Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Humanistisch Verbond

Beste lezer

’t Is weer voorbij, die mooie zomer, hoewel de weergoden daar met enige hulp van de klimaatverandering blijkbaar toch anders over denken. En het virus dat onze aardkloot nu al een hele poos teistert, is even hardnekkig als de indian summers van deze laatmoderne era. O tempora, o mores, nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen en daar proberen we u met deze eerste postvakantie-Flash toch al een voorsmaakje van te geven. We stellen u dus meteen een aantal boeiende activiteiten voor waaraan u (meestal) vanuit uw comfortabele zetel kunt deelnemen, slecht voor uw conditie, maar prima voor de omgevingstemperatuur (tenzij u tijdens al die online sessies te veel milieubelastende producten zou verorberen uiteraard, waakzaamheid blijft in alle richtingen geboden).

Wij vragen in het bijzonder uw aandacht voor een ambitieus en ongemeen boeiend project waarvoor het Humanistisch Verbond intensief samenwerkt met het filosofiehuis Het zoekend hert, een project waarvan de aftrap dit komende weekend gegeven wordt. Maar ook de andere voorgestelde activiteiten zullen u ongetwijfeld kunnen bekoren.

De aandachtige lezer (wie scrolt wordt beloond) kan een gratis exemplaar winnen van de gloednieuwe publicatie Zonder God?, waarin drie Limburgse vrijzinnig humanisten antwoorden geven op vragen van ongelovigen. Zo kunt u meteen proefondervindelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van schietgebedjes, waarover de auteurs van het boek samen met ons wellicht enige twijfels zullen hebben.

En we doen ook een beroep op uw vrijgevigheid voor een project om kinderen uit kansarme gezinnen te voorzien van (afgedankte) computers.

Wij wensen u veel lees- en activiteitenplezier en zoals steeds een blijvende goede gezondheid!

Jean Paul Van Bendegem: Wat een mens bezighoudt – het hoeft niet altijd corona te zijn!

Professor wiskunde en wijsbegeerte Jean Paul Van Bendegem blikt terug op vier decennia denken, zoeken, onderzoeken, lezen en schrijven. Hij brengt een hoogstpersoonlijk verhaal, maar gaat de actualiteit niet uit de weg en komt dus onvermijdelijk terecht bij de COVID-19-pandemie. In de kijk op de aanpak daarvan ziet hij een spanning tussen de humaan-sociale wetenschappen en de exacte wetenschappen. En gaat onze maatschappij als alles achter de rug is er niet totaal anders uitzien? Het hoeft dus niet altijd corona te zijn (of te blijven)!

Praktisch:
Dinsdag 15 september 2020, van 20.00 tot 22.30 uur
Liers Cultuurcentrum CC De Mol

Info en inschrijvingen
Onze toekomst herdenken: met welke filosofie kunnen we verder?

'Met welk denken houden we stand in deze tijd – en durven we de toekomst aan?' Deze filosofische hamvraag werd in 2019 geformuleerd door Het zoekend hert bij het 10-jarige jubileum van het filosofiehuis. Meer dan 100 auteurs stuurden hun creatieve, urgente en diepzinnige antwoord in. Maar intussen arriveerde het coronavirus … en is niets nog wat het was.

Daarom werd aan de auteurs met de meest indringende bijdragen gevraagd om opnieuw te reflecteren. Hun antwoorden van eertijds en hun nieuwe inzichten (ongetwijfeld geïnspireerd door corona) zullen zij vertolken tijdens een ambitieus en langlopend online project, met als cruciale vraag: 'Met welke filosofie kunnen we verder?'

Twaalf programma's, verdeeld in drie clusters met elk drie deelprogramma's en afgerond met een synthesemanifestatie. Telkens op zondagvoormiddagen, van 20 september 2020 tot 20 juni 2021.

De spits wordt afgebeten door prof. Jean Paul Van Bendegem en dr. Griet Vandermassen, op zondag 20 september, van 11.00 uur tot 12.10 uur. In samenwerking met uitgeverij ASP stelt prof. Van Bendegem zijn nieuwe boek voor: Oud, grijs en misschien nog wijzer? Een uitgelezen zondagochtendactiviteit waarvoor u zich zelfs niet hoeft te verplaatsen, tenzij naar het scherm van uw computer.

Alle info: hetzoekendhert.be

Een organisatie van Het zoekend hert in samenwerking met het Humanistisch Verbond en andere partners, waaronder mediapartner Knack.be.

Dierenrechten: van coronacrisis tot dierendebacle – Online lezing door Stijn Bruers

Stijn Bruers is doctor in de moraalfilosofie en in de natuurwetenschappen, en onderzoeker gezondheidseconomie (KU Leuven). Dat maakt hem tot de geknipte expert om interessante verbanden te leggen en morele vraagstukken te behandelen. Bijvoorbeeld over dierenrechten: welke rechten hebben dieren? Hoe sterk zijn die rechten en wat betekenen ze in de praktijk?

In deze weblecture komen centrale argumenten rond dierenrechten aan bod en worden de morele implicaties daarvan onderzocht. We leggen tevens de link met de (corona-)actualiteit.

Praktisch:
De activiteit vindt plaats via het online platform Zoom, op woensdagavond 30 september, van 19.30 tot 21.15 uur (onthaal vanaf 19.15 uur).

Deelname is gratis mits inschrijving vooraf. Deelnemers ontvangen voorafgaand de juiste Zoom-link en informatie voor online deelname. Alle deelnemers ontvangen na deelname tevens de pdf van het boek Weet wie je eet (Stijn Bruers, uitgeverij Pelckmans).

Inschrijven via e-mail naar sien.simoens@humanistischverbond.be (uiterlijke inschrijvingsdatum: maandag 28 september).

Zonder God? Vragen van gelovigen. Antwoorden van ongelovigen – Online boekpresentatie

Zonder God? werd geschreven door drie vrijzinnig humanisten die duidelijk willen maken waar zij voor staan. Zij zetten, getrouw aan hun overtuiging, de mens centraal: die kan zichzelf verbeteren en zijn lot in eigen handen nemen.

In een inleidend interview verhelderen de auteurs vanuit welke idealen en principes zij vertrekken en welke de bronnen zijn voor hun antwoorden. Het boek is opgebouwd rond thema's met een brede variatie aan onderwerpen: van ontstaan en evolutie tot menselijk handelen en zingeving. Binnen elk thema komen belangrijke vragen en mogelijke antwoorden daarop aan bod. De auteurs plaatsen hun antwoord naast dat van de volgelingen van de drie boekgodsdiensten: de christelijke, islamitische en joodse gelovigen. De schrijvers pretenderen niet het ultieme of enige antwoord te hebben: ook zij zijn zoekende mensen.

Praktisch:
Online boekvoorstelling op donderdag 22 oktober 20.00 uur door de auteurs Gaston Moens, Marie-Laure Sturbois en Chris Van Woensel.

Vooraf inschrijven via hvv.westlimburg@gmail.com

Donderdag 22 oktober ontvangt u de link voor het Zoom-webinar.

Gratis exemplaren! Met dank aan de auteurs 'verloten' wij vijf exemplaren van Zonder God? Onder de lezers van deze nieuwsbrief. Stuur voor 18 september een mailtje naar secretariaat@humanistischverbond.be met de vermelding 'Zonder God?'. Een onschuldige vrijzinnige (dat is een pleonasme) hand wijst de gelukkigen aan.

Huizen on Tour: Den bak?! Het kan iedereen overkomen!

Huizen on Tour is een gespreksavond waar verschillende sprekers vanuit hun expertise en ervaring hun licht laten schijnen op een nieuw soort detentie in België, in de vorm van kleinschalige detentiehuizen en een betere omkadering van herstel en re-integratie.

Praktisch:
Vrijdag 23 oktober 2020, van 19.30 tot 22.00 uur
Unie der Zorgelozen, Pluimstraat 7, 8500 Kortrijk

Info en inschrijvingen

Een organisatie van De Huizen vzw, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, Vorming Plus, en UPV.

Dood en samenleving: omgaan met dood, rouw en herdenking

Binnen de overkoepelende vakgroep HARP (History, Archaeology/Art Studies, Philosophy and Ethics) van de Vrije Universiteit Brussel verrichten archeologen, historici en filosofen onderzoek naar verschillende socioculturele aspecten van de omgang met dood, rouw en herdenking. In het kader van wetenschapscommunicatie vindt op zaterdag 31 oktober een (digitaal) publieksmoment plaats over de thematiek van ‘Dood en Samenleving’. Verschillende aan de VUB verbonden en/of werkzame onderzoekers en professoren zullen op toegankelijke wijze toelichting geven over de insteek en resultaten van hun onderzoek.
Omwille van de toestand met het coronavirus wordt gekozen voor een digitale livestream in aanwezigheid van een beperkt publiek. De livestream zal kunnen gevolgd worden op de website van het evenement, waar u het programma en het laatste nieuws over dit initiatief kan vinden.
Wie het evenement op de campus (live) wenst bij te wonen moet zich hier inschrijven.

Praktisch:
Zaterdag 31 oktober, van 11.00 uur tot 16.30 uur
Vrije Universiteit Brussel, gebouw D / Promotiezaal D2.01, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Inzamelactie computers: help kinderen uit kansarme gezinnen!

Wij vragen graag uw aandacht voor een inzamelactie van computers door de vzw 'De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs, Regio Waasland'. De actie is bestemd voor leerlingen die thuis geen computer hebben en hierdoor in coronatijd verdere leerachterstand krijgen. Een oude computer die je niet meer gebruikt, helpt de toekomst van kinderen in kansarme gezinnen te veranderen (10% van de Belgische gezinnen!).

Geef je (oude) computer dus een tweede zinvol leven! De computers worden weer gebruiksklaar gemaakt en bezorgd aan de scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Geef een seintje op volgende mobiele telefoonnummers, T 0486 96 72 72 of T 0477 35 70 43, of mail naar nini.vrijens@telenet.be of michele.cordy@skynet.be.

Ook financiële steun is altijd welkom! Het rekeningnummer van de vzw 'Vrienden van het GO! Regio Waasland' is BE42 1431 0284 4454.

Met veel dank voor uw onbaatzuchtige hulp!

De vaste coda van deze virale Flash: het luisterende oor

Omdat de microscopische onverlaat dus nog steeds rondwaart, blijft deze coda tot nader order een vaste rubriek in onze nieuwsbrief. Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan altijd contact opnemen met het secretariaat van het Humanistisch Verbond, maar ook met een huisvandeMens in de buurt. Onze collega's vrijzinnig-humanistische consulenten zijn er voor u om (weliswaar vanuit hun kot) met u in gesprek te gaan en samen met u te zoeken naar antwoorden op uw (zorg)vragen. Voor meer info, zie de website van deMens.nu.

En wie verder vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer T 0800 14 689. Zoekt u in deze onzekere tijden telefonische hulp of ondersteuning? Bij Tele-Onthaal kunt u terecht op telefoonnummer 106 of chat op tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102 of chat op awel.be. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be. Zoekt u nog andere vormen van hulp? Op noodnummer.be vindt u een overzicht van alle noodnummers.

website facebook twitter youtube
Humanistisch Verbond

Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
België

+32 (0)3 233 70 32
secretariaat@humanistischverbond.be

U ontvangt deze e-mail omdat uw e-mailadres in ons geadresseerdenbestand voorkomt.
Uitschrijven kan door te klikken op onderstaande link.

Ik wil deze nieuwsbrief niet langer ontvangen.