5 urodziny MedExpress.pl - uroczysta gala

20 marca 2018 r. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie odbyła się urodzinowa gala Medexpressu. W gronie przyjaciół i współpracowników redakcja świętowała 5 lat działalności. Galę poprowadziła redaktor naczelna Iwona Schymalla oraz redaktor dr hab. Mariusz Gujski. Gościem specjalnym był minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Na scenie pojawił się również astronom Karol Wójcicki, który poprowadził pasjonujący wykład o obecnych możliwościach poznania wszechświata. Wśród zaproszonych gości była również prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, wiceprezes  NRA Małgorzata Pietrzak oraz rzecznik prasowy NRA Tomasz Leleno.

Gorący temat: Odpłatność za leki na recepcie

Kto powinien ustalać stopień odpłatności za lek na recepcie?

Tylko lekarz jest w stanie ustalić stan zdrowia pacjenta i wskazać poziom refundacji przepisanego mu leku. Farmaceuta nie ma do tego ani wiedzy ani uprawnień.

W porozumieniach Ministra Zdrowia z rezydentami wpisano postulat odbiurokratyzowania pracy lekarza, w tym zniesienie obowiązku określania przez lekarza poziomu odpłatności za lek na recepcie.Projekt rozporządzenia ws. recept zakłada realizuje ten postulat i zakłada, że stopień odpłatności za lek będzie  określał farmaceuta w aptece. Czy jednak jest to w ogóle możliwe? O tym w programie RZECZoPRAWIE Karolina Kowalska rozmawiała z Natalią Łojko, radcą prawnym z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Więcej

Leki będą droższe?!

Lekarze chcą się pozbyć kłopotliwego obowiązku i przerzucić na farmaceutów ustalanie, jaka refundacja przysługuje choremu. Ucierpią na tym pacjenci, bo mogą przez to płacić więcej za leki.

- Nie będziemy określać poziomu refundacji na recepcie. Lekarzy jest zbyt mało, musimy ich odciążyć od czynności zajmujących czas - uważa Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym, jeśli lekarz nie określi zniżki, zrobi to farmaceuta. Aptekarze są oburzeni.

- Farmaceuta nie wie, na co choruje pacjent, bo nie ma wglądu do jego historii choroby. Będziemy wydawać leki z najmniej korzystną zniżką dla chorego. Ucierpią na tym pacjenci! - ostrzega Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Czytaj dalej

 

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca (…) uwagę na szeroki zakres danych, jakie przy realizacji recepty muszą być przetwarzane i gromadzone. Obowiązek przetwarzania takich danych oraz ich zakres powinien być ograniczony do uzasadnionego, niezbędnego minimum i nie powinien prowadzić do obciążenia farmaceutów obowiązkami, których realizacja nie ma bezpośredniego związku z realizacją recepty. Czytaj całą treść stanowiska

Jest szansa, że ten przepis zostanie zmieniony

Praca lekarzy jest bardzo zbiurokratyzowana i należy im się wsparcie. Ale tylko lekarz może określić wskazania refundacyjne. Farmaceuta nie ma do tego uprawnień zawodowych ani warunków - mówi dla "Rzeczpospolitej" Natalia Łojko, radca prawny z kancelarii KRK. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Naczelnej Rady Aptekarskiej, Tomasz Leleno: - W przeciwieństwie do lekarza, farmaceuta nie ma dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, nie jest więc w stanie zweryfikować wskazania medycznego. Czytaj cały artykuł.

Zmiana prawa

Trudniej będzie nielegalnie wywieźć leki

Wzmocnienie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi to główny cel przyjętej wczoraj przez rząd nowelizacji prawa farmaceutycznego. Dostosowuje ona polskie przepisy do dyrektyw unijnych.

Nowelizacja w dużej mierze dotyczy produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych, na których wytwarzanie trzeba uzyskać zgodę GIF. Wprowadza też zmiany w przepisach dotyczących problematyki zapobiegania konfliktowi interesów wewnątrz Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. To również wymóg UE. Projekt zakłada, że inspektorzy nie będą mogli być powiązani z podmiotami, które mogliby kontrolować. Czytaj cały artykuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych – to są najistotniejsze, oczekiwane efekty nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Proponowane zmiany obejmą przede wszystkim częściowe wdrożenie dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Zaproponowano rozwiązania, które wzmocnią system nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Czytaj więcej na www.premier.gov.pl

Wiceszef NRA chwali działania Ministra Sprawiedliwości

Minister Ziobro idzie ostro. Ale to bardzo dobrze, bo nielegalny wywóz leków wprost przekłada się na braki na półkach w aptekach - uważa wiceprezes NRA, Marek Tomków komentując projekt, który ma zahamować wywóz leków z Polski.

Wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej przekonywał o podjęciu walki z mafią lekową, która praktykuje nielegalny wywóz leków z kraju. Przyznał, że niezbędne jest w tym zakresie wprowadzenie radykalnych zmian legislacyjnych. Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację z Xarelto

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi dla pacjentów może zgłosić trudności z zakupem leków. Jednocześnie ministerstwo przyznaje, że monitoruje na bieżąco dostępność leku Xarelto na rynku, pozostając w kontakcie z przedstawicielami firmy Bayer.

- Podczas pełnionego dyżuru poselskiego od mieszkańca Krotoszyna otrzymałem informację, że lek Xarelto 20 mg, który przepisuje mu lekarz, jest ciężko dostępny w aptekach. Problem, jak się okazuje, dotyczy bardzo wielu pacjentów. Brak dostępności tego leku w hurtowniach potwierdzają farmaceutki z lokalnych aptek - pisał na początku lutego poseł Jan Mosiński w zapytaniu wysłanym do Ministra Zdrowia. Czytaj dalej

ZSMOPL ponownie odsunięty w czasie

Rada Ministrów wyraziła zgodę na dalsze procedowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z jej zapisami termin wejścia w życie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) zostanie odsunięty w czasie o kolejne 3 miesiące.
Przejęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zakłada zawieszenie egzekwowania danych zbieranych za pośrednictwem ZSMOPL. W efekcie przedsiębiorcy do 30 września nie będą musieli obawiać się kar finansowanych za niedostosowanie się do wymogów sprawozdawczości, jakie na firmy prowadzące obrót produktami refundowanymi nałożył resort zdrowia. Przypomnijmy, że system ZSMOPL miał zacząć funkcjonować 1 stycznia 2017 roku. Niestety w toku prac resor zdrowia odwlekał jego wdrożenie m.in. w styczniu 2017 (do czerwca 2017) oraz grudniu 2017 roku (do końca czerwca 2018). Czytaj więcej

NIA komentuje projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej postulaty Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zmierzające do wprowadzenia do porządku prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów są zbyt ogólne. Samorząd aptekarski jest zdania, że w uwagi na istotę i złożoność zagadnienia, istnieje konieczność precyzyjnego określenia zakresu działania projektowanych zmian legislacyjnych.

NIA wymienia szereg wątpliwości związanych z projektem klauzuli sumienia, który trafił do Sejmu:

  1. Jak szeroko powinny zostać określone ramy stosowania klauzuli sumienia?
  2. Czy powinna uwzględniać również inne (niż katolickie) wyznania i poglądy religijne, czego konsekwencją może być odmowa wydawania leków powstałych na bazie alkoholu, czy też odmowa wydawania urządzeń do przetaczania krwi przez wyznawców innych kultur?
  3. Czytaj o kolejnych wątpliwościach

Podsumowanie rynku farmaceutycznego - luty 2018

Podsumowanie Pex  PharmaSeqence

Podsumowanie IQVIA

Ministerstwo Zdrowia o Internetowym Koncie Pacjenta i e-recepcie

Dzięki temu rozwiązaniu – które w swoim założeniu ma być proste i przyjazne dla użytkownika – pacjent uzyska dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach. IKP ma być furtką do cyfrowego e-zdrowia. Wiceminister dodał: „Wierzę, że większa transparentność jest niezbędna by prowadzić debatę o systemie ochrony zdrowia na uczciwych warunkach". Czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny: "Opinia samorządu aptekarskiego jest wyrażeniem stanowiska tego organu"

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której odebrano zezwolenie na prowadzenie apteki za prowadzenie sprzedaży produktów leczniczych do hurtowni. Jak to uzasadnił?

W 2013 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopie faktur świadczące o prowadzeniu sprzedaży leków z apteki niezgodnie z obowiązującym prawem. Czytaj dalej

Działo się...

XXXV Okręgowy Zjazd Delegatów POIA

15. marca 2018 r. w Rzeszowie odbył się Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Izby Okręgowej. Podczas zjazdu prezes PORA Lucyna Samborska przedstawiła sprawozdanie z działalności Izby. Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która uczestniczyła w spotkaniu, podsumowała dotychczasowe działania Naczelnej Rady Aptekarskiej, jak również przedstawiła plany na najbliższe lata. Podczas zjazdu m.in. oficjalnie wręczono prawa wykonywania zawodu młodym farmaceutom, jak również medale z okazji 25-lecia samorządu aptekarskiego. 

XXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Farmaceutów Gdańskiej OIA

17. marca 2018 r. w Gdańsku odbył się Zjazd Sprawozdawczy Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Gośćmi reprezentującymi NRA byli: wiceprezes Michał Bylinak oraz prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która przedstawiła sprawozdanie z dwóch lat działalności Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz zaprezentowała strategię, plany i rozwiania na przyszłość. Podczas Zjazdu przedstawiono także sprawozdania organów GOIA za 2017 rok i wskazano kierunki działalności na rok 2018.

Zapowiedzi...

Pierwszy Ogólnopolski bieg "Recepta na zdrowie"

Zapisy do biegu mają charakter otwarty, a specjalną kategorię uczestników utworzą farmaceuci z całej Polski, rywalizujący o pierwszy tytuł Mistrza Polski. Szczegółowe informacje i linki do zapisów na stronie www.receptanazdrowie.net.pl

Szkolenie Medfarma 2018 – Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce

Gdańsk, 7 kwietnia 2018 r. - Konferencja dla farmaceutów i techników farmacji. Uczestnicy spotkań otrzymają 8 punktów edukacyjnych. Nad programem spotkań czuwa prof. Leszek Czupryniak. Rejestracja oraz szczegółowy program dostępne na stronie www.MedFarma2018.pl

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

MailerLite