Latvijas Universitātes fonds –

ar lepnumu par izcilību!

Augstākā izglītība ir vērtība!

Latvija ir ceļā uz korektu ziedošanas kultūru

Gadu no gada Latvijas Universitātes (LU) fonds sniedz arvien lielāku ieguldījumu Latvijas nākotnē – sadarbībā ar mecenātiem tiek atbalstīta augstākās izglītības, zinātnes, kultūras un sporta attīstība. LU fonda valdes priekšsēdētājs prof.emer. Ivars Lācis skaidro, kāpēc LU absolventiem, draugiem tuvumā un tālumā pievienoties ziedotāju lokam.

Sveiksim LU 101. gadskārtā, ziedojot stipendijai "Ceļamaize!"

Pirmais studiju gads ir svarīgs stūrakmens gan tālākajām studijām, gan nākotnes iespējām un izvēlēm. Kā atzīst stipendiāti, izcilības stipendija "Ceļamaize" pārvērš studenta dzīvi pilnībā. Mūsu mērķis ir savākt 6 600 EUR, lai sniegtu atbalstu kādam perspektīvam jaunietim visu bakalaura studiju laiku. Sniedz ieguldījumu Latvijas nākotnē jau tagad!

LASĪT
ZIEDOT

Latvijas Universitātes fonds / University of Latvia Foundation

🇱🇻 🇬🇧 Lai arī kādā valodā runātu, mūs vieno mērķis atbalstīt! Tagad LU fonda tīmekļvietne ir pieejama arī angļu valodā. Paldies, thanks!

LEPOJAMIES!

Panākumi, kas iedvesmo

Labs pētnieks iedvesmo arī citus izzināt un atklāt zinātnes virsotnes. Vieni no pozitīvākajiem piemēriem ir mecenāta "Mikrotīkls" atbalstītie LU doktoranti un maģistranti.

Inga Pudža pēta materiālu struktūru, izmantojot sinhrotronu starojumu

Aizrautīgā fizikas doktorante, LU Cietvielu fizikas institūta pētniece ir finiša taisnē uz doktora grādu.

UZZINĀT

Marija Samoviča, Ņikita Zrelovs, Rihards Saksis un Raimonds Reščenko pēta organismus molekulārā līmenī 

Spējīgie LU pētnieki, maģistranti un topošie doktoranti, attīsta bioinformātikas jomu.

UZZINĀT

Didzis Berenis pēta metālu maisīšanu ar pastāvīgajiem magnētiem

Mērķtiecīgais fizikas doktorants, LU Fizikas institūta pētnieks izstrādā disertāciju par magnetohidrodinamikā nozīmīgu tēmu.

UZZINĀT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uzdrīksties! Domā! Radi! 4. – 6. klašu skolēniem izstrādāts jauns, padziļināts un integrēts STEM mācību saturs

Dr.math. Ilzes Frances vadībā LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs īstenojis projektu, kurā ir aprobēts mācību saturs sākumskolas skolēniem STEM jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierdizaina un matemātikas jomā. Tālākais “Prātnieku laboratorijas” darbs ir saistīts ar skolotāju tālākizglītību un jaunā satura ieviešanu Latvijas skolās. Apjomīgais projekts realizēts, pateicoties mecenāta “Mikrotīkls” ziedojumam. Uzzināt vairāk >>

LU fonds popularizē filantropiju

Ik gadu arvien vairāk filantropijas organizāciju visā pasaulē veic nozīmīgus sabiedriskā labuma projektus. Tagad arī Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija papildināta ar jaunu šķirkli, kas stāsta par filantropijas vēsturi un attīstību pasaulē, kā arī tās ietekmi uz sabiedrību. UZZINĀT VAIRĀK >>

Trim LU fonda pārvaldītajām stipendijām apaļas gadskārtas – 5, 10 un 15 gadi

Šogad nozīmīgas jubilejas atzīmējamas trim stipendiju kopām, ko dibinājuši mecenāti no visas pasaules: Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendijai – 15, uzņēmuma AD VERBUM stipendijām – 10, bet Ramānu ģimenes stipendijai Speciālās izglītības skolotājiem – 5 gadi.

LASĪT

Aizritējusi LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantu zinātniskā konference

Ar aktuālāko pētījumu prezentācijām dažādās jomās jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās doktorantu-stipendiātu zinātniskās konferences sesija. Šogad pētnieciskā gaisotnē uzstājās 19 spējīgi LU pētnieki. Uzzināt vairāk >>

VIVAT MAECENATUM CARITAS!

Mēneša mecenāti

Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Pateicībā par ieguldījumu LU attīstībā – LU fonds ik mēnesi dalās stāstos par mecenātu dāsnumu un to pozitīvo ietekmi uz kāda dzīvi.

JŪLIJS

Trīs novadu pašvaldības motivē un atbalsta talantīgākos studētgribētājus

Jau vairākus gadus pēc kārtas Engures, Jelgavas un Salaspils novadu pašvaldības talantīgākajiem novada jauniešiem piešķir atbalstu visu pamatstudiju laiku. Šogad augstāko izglītību ieguvušas piecas jaunās speciālistes.

LASĪT

AUGUSTS

Ar prof. Vitauta Tamuža novēlējumu atbalstīs Latvijas tehniskos prātus

Turpmākos piecus gadus labākie žurnāla “Mechanics of Composite Materials” autori – kompozītmateriālu jomas speciālisti no Latvijas zinātnieku vidus – saņems prof. Vitauta Tamuža (1935-2019) vārdā nosauktu piemiņas balvu atbalstu.

LASĪT

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Sniedz ieguldījumu Latvijas nākotnē jau tagad!

“Ceļamaize” – labākais, ko paņemt līdzi studiju pirmajā gadā!

ZIEDO JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com

Email Website Facebook Youtube Instagram
MailerLite