja terveystoimialan esittämälle nuorelle Helsinki-päivänä 12.6.2020. Yhden stipendin arvo on 600 euroa. Stipendit luovutetaan Helsinki-päivän yhteydessä.

Ehdotus vuoden 2020 stipendiehdokkaasta pyydetään tekemään sille tarkoitetulla lomakkeella nuorisopalveluihin 13.3.2020 mennessä. Lisätiedot ja ehdotuslomake

Kesäsetelillä apuvoimia kesäkaudelle!

Pian on jälleen se aika vuodesta, kun Kesäseteli jaetaan kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille. Nyt on oivallinen tilaisuus hankkia kesäkaudelle kiireapua, somehelppiä tai vaikka leiriohjaaja, ja tarjota samalla nuorelle ensimmäinen työkokemus. Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa helsinkiläisen 9.-luokkalaisen nuoren kesätöihin Kesäsetelillä 1.6.-12.8.2020 välisenä aikana. Työnantajana voi toimia esimerkiksi yhdistys, urheiluseura, taloyhtiö, seurakunta tai yritys. Työnantaja voi palkata useita nuoria Kesäsetelillä.

Työtunteja on oltava vähintään 60, joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana. Työnantaja voi palkata nuoren myös pidemmäksi ajaksi. Tällöin 60 h ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulisi maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Avoimista työpaikoista voi ilmoitella kohdennetusti Kesäsetelin Työpaikkoja -nettisivun kautta. Kesäsetelit jaetaan nuorille viikoilla 6-7, joten työpaikoista voi ja kannattaakin ilmoittaa nyt heti helmikuussa, mutta ilmoituksia otetaan vastaan koko kevään ajan aina kesäkuun alkupuolelle asti. HUOM! Työnantajan ei tarvitse sijaita Helsingissä.

Lisätietoa löytyy Kesäsetelin nettisivuilta.

Nuorisopalvelujen eri yksiköt tiedottavat

Malmin alueella toimijat!

Nuorisopalvelut Malmin alueella järjestää välituntitoimintaa Malmin, Pukinmäen ja Hiidenkiven peruskouluilla. Välituntitoiminnan kautta tarjoamme nuorille mielekästä tekemistä koulupäivien aikana ja samalla mainostamme alueen harrastusmahdollisuuksia. Jos haluatte lisätietoja tai kiinnostuitte tulemaan mukaan, ottakaa yhteyttä elina.k.laaksonen@hel.fi.

Pohjoisella alueella toimijat!

Järjestättekö toimintaa lapsille ja nuorille? Tule mukaan markkinoimaan omaa toimintaanne 12-18-vuotiaille Malmitalolla keskiviikkona 20.5.2020 klo 9-15 järjestettäville harrastusmessuille! Harrastuksia on mahdollista esitellä joko perinteisesti ständillä tai mahdollisuus sopia myös harrastekokeiluja paikan päällä toteutettavaksi. Olemme kutsuneet kävijöiksi Koillis-Helsingin tämän ikäryhmän koululaiset, joten nyt oiva tilaisuus päästä kohtaamaan nämä mahdolliset harrastajat ihan itse ilman välikäsiä. Näytteilleasettajaksi ilmoittautuminen on maksutonta, joten tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua pienempienkin toimijoiden!

Mikäli tämä tapahtuma ei sovi, mutta olette kiinnostuneita alueellisesta yhteistyöstä, laittele viestiä silti, niin tehdään yhdessä kivempaa Helsinkiä muilla keinoin!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset näytteilleasettajaksi: Sanna Tolvanen, koordinaattori, Operaatio Pulssi! Pohjoinen, suvi-sanna.tolvanen@hel.fi, puh. 040 683 7028.

Uusi nuorisotila Herttoniemeen – tietoa tilavarauksista

Kettutien ja Herttoniemenrannan nuorisotalot muuttavat uuteen lähipalvelukeskus Hertsiin maaliskuussa 2020. Hertsin nuorisotilan avajaisia vietetään 19.3. ja avajaisissa on tarjolla infoa myös tilanvarauksista.

Ajankohtaiset eli poikkeukselliset varausajat keväällä 2020

  • yksittäiset tilavaraukset huhtikuun alusta Varaamo-palvelun kautta (käsittelyaika noin viikon)
  • vakiovuorot syksylle 2020 ja keväälle 2021 haetaan huhtikuun 2020 aikana
  • Kesäajan (1.6. -31.8.) yksittäiset vuorot Varaamo-palvelun kautta toukokuussa.

”Hertsissä nuorisopalveluiden tiloissa toiminta keskitetään ensi sijassa nuorten toimintaan. Toiminnan painopistettä ollaan siirretty vahvemmin viikonloppuihin, nuorten vapaa-ajalle. Aamupäivissä niin arkena kuin viikonloppuna tilaa löytyy myös muiden toimijoiden järjestämälle toiminnalle. Vuoden 2020 aikana jätämme tilaa nuorille muotoilla Hertsin toiminnasta oman näköistään,” kertoon toiminnanjohtaja Sari Granö Herttonimen nuorisotyöyksiköstä. ”Helmikuun 2020 lopusta alkaen nuorisopalveluiden järjestämä varhaisnuorten toiminta toteutuu lähipalveluna Roihuvuoressa ja Länsi-Herttoniemessä. Toivomme löytävämme kumppaneita täydentämään varhaisnuorten vapaa-ajan palveluita, erityisesti Herttoniemenrannan alueelle.”

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Bengtsårin leirisaaressa vapaita vuoroja

Bengtsårin leirisaarelta löytyy vielä vapaita vuoroja kesäkaudelle 2020 (kesä-elokuu). Myös syksylle 2020 löytyy vapaata tilaa leirikouluille ja muille halukkaille meri- ja rantasaunalta.

Vuoroja voi tiedustella suoraan leiripäälliköltä sähköpostitse aleksi.lappalainen@hel.fi tai puhelimitse 040 3583214 arkipäivisin klo 9-17.

Lisätietoja Bengtsårin leirisaaren nettisivuilta.

Aktivismi-miitti -tapahtuma 20.4.2020 klo 17-20

Haluaisitko tulla esittelemään järjestösi toimintaa nuorille?

Nuorten ympäristötilassa järjestetään huhtikuussa kolmannen kerran aktivismi-miitti -tapahtuma, jonka tarkoituksena tarjota helsinkiläisille nuorille mahdollisuus tulla tutustumaan aktivismikenttään, ja löytää itseään kiinnostavia tapoja vaikuttaa. Tämän lisäksi tilaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa järjestöjen tutustuminen Nuorten ympäristötilaan ja verkostoitua.

Uutinen syksyllä 2019 järjestetystä tilaisuudesta kaupunkikanavalta

Lisätietoa aktivismi-miitistä nettisivuilta. Ilmoittautuminen avautuu helmi-maaliskuussa.

Wempaimiston aukioloajat

Wempaimistosta välineitä eräilyyn ja retkeilyyn! Östersundomin leirikeskuksessa sijaitsee nuorisopalveluiden retkeilyvälinelainaamo Wempaimisto.

Wempaimisto on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8:30-16:00.
Suljettu ma 10.2.ja ke 8.4.2020

Lainauksesta sovitaan etukäteen sähköpostitse: ostersundom.leirikeskus@hel.fi.

Välineitä voi varata aikaisintaan kaksi kuukautta ennen laina-ajan alkua. Lainausaika on pisimmillään kolme viikkoa.

Lisätietoja Östersundomin nettisivuilta.

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Käyntiosoite: Fredriksberg A, Konepajankuja 1, Helsinki 51
Postiosoite: PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki
kansalaistoiminta@hel.fi
____________________________________
Osoitelähde: Avustusrekisteri

Unsubscribe

MailerLite