PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/09

PLB XVI Seimas išrinko PLB pirmininkę ir naują PLB valdybą 2018-2021 metų kadencijai. Pristatome PLB valdybą:

Vida Bandis - PLB atstovė Lietuvoje. 

„Žinote, kai manęs klausia kokia mano pagrindinė misija, atsakau vienu žodžiu – jungti. Pačioje PLB esybėje yra užkoduotos jungtys, kurių svarbiausia – su Lietuva. Visa mano gyvenimo istorija yra tarsi viena nenutrūkstama jungčių grandinė, atvedusi mane atgal į Lietuvą. Ir dabar kasdien rūpinuosi glaudžių ryšių palaikymu su Lietuvos Respublikos įstaigomis ir institucijomis. Tiesiogiai ir netiesiogiai atstovauju PLB įvairiose komisijose, darbo grupėse, konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose. Taip pat nuolatos bendrauju su žiniasklaida, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei akademine visuomene. Mano tikslas – suartinti Lietuvą ir išeiviją, sujungti mūsų pastangas Lietuvos ir lietuvybės labui.“

Plačiau skaitykite čia:

Sigita Šimkuvienė - PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė.

„Kuomet PLB Seimas manęs paprašė pristatyti savo viziją, pakviečiau visus jo dalyvius atsistoti ir ištiesti rankas į šonus – pajusti vienas kito artumą, pasisveikinti su šalia esančiais. Mes esame viena didelė šeima. Šeima, kurioje „gimsta“ naujos bendruomenės, kurią sudaro įvairių kartų atstovai. Mes visi, vilniečiai, kauniečiai, alytiškiai, uteniškiai ar čikagiškiai, turime rūpintis vieni kitais ir visų mūsų prigimtiniais namais – Lietuva. Tik taip mes būsime didelė, vieninga ir stipri pasaulio Lietuvos šeima.“

Plačiau skaitykite čia:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos posėdis

Rugpjūčio 27–rugsėjo 13 dienomis vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos posėdis, kuriame buvo svarstyta Valdybos darbo gairės, PLB Komisijų planai, Kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimo data ir vieta bei kiti klausimai. Posėdyje buvo nutarta:

Surengti PLB ir PLJS LB pirmininkų suvažiavimą 2019 m. liepos 1–4 dienomis Nidoje.

Paskirti Jūratę Caspersen PLB atstove Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijoje.

Buvo patvirtintas PLB valdybos statutas ir pritarta PLB komisijų: Švietimo, Kultūros, Visuomeninių ir specialių projektų reikalų, Viešųjų ryšių, Finansų ir lėšų telkimo, Plėtros ir tvarumo, Ekonominio bendradarbiavimo, Sporto reikalų, sudėčiai ir planams.

 

Spalio 5 d. LR Vyriausybėje vyko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.  Posėdyje dalyvavo Komisijos nariai nuo PLB - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis, Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė, PLJS pirmininkas Vladas Oleinikovas. Posėdyje buvo aptarti aktualūs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klausimai, kalbėta apie referendumą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymo. Ministras Pirmininkas pabrėžė, kad laukiama Seimo sprendimo dėl referendumo vykdymo, taip pat sprendimo dėl datos ir trukmės. Jei Seimo sprendimas dėl referendumo surengimo bus teigiamas, formuluotė taip pat turi būti tinkamai parinkta, nes referendumas organizuojamas ne dėl įgijimo teisės, bet dėl galimybės turimą pilietybę išlaikyti. Seimas 2019-uosius yra paskelbęs Pasaulio lietuvių metais, posėdyje aptarta pasirengimo juos paminėti eiga.

Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

Posėdžiaus Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Spalio 9–12 d. Seime posėdžiaus Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Komisijos posėdžiuose bus aptarti Tautos referendumo dėl pilietybės išsaugojimo, Pasaulio lietuvių metų, ateities rinkimų organizavimo klausimai. Taip pat bus diskutuojama dėl informacinių karų, kibernetinio saugumo, sveikatos apsaugos problemų bei programos „Globali Lietuva“ ateities vizijos. Spalio 7 d. komisijos nariai vyko į Suvalkų kraštą susitikti su etninių žemių lietuvių bendruomenėmis. Komisijos nariai susipažino su švietimo ir etninės kultūros išsaugojimo problemomis Punsko Kovo 11-osios licėjuje, Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje, Seinų „Žiburio“ gimnazijoje, padėjo gėlių prie A. Baranausko paminklo ir kapo Seinų bazilikos koplyčioje, pagerbė Lietuvos ir Lenkijos karius Berznyko kapinėse.

