5 JANUARI 2021

Verenigingswerk in 2021

Het uitbetalen van trainers of andere clubmedewerkers is geen eenvoudige materie. In 2018 werd daarom het statuut voor verenigingswerk in het leven geroepen, wat zorgde voor een eenduidig kader. In april 2020 werd dit statuut voor onbelast bijverdienen door het grondwettelijk hof echter vernietigd. Ter vervanging werd eind december een vernieuwd statuut voor de verenigingswerker in het leven geroepen. We informeren jullie graag over dit nieuwe statuut. 

Opgelet! Tot op de dag van vandaag zijn nog niet alle details bekend en wachten we onder andere nog op de lancering van het nieuwe portaal waarin prestaties aangegeven kunnen worden.

Voor wie?

Het vernieuwde statuut verenigingswerk kan enkel aangewend worden door sportorganisaties (VZW's of feitelijke verenigingen)  die medewerkers wil vergoeden.    De verenigingswerkers moeten voortaan minstens 18 jaar zijn, maar hoeven niet langer min. 80% tewerk gesteld te zijn. Wel dient er een hoofdzakelijke beroepsactiviteit te zijn, met uitzondering voor gepensioneerden.

Voor welke activiteiten?

Hier verandert niet veel t.o.v het vorige statuut. Verenigingswerk blijft mogelijk voor animatoren, trainers, coördinatoren, juryleden, stewards en terreinverzorgers. Ook de conciërge, bestuurders, clubmedewerkers en verstrekkers van opleidingen of lezingen binnen de sportsector kunnen ervan gebruik maken. Sporters zelf niet!

Nieuwe beperkingen

- Tussen dezelfde partijen mogen max. 3 overeenkomsten per jaar opgemaakt worden.

- Per overeenkomst moet een werkrooster (vast of variabel) vastgelegd worden.

- Verplichte pauzes en rust moet worden opgenomen.

- De opzegtermijn en eventuele vergoedingen zijn vastgelegd door de wet.

- De verenigingswerker kan maandelijks gemiddeld maximum 50 uren verenigingswerk verrichten.

Uitbetaling

Hier zien we een grote verandering t.o.v. het voorgaande statuut. Het maximale bedrag blijft overeind, maar daar wordt een solidariteitsbijdrage van 10% voor de sportorganisatie én een belasting van 10% voor de verenigingswerker op geheven. Het maximale bedrag is vastgelegd op €6.340 bruto per jaar met een minimum van €5,1/uur.

OPGELET: Alles wat je aan de verenigingswerker uitbetaalt is onderdeel van de vergoeding en zodoende onderhevig aan de belasting en de solidariteitsbijdrage. Zo ook bv. de terugbetaling van een busticket.

Voordeligste statuut?

Er zijn heel wat mogelijkheden om je medewerkers uit te betalen maar welk statuut is nu het voordeligste voor de club én de ontvanger? Dit hangt uiteraard af van jouw specifieke clubsituatie. Hieronder geven we een vergelijk tussen verschillende statuten.

  • Vrijwilligersvergoeding: Gunstig wanneer het om kleine bedragen gaat. Max. €35,41/dag en €1.416,16/jaar + 2000 km vervoeronkosten. Dit is belastingvrij.
  • Verhoogde vrijwilligersvergoeding: Tot max.  €35,41/dag en €2.609/jaar + 2000 km vervoeronkosten. Dit is belastingvrij.
  • Nieuw statuut verenigingswerk: max. €528,33/maand en €6.340/jaar bruto. Met 10% solidariteitsbijdrage ten laste van de club + 10% belasting ten laste van de verenigingswerker.
  • Gebruik maken van een zelfstandige in bijberoep of een vaste werknemer kan ook, maar valt duurder uit dan bovenstaande opties.

OPGELET: verenigingswerk en betaald vrijwilligerswerk kan je niet combineren binnen dezelfde organisatie. Indien je niet vergoed wordt voor je vrijwilligerswerk kan je dit wel combineren.

Onderstaande grafiek geeft een zicht op de verhouding tussen de grootte van je netto verdiend bedrag t.o.v. de bijdrages die betaald moeten worden. 

Checklist

Hoe ga je concreet om met de nieuwe wetgeving rond de verenigingswerker?

  1. Kijk na wat de huidige verenigingswerker voor je club betekent. Welke functie voert die persoon uit en komt dit nog steeds in aanmerking in het nieuwe statuut?
  2. Controleer of de verenigingswerker ook binnen de maxima van de (verhoogde) vrijwilligersvergoeding kan vallen. Dit is belastingvrij en komt dus voordeliger uit.
  3. Maak een financieel plan op rekening houdend met de extra heffingen. Analyseer de budgettaire impact.
  4. Wat, waar en wanneer werkt de verenigingswerker? Stel werkroosters op.
  5. Verwerk alles via de elektronische aangifte. Opgelet: dit alles gaat in vanaf 1 januari 2021, maar het platform voor aangifte is op dit moment nog niet in voege.

De info in deze mailing is een samenvatting van de toelichting die de Vlaamse sportfederatie gaf. Bekijk de video voor meer gedetailleerde info.

Bekijk de video

Op 19 januari volgt ook een uitgebreide webinar over dit thema! Inschrijven kan nu.

Schrijf je in voor de webinar over verenigingswerk
Verenigingswerk: wat verandert er in 2021
Portaalsite verenigingswerk

Sporta Federatie vzw

 Boomgaardstraat 22 / 50 - 2600 Berchem 

T. + 32 3 361 53 42 

E. federatie@sporta.be

W. www.sportafederatie.be

 

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website.

Afmelden