Projektinės veiklos naujienos 2020 m. gruodžio 3 d. Žiūrėti naršyklėje
Naujausios ir aktualiausios projektinės veiklos žinios

Kviečiame VU intranete (rasite čia >>>susipažinti kvietimų kalendoriuje su naujausiais ir aktualiausiais kvietimais, planuojamais projektiniais renginiais, metodine medžiaga, aktualiais dokumentais ir kita projektine informacija. 

Nauji kvietimai teikti paraiškas
LMT kvietimai

EURONANOMED 3 PROGRAMOS 2021 M. KVIETIMAS naujas

Trumposios paraiÅ¡kos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., iÅ¡samiosios – iki 2021 m. birželio 10 d. 

Kvietime dalyvauja 17 finansuojančių institucijų iÅ¡ 16 Å¡alių (Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Egipto, Estijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, PrancÅ«zijos, Rumunijos, Slovakijos, Taivano, Turkijos). 

Kvietimo temos:
Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
Diagnostika (angl. Diagnostics);
Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių.

Lietuvos vieno projekto dalyviams skiriama iki 100 tūkst. eurų arba, jei Lietuvos institucija koordinuoja projektą, iki 150 tūkst. eurų.

Projekto trukmė gali būti nuo 1 iki 3 metų, priklausomai nuo projekto tipo.

Daugiau informacijos rasite>>>

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 236 6068, el.p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 219 3026, el.p. gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt

VU Plėtros departamente projekto sąmatos rengimo klausimais* konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5) 268 7034, el.p. agnija.duobiene@cr.vu.lt

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5) 268 6968, el.p. nijole.kavarskiene@cr.vu.lt

*Projektų sąmatas prašome suderinti ne vėliau kaip 5 d.d. iki kvietimo pabaigos.

„ERA-NET CO-FUND“ PROGRAMOS „ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO PERDAVIMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ“ BŪSIMAS KVIETIMAS kvietimo anonsas

2021 m. sausio mėn.
numatoma skelbti Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) naujos ERA-NET programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) tarptautinį kvietimą teikti paraiškas.

Konkursas skirtas „Vienos sveikatos“ holistiniu požiūriu grįstiems bakterijų atsparumo antibiotikams prevencijos ir kontrolės tyrimams. Laukiama paraiškų kurti naujus ar pritaikyti jau esamus metodus, priemones, įvertinant jų poveikį bakterijų atsparumo antibiotikams sumažėjimui žmonių populiacijos, veterinarijos ir aplinkos sektoriuose.

Preliminarus kvietimas (JPIAMR svetainėje)
LMT informacija>>>

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 236 6068, el.p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt

Gitana Vaitekūnienė, tel. (8 5) 219 3026, el.p. gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt

VU Plėtros departamente projekto sąmatos rengimo klausimais* konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5) 268 7034, el.p. agnija.duobiene@cr.vu.lt

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5) 268 6968, el.p. nijole.kavarskiene@cr.vu.lt

*Projektų sąmatas prašome suderinti ne vėliau kaip 5 d.d. iki kvietimo pabaigos.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI UŽ STUDIJŲ REZULTATUS GAUTI 2021 METAIS greitai baigsis

Galimi pareiškėjai – Mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika.

Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą už studijų rezultatus.

Doktoranto studijos neturi baigtis 2021 metų I ketvirtį.

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Daugiau informacijos rasite čia>>>

Išsamesnę informaciją VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje teikia:

Simona Akamauskaitė, tel. (8 5) 268 7095, el.p. simona.akamauskaite@cr.vu.lt

PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ PARAIŠKŲ KONKURSAS

Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą"Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas". Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 29 d. 24:00 val.

Stažuotė - stažuotojo vykdomas mokslinių tyrimų darbas.

Stažuotojas – tyrėjas, turintis Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslo daktaro laipsnį, ir kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) bei vykdantis projekte numatytą mokslo tiriamąjį darbą.

Stažuotės vadovas – pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotei.

Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos rasite čia>>>

Metodinę medžiagą ir dokumentų formas galite rasti šiuo VU intraneto adresu >>>

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

Dagnė Gurskaitė, tel. (8 5) 219 3244, el.p. dagne.gurskaite@cr.vu.lt

Ignė Balaišytė, tel. (8 5) 268 7238, el.p. igne.balaisyte@cr.vu.lt

H2020 kvietimai

„EUROPEAN GREEN DEAL“ PLANUOJAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Europos Komisija paskelbė „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Šiems kvietimams iš programos „Horizontas 2020“ skirtas 1 milijardas eurų. Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 26 d.

Tematinės sritys:

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Informaciją šio kvietimo klausimais VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Donata Pečiukėnienė, tel. (8 5) 236 6279, el.p. donata.peciukeniene@cr.vu.lt

VU Plėtros departamente projekto biudžeto rengimo klausimais konsultuoja:

Milena Tamošiūnienė, tel. (8 5) 268 7273, el.p. milena.tamosiuniene@cr.vu.lt

Kitų programų kvietimai

VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STIPENDIJA naujas

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija kviečia siūlyti kandidatus Valstybės Nepriklausomybės stipendijai gauti.

Stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams (iki 35 metų) už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus ir konkursui stipendijai gauti pateiktą mokslinio tyrimo projektą.

Stipendijos dydis – 12 000 eurų.

Dokumentai priimami iki 2020-12-31.

Daugiau informacijos rasite čia>>>

AIAS-COFUND II MARIE SKLODOWSKA-CURIE FELLOWSHIPS 2021-2022 naujas

Up to 15 AIAS-COFUND fellowships are available for the most talented researchers from around the world and within all research disciplines and topics.

Two types of AIAS-COFUND II Fellowships:

 • AIAS-COFUND Junior Fellowships for postdoctoral researchers with a career experience of 2-10 years. Duration from 12-36 months.
 • AIAS-COFUND Senior Fellowships for researchers with a career experience of 10+ years. Duration from 6-18 months.

Applicants must not have resided or carried out their main activities (work etc.) for more than 12 months in Denmark in the 3 years immediately prior to the call deadline.

A fellowship includes a full salary and a minor contribution to research expenses (max. 10 000 EUR. per year).

Deadline – 15 January 2021 at 12.00 (noon) CET.

More information can be found here>>>

Website>>>

For more information about the process, guidelines, or the application system, please contact Programme Manager, Helle Villekold at helle@aias.au.dk

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Sandra Klimovič, tel. (8 5) 268 7165, el.p. sandra.klimovic@cr.vu.lt

VU Plėtros departamente projekto biudžeto rengimo klausimais konsultuoja:

Agnė KulieÅ¡ienė, tel. (8 5) 219 3140, el.p. agne.bliuvaite@cr.vu.lt

  VU INOVACIJŲ FONDO KVIETIMAS TEIKTI PARAIÅ KAS PATENTAVIMO VEIKLOMS 

  Universiteto bendruomenės nariai, sukūrę MTEP sprendimą, kuriam galima taikyti teisinę apsaugą, t.y., patentavimo ar kito pramoninės nuosavybės objekto teisių registravimą (pvz., dizaino, prekių ženklo ir pan.), yra kviečiami teikti paraiškas pramoninės nuosavybės objekto teisinės apsaugos kaštams kompensuoti. Paraiškos priimamos iki metų pabaigos (2020-12-31).

  Daugiau informacijos rasite intranete arba Inovacijų skyriuje, innovations@vu.lt

  Ankstesniuose naujienlaiškiuose skelbti dar aktualūs kvietimai
  ,,Biodiversa“ kvietimas

  Kvietimo informacija >>>

  Iki 2020-12-07


  Baltijos mokslo tinklo mobilumo programa jauniesiems tyrėjams

  Kvietimo informacija >>> 

  Iki 2020-12-15

  Horizontas 2020 ,,Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija”

  Kvietimo informacija >>>

  Iki 2021-01-26

  Horizontas 2020 ,,Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ir miškų ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ kvietimai

  Kvietimo informacija >>>

  Iki 2021-01-26

  Horizontas 2020 ,,Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“ kvietimai

  Kvietimo informacija >>>

  Iki 2021-01-26

  Horizontas 2020 ,,Klimato kaita, aplinkosauga, išteklių efektyvumas ir žaliavos“ kvietimai

  Kvietimo informacija >>>

  Iki 2021-01-26

  Horizontas 2020 ,,Europa besikeičiančiame pasaulyje” kvietimai

  Kvietimo informacija >>>

  Iki 2021-01-26

  Masaryk universiteto kvietimas gauti nemokamą prieigą prie laboratorijų

  Kvietimo informacija >>> 

  Nuolatinis


  Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo LINO LT

  Kvietimo informacija >>> 

  Nuolatinis

  Nuolatinis kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo LINO LT

  Kvietimo informacija >>>

  Nuolatinis

  COST programa

  Kvietimo informacija >>> 

  Nuolatinis

  Volkswagen fondo programa ,,Mišrūs metodai humanitariniuose moksluose”

  Kvietimo informacija >>>

  Nuolatinis

  Renginiai

  BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ MOKYMAI naujas

  ARQUS partneris - Granados universitetas - kviečia dalyvauti bendrųjų gebėjimų mokymuose ispanų kalba. Detalesnę informaciją ir ankstesnių kursų medžiagą galite rasti čia>>>

  Artimiausi kursai:

  Gruodžio 17 d. - Análisis sistemáticos de la literatura científica con Bibliometrix - BiblioShiny App.

  LEIPCIGO UNIVERSITETAS SIŪLO NEMOKAMUS MOKYMUS DOKTORANTAMS IR PODOKTORANTAMS patikslintas

  Leipcigo universitetas suteikia galimybę Arqus Europos universitetų aljanso narių doktorantams ir podoktorantams dalyvauti nuotoliniuose mokymuose šiomis temomis: moksliniai tyrimai ir integralumas, karjeros vystymas, lyderystė ir vadyba, komunikacija ir kūrybiškumas.

  • SiÅ«lomos 45 potemės. Dalis mokymų vyks anglų kalba, o kita dalis vokiÅ¡kai. Aktualiausią informaciją apie mokymus rasite čia>>>;
  • Dalis mokymų siÅ«lomi nuotoliniu bÅ«du, o kita dalis – fiziÅ¡kai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad mokymai turėję vykti fiziÅ¡kai galimai bus perkelti į nuotolinį formatą dėl pandemijos;
  • Registracija į mokymus atsidaro likus mėnesiui iki mokymų pradžios;
  • JÅ«s galite pasirinkti iki 3 nemokamų mokymų;
  • Laisvų vietų skaičius yra labai ribotas.

  Daugiau informacijos rasite čia>>>

  Jeigu Jums kyla klausimų dėl mokymų, prašome kreiptis tiesiogiai į programų koordinatorę el. p. juliane.rein@uni-leipzig.de

  Kita aktuali informacija

  ŽURNALŲ ATITIKTIES TIKRINIMO ĮRANKIS naujas

  Nežinote ar pasirinktas žurnalas atitinka finansuojančios institucijos reikalavimus dėl atvirosios prieigos? cOAlition S parengė įrankio, leidžiančio pasitikrinti atitiktį Europos Komisijos ir kai kurių kitų tarptautinių/užsienio fondų reikalavimams, bandomąją versiją.

  Įrankį galite rasti čia>>>

  MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ ATVIROSIS PRIEIGOS PLATFORMA naujas

  Mokslinių tyrimų rezultatus, gautus atliekant tyrimus, finansuotus programos „Horizontas 2020“, o vėliau – „Europos horizontas“ lėšomis, netrukus bus galima skelbti mokslinių rezultatų atvirosios prieigos platformoje „Open Research Europe“. Europos Komisija šią platformą oficialiai pristatys 2021 metų sausio mėnesį.

  Mokslinių tyrimų rezultatų atvirosios prieigos platformos „Open Research Europe“ paskirtis – užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir mokslinių žinių apykaitą, skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, atviras ir konstruktyvias diskusijas.

  Daugiau informacijos galite rasti čia>>>

  KVIETIMAS Ä® GOVTECH IŠŠŪKIŲ SERIJĄ 3.0 naujas

  Mokslo, technologijų ir inovacijų agentÅ«ra siekia skatinti inovacijas vieÅ¡ajame sektoriuje ir Å¡iuo metu ieÅ¡ko vieÅ¡ojo sektoriaus institucijų, kurios norėtų spręsti savo turimą iÅ¡Å¡Å«kį inovatyviu bÅ«du pasinaudojant inovatyviomis skaitmeninėmis technologijomis. GovTech iÅ¡Å¡Å«kių serija padės pritraukti kÅ«rėjus, galinčius atrasti naujus problemos sprendimo bÅ«dus.

  IÅ¡Å¡Å«kių serija  - tai struktÅ«ruota bendradarbiavimo programa, kuri sujungia vieÅ¡ojo sektoriaus institucijų atstovus, inovatyvias komandas ir iÅ¡orinius ekspertus-mentorius. 

  Kviečiama teikti iššūkius iki š.m. gruodžio 13 d. Visą reikiamą informaciją, reikalavimus ir iššūkio pildymo formą rasite kvietime. Dėl papildomos konsultacijos apie dalyvavimą ar iššūkio formavimą galite kreiptis el. paštu: augmantas.pincius@mita.lt

  Susipažinti su paskutinės iÅ¡Å¡Å«kių serijos rezultatais galite prisijungdami į Å¡.m. gruodžio 8 d. nuotoliniu bÅ«du organizuojamą GovTech „Demo Day“ renginį, kurio nuorodą rasite čia >>>.

  DĖL 2014 - 2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VIEÅ INIMO REIKALAVIMŲ naujas

  Projektų, finansuojamų 2014-2020 m. ES fondų investicijų lėšomis, vykdytojas privalo vykdyti projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, kurių vienas – interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibÅ«dinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iÅ¡ atitinkamo (-ų) ES struktÅ«rinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. 

  Lietuvos mokslo taryba atkreipiame dėmesį, kad ES ženklo ir atitinkamo ES struktūrinio fondo nuoroda (pavadinimas) turi būti matomi vos atidarius interneto svetainės, skirtos projekto (-ų) viešinimui, puslapį skaitmeninio prietaiso rodomame plote, kad vartotojui nereikėtų puslapiu slinkti žemyn.

  Ä®gyvendinant projektus, finansuojamus 2014-2020 m. ES fondų investicijų lėšomis, turi bÅ«tų laikomasi Å¡io reikalavimo. 

  DĖL DOKUMENTŲ PASIRAÅ YMO SU LMT 

  Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos mokslo taryba informavo (Dėl dokumentų pasirašymo, Nr. 4S-1027, 2020-10-22), kad pasirašant projektų finansavimo sutartis, susitarimus dėl finansavimo sutarčių keitimo (vadovų, sąmatos ir kiti keitimai), prioritetas teikiamas pasirašymui kvalifikuotu elektroniniu parašu. Ir tik išimtiniais atvejais, nesant galimybės pasirašyti kvalifikuotu e. parašu, Tarybai siunčiami spausdintiniai dokumentai, pasirašyti originaliais parašais. Rašte pažymima, kad sutarčių, susitarimų dėl sutarčių keitimo atvejais negali būti teikiamos dokumentų, pasirašytų rašytiniu parašu, skenuotos versijos pdf formatu.

  Dėl šios priežasties rekomenduojame esamiems ir būsimiems projektų vadovams, vykdantiems Lietuvos mokslo tarybos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, užsisakyti kvalifikuotą elektroninį parašą. Turėdami mobilųjį parašą VU dirbantys projektų vadovai trišales sutartis galės pasirašyti per DVS „Avilys“.

  HORIZON EUROPE TEMATINIŲ SRIČIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI

  Pranešame, kad Europos Komisija pradėjo skelbti Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon Europe tematinių sričių programų projektus. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentai – tik preliminarūs ir gali kisti ar būti papildomi nauja informacija. Su jau paskelbtais Horizon Europe 2021-2022 metų darbų programų projektais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą>>> Informacija bus nuolat atnaujinama.