Posėdžių programa čia:

JAV Lietuvių Bendruomenės XXII-osios Tarybos sesija

Rugsėjo 28–30 dienomis JAV, Oregono valstijoje, Portlando mieste vyko JAV Lietuvių Bendruomenės XXII-osios Tarybos pirmoji sesija, kurioje dalyvavo virš 100 pačių aktyviausių Amerikos lietuvių, diplomatinio korpuso nariai, generaliniai konsulai bei Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Sesijoje dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Sigita Šimkuvienė, Rimvydas Baltaduonis. 

Sesijos metu išrinktas JAV LB valdybos pirmininkas - Arvydas Urbonavičius.

Plačiau apie Tarybos sesiją pasakoja Tarybos sesijos organizacinio komiteto pirmininkas, PLB valdybos narys Laurynas R. Misevičiaus. Skaitykite čia:  

Dariaus Kuzmicko nuotr.

Rugsėjo  23 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo  Šv. Mišiose Santakos parke Kaune, kur Popiežius Pranciškus atnašavo Šv. Mišias. Šv. Mišių metu PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLJS vicepirmininkas Aidis Staškevičius, atstovaudami lietuviams gyvenantiems užsienyje, įteikė Šv. Tėvui dovaną.

Nuotraukoje iš kairės Lina Žukauskaitė, Vida Bandis, Marijus Gudynas, Dalia Henke.

Susitikimas Užsienio reikalų ministerijoje

2018 m. rugsėjo 18 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente, kur su departamento direktoriumi Marijumi Gudynu ir jo pavaduotoja Lina Žukauskaite bei kitais departamento darbuotojais kalbėjosi pilietybės išsaugojimo ir pilietiškumą skatinančių iniciatyvų tema, apie 2019 metais minimus Pasaulio lietuvių metus, renginius šiai progai ir kitais  aktualias klausimais.

Pasaulio lietuvių profesionalų klubų susitikimas Dubline

Rugsėjo 7–9 dienomis Airijoje, Dubline vyko Pasaulio lietuvių profesionalų klubų susitikimas, kuriame dalyvavo ir pranešimą perskaitė PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas (nuo PLB) Rimvydas Baltaduonis (nuotraukoje). Susitikime dalyvavo ir PLB ekonominio bendradarbiavimo komisijos nariai: Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Aleksandras Čyras ir Lithuanian City of London Club prezidentas Marius Raugalas. Rimvydas Baltaduonis susirinkusiems kalbėjo apie būsimus Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus ir referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, užsienio lietuvių dalyvavimą juose. 2016 metais Rimvydas Baltaduonis buvo akcijos „Mūsų metas dabar“, kuria užsienio lietuviai buvo raginami balsuoti, iniciatorius. Akcija „Mūsų metas dabar“ tęsiama siekiant, kad kuo daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių balsuotų rinkimuose. Rimvydas Baltaduonis kvietė visus prisidėti savo gebėjimais, laiku ir ryšiais prie klestinčios Lietuvos vystymo, nepamiršti, kad viena svarbiausių atsakingo piliečio pareigų yra dalyvavimas demokratinės šalies valdžios rinkimuose.

Pasaulio lietuvių skautų jubiliejus

2018 metais  lietuvių skautai švenčia 100 metų jubiliejų. Jubiliejus buvo minėtas trijose stovyklose - Melburne, Australijoje (sausio 2–11 d.), Rumšiškėse, Lietuvoje (liepos 14–22 d.) ir Custer, JAV (liepos 29–rugpjūčio 8 d). PLB valdybos narė (skautininkė filisterė) Eglė Garrick dalyvavo visose stovyklose ir perdavė stