Latvijas Universitātes fonds

Izcilība. Uzticamība un gods. Pēctecība un tradīcija.

Paldies par sniegto atbalstu!

Ikviens ziedotājs līdzdarbojas kopīga labuma radīšanā, un tā mēs kopīgi radām jaunu pievienoto vērtību!

Lūk, šāda ir LU fonda bilance, pateicoties Jūsu ieguldījumam! 2018. gadā 646 mecenāti un atbalstītāji Latvijas Universitātei ziedojuši 892 604 eiro.

Dāsnāko ziedojumu 250 000 eiro apmērā saņēmām no mecenāta Mikrotīkls, kura līdzīpašnieks ir LU absolvents. Noslēgti 53 ziedojumu līgumi projektu un stipendiju atbalstam. 550 studentiem stipendijās izmaksāti 649 197 eiro, turklāt atbalstīti 68 projekti 569 961 eiro apmērā. Kopīgi turpināsim nesavtīgu atbalstu arī turpmāk!

Pateicībā
Laila Kundziņa,
LU fonda izpilddirektore

REZULTĀTI, KAS IEDVESMO

Atbalsts sākas jau no pamatskolas!

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs:

"Pateicoties mecenātu atbalstam, ir iespēja paplašināt un padziļināt LU sasaisti ar skolu. Tās ir iespējas izcelt un atbalstīt izcilus pedagogus eksaktajās jomās, jau tradicionāli organizējot un pasniedzot Ekselences balvu piecu mācību priekšmetu skolotājiem. Tās ir iespējas veicināt arī skolēnu izaugsmi eksaktajās jomās jau no sākumskolas vecuma, veidojot inovatīvu un padziļinātu mācību programmu skolēniem – Prātnieku laboratorija – un piedāvājot to apgūt gan LU, gan citur. Tas ir ilglaicīgs risinājums LU un valstij kopumā, kas veicina sabiedrības integrāciju LU darbībā un tās kopējo attīstību."

Pirmie soļi uz panākumiem: stipendiāts pateicas par atbalstu

Raivo Vilcāns:

Studē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura studiju programmas "Psiholoģija" 1. kursā.

"Es jūtos pateicīgs par šo iespēju būt stipendiātam, studēt Latvijas Universitātē, veikt sociāli nozīmīgus darbus – šos darbus veikt pilnvērtīgi man palīdz stipendija, par ko pateicos mecenātei.

Stipendija "Ceļamaize" ļāvusi, pirmkārt, vairāk laika veltīt, ieguldot darbā nevalstiskajās organizācijās, kas ir mans aicinājums. Otrkārt, tā ir ļāvusi veltīt vairāk laika manām akadēmiskajām studijām un veicināt to, ka nākotnē es ar savām zināšanām būšu kompetentāks un zinošāks, kas tikai veicinās sabiedrības labumu, lai arī kā es to izvēlēšos veikt. Treškārt, tā ir ļāvusi iepazīt citus motivētus un centīgus jauniešus, kas, manuprāt, ir nozīmīgs faktors apkārtējā loka veidošanā. Ceturtkārt, tā ir ļāvusi nedaudz apstāties (bet ne ilgi), un pārdomāt dzīves vērtības, tās mainīt un pilnveidot, kas 

nebūtu iespējams, ja šo iegūto laiku aizņemtu centieni sasniegt pietiekamu ienākumu līmeni. Piektkārt, stipendijas iegūšana ļauj saprast, ka apkārtējie novērtē tavu darbu un ieguldījumu, kas ļauj par to atcerēties brīžos, kad šķiet, ka ir zināmas grūtības un varbūt vajadzētu iet vieglākas pretestības ceļu. Mana nākotne ir piekritīga Latvijas valstij, jo patiesi ticu, ka manā apgūstamajā jomā (psiholoģija, sociālā joma) ir vēl tik daudz, ko paveikt, lai procesi noritētu labāk, raitāk un kvalitatīvāk, lai labām domām būtu ne vien labs segums, bet arī laba realizācija."

LU fonds 2018. gadā. Lasītājiem pieejams pārskats

Paldies par esošo sadarbību!

2018. gads LU fondā iezīmējies ar jaunām iniciatīvām. Gada pārskats veidots bilingvāli, iepazīstinot lasītājus ar nozīmīgākajiem sasniegumiem pērnajā gadā.

Iedvesmas stāsti, pozitīva pieredze sadarbībā ar LU fondu, nozīmīgākie pagrieziena punkti – to visu lasiet jaunākajā gada pārskatā.

LASĪT JAU TAGAD

ZIEDOŠANAS IESPĒJAS

Turpini tradīciju atbalstīt LU arī 2019. gadā!

Sagaidot Latvijas Universitātes gadsimta jubileju, aicinām LU absolventus un draugus veicināt LU un Latvijas augstākās izglītības un kultūras attīstību! #LUvieno

LU Gadsimta stipendija

Ziedo no sirds Universitātei!

LU fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgākos un perspektīvākos LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Katrs ziedojums sniedz iespēju atbalstīt kādu daudzsološu studentu – nākotnes veidotāju. Šīs stipendijas tiks piešķirtas kā bakalaura, tā maģistra studiju līmeņa studentiem, lai jaunie pētnieki varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

ZIEDOT

LU Rakstu māja un Akadēmiskais laukums

Ceļš nākotnē, kas vēl tikai top un kuru veido pati universitāte.

LU turpina aktīvu darbu pie Akadēmiskā centra izveides Torņakalnā, Rīgā. Tas pulcē un pulcēs spožus prātus no Latvijas un citām valstīm. Tā ir un būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. LU Akadēmiskais centrs ir ceļš, kas ved uz mūsu jauno Latviju, pārvēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un lielo datu pārvaldības risinājumos, esot jau nākošā tehnoloģiju un ekonomikas attīstības viļņa augšgalā.

ZIEDOT

LU Absolventu taka

Lai top Absolventu taka!

Infrastruktūras labiekārtošanas projekta ietvaros LU Botāniskajā dārzā būs pieejama vēl kāda dabiski izveidojusies ainaviski vērtīga teritorija, ko papildinās LU Absolventu taka. Esam pusceļā uz takas izbūvi. Plānotais rezultāts būs ainaviski labiekārtota un izbūvēta teritorija, kas iemanto neskartas dabas sajūtu un būs vieta pastaigām – Ēnu dārzs, pa kuru vijas LU Absolventu taka 150 metru garumā.

ZIEDOT

Atbalsts LU Gadsimta pasākumiem

Svinēsim izaugsmi kopā!

Šogad Latvijas Universitāte svin savas pastāvēšanas simtgadi – LU Gadsimtu. Sveic Latvijas Universitāti, atbalstot jubilejas pasākumus! Tā ir iespēja sniegt dāvanu Latvijas Universitātei tās lielajā jubilejā un atbalstīt LU centienus – būt vadošajai zinātnes universitātei Baltijas reģionā un ieņemt atzītu vietu starp Eiropas un pasaules pētniecības un inovāciju centriem.

ZIEDOT

Latvijas Universitātes fonds kopš 2004. gada sadarbībā ar mecenātiem un partneriem atbalsta augstāko izglītību gan LU, gan citās vadošajās Latvijas augstskolās, investējot Latvijas valsts nākotnes izaugsmes projektos. LU fonds atbalsta izcilākos studentus un pētniekus, modernas mācību vides un rekonstrukcijas projektus.

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K.Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons:  +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

www.fonds.lv | www.ziedot.lu.lv

Facebook Linkedin
MailerLite