  ŽINOTINA APIE MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENIS

  Nuo 2016 m. vasario mėn. teikiant projektų paraiškas Lietuvos mokslo tarybai arba pasirašant su ja projekto sutartį (tikslus laikas priklauso nuo projekto) reikia pateikti duomenų valdymo planą. Projekto laikotarpiu patiriamos išlaidos, skirtos duomenų valdymo planui įgyvendinti, gali būti įtrauktos į projekto išlaidų sąmatą. Siekdama pagelbėti tyrėjams parengti LMT reikalavimus atitinkančius duomenų valdymo planus, VU biblioteka sukūrė elektroninę priemonę DVP Vedlys

  Priemonė veikia lietuvių ir anglų kalbomis. Daugiau informacijos apie LMT reikalavimus jos finansuojamų projektų metu surinktiems duomenims galima rasti LMT Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse. Be to, tyrėjams derėtų būti susipažinus su Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairėmis, galiojančiomis nuo 2016 m. Planuojantys vykdyti projektus, kurių metu bus naudojami asmens duomenys, turėtų susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo mokslinio tyrimo tikslais Vilniaus universitete taisyklėmis.

  Duomenų valdymo plano rengimo ir kitais su mokslinių tyrimų duomenų saugojimu arba viešinimu susijusiais klausimais konsultuoja VU bibliotekos Mokslinės informacijos ir duomenų skyriaus darbuotoja Gintė Medzvieckaitė tel. (8 5) 219 5062, el. p. ginte.medzvieckaite@mb.vu.lt.

  KORONAVIRUSŲ MOKSLINIAI TYRIMAI  

  Oficialioje Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami visi Europos Komisijos finansuojami koronavirusų moksliniai tyrimai>>>

  Taip pat kviečiame jungtis prie ryšių plėtros platformos ,,Care&Industry together against corona”.

  Ši platforma – įrankis lengviau susirasti tinkamus partnerius, pasiūlą ar poreikius, dalintis žiniomis ir apžvalgomis iš skirtingų regionų ir visose veiklos srityse, rasti sprendimus, kurie geriausiai atitiktų sveikatos apsaugos sektoriaus poreikius.

  Platforma „Care & Industry together against CORONA“ veiks iki Å¡. m. gruodžio 31 d.

  KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE FACEBOOK GRUPĖS

  Mokslo projektų skyrius turi sukÅ«ręs facebook paskyrą  VU Mokslo ir inovacijų direkcija, kurioje dalinamasi naujausiais kvietimais, renginiais ir aktualia informacija susijusia su mokslo projektais, inovacijomis ir mokslinės veiklos vertinimu. 

  EKSPERTINIO DARBO PASIŪLYMAS

  Research Executive Agency renka ekspertų grupes programos Horizontas 2020 Marie Sklodowska-Curie individualioms paraiškoms vertinti. Tai puiki galimybė prisidėti prie ekspertavimo ir įgyti naujos patirties.

  Registracija>>>

  Naujai užsiregistravusius praÅ¡ome atsiųsti pavardę, eksperto numerį ir ekspertizės sritį Sandrai Klimovič, el.p. sandra.klimovic@cr.vu.lt

  PAGALBA RENGIANT PARAIÅ KAS IR VALDANT PROJEKTUS

  Vilniaus universiteto intraneto puslapyje, skiltyje ,,dokumentų formos ir kita svarbi informacija“ galite rasti paruoÅ¡tas trumpas rekomendacijas susijusias su projektų planavimu ir valdymu, kurios palengvins paraiÅ¡kos rengimo procesą. 

  PRIEIGA PRIE *RESEARCH PROFESSIONAL DUOMENŲ BAZĖS

  Kviečiame aktyviai naudotis mokslo finansavimo galimybių ir mokslo politikos bei finansavimo naujienų duomenų baze *Research Professional, prie kurios Vilniaus universitetas šiuo metu turi prieigą.

  Prisijungti prie duomenų bazės galėsite paspaudę čia.

  Naudojimosi šia duomenų baze video medžiaga.

  VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

  Sandra Klimovič, tel. (8 5) 268 7165, el.p. sandra.klimovic@cr.vu.lt

  Vilniaus universitetas

  Universiteto g. 3, Vilnius
  Lithuania

  Jeigu ateityje nepageidaujate gauti mūsų naujienlaiškio, jo galite atsisakyti paspaudę nurodą žemiau.

  Atsisakyti