FR - Medlemsinfo

FR Medlemsinformation

Exklusivt för dig som är medlem i Fiskbranschens Riksförbund

Om du inte redan svarat:

Fiskbranschens Riksförbund (FR) bjuder in till en undersökning för att förstå konsekvenserna av Cronaviruset för verksamheter inom sjömatsnäringen. Enkäten tar max 2 minuter att fylla i och är helt anonym.

Varsel i flera branscher & vissa skolor stänger

De flesta varseln är i restaurangföretag (3000 restauranger) och det är illa nog för foodservice-sektorn. Till detta skall läggas att gymnasieskolan (350 000 elever) och universiteten (400 000 studenter registrerade) stänger. Regeringen förbereder också en lag för att senare även kunna stänga förskolor (515 000 barn) och skolor (1 050 000 elever).

Regeringen ”snabbereder” därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedda för en situation där även grundskolor stänger.

Lagstiftningen kommer att ge kommunerna en möjlighet att erbjuda barnomsorg, förskola och fritids till vissa yrkesgrupper. Den möjligheten finns inte med dagens lagstiftning där alla ska behandlas lika.

För den offentliga delen av foodservice-marknaden ser vi ut att vara på väg in i ett scenario där att alla skolor stänger och att detta kommer påverka den offentliga konsumtionen av livsmedel med miljontals måltider per dag.

Tydlig ökning av antalet varsel

Under den andra veckan i mars ökade antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen markant. Varselnivån har uppvisat en jämn och låg nivå under en längre period men trenden ser nu ut att vända.

Under februari och första veckan av mars var antalet personer berörda av varsel om uppsägning svagt nedåtgående. Den andra veckan i mars bröts trenden och antalet inrapporterade varsel ökade kraftigt.

Från första till och med 15 mars uppgick antalet personer som berörs av inrapporterade varsel till 4 669. Det är fler än i mars 2019 som helhet då antalet berörda personer uppgick till 3 292.

- Vi ser ett trendbrott där antalet varsel nu ökar markant. Varslen är i hög grad koncentrerade till storstadslänen och till hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Under de första två veckorna i mars var 75 procent fördelade på Stockholms län följt av 12 procent i Västra Götalands län och fyra procent i Skåne län. -

Regeringens krispaket syftar till att arbetsgivarna inte ska behöva säga upp sina anställda. Vår bedömning är att det kommer att dämpa effekterna och alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen följer utvecklingen noga och har dialog med trygghetsorganisationerna och Arbetsmarknadsdepartementet.

- Vi är vana att hantera varsel och av erfarenhet vet vi att många som kommer till oss direkt från arbetslivet har en bra kompetens och utbildning när de ska söka nya jobb, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01--2019-03-15. Uppgifterna är preliminära och ej kvalitetssäkrade.

Varselstatistik för tredje veckan i mars publiceras den 23 mars 2020 kl. 12:00.

Källa: Arbetsförmedlingen

Skolor stänger

Nu rekommenderar regeringen alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor att stänga.

Regeringen förbereder en lag för att senare även kunna stänga förskolor och skolor.

Detta innebär att alla skolor på bland annat gymnasieskolor bör studera på distans. Rekommendationen är att gymnasieskolor och universitet skickar hem elever. Det kommer inte att ske någon undervisning i skolans lokaler.

– Vi måste göra allt vi kan för att minska den allmänna smittspridningen, men vi avvaktar med att stänga skolorna helt, säger statsminister Stefan Löfven.

– Det här innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, men studera hemma, säger han. Vi kan i ett senare skede komma att behöva stänga förskolor och skolor, vilket därför förbereds.

Det som meddelas nu är inte något extra skollov. Ni förväntas delta i undervisning hemifrån var statsministerns besked till gymnasieeleverna.

Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar att undervisning i gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler. Det motiveras bland annat med att gymnasieelever och studenter inte är i behov av omsorg.

Corona-info från FR

Informationsansvarig på kansliet för frågor kring Corona

FR:s kansli kommer att hålla sina medlemmar uppdaterade kontinuerligt om olika aktiviteter som påverkar branschen. 

Vi har därför utsett Fredrik Strömblad som vår koordinerare av information till medlemmarna.

Behöver någon mer få denna informationen?

Du kan enkelt skicka detta brev vidare genom att använda "Forward"-knappen nedan. 

Kontakta oss på info@fiskbranschen.se om du har några frågor eller funderingar!

Fiskbranschens Riksförbund, Sverige

Ansvarig utgivare

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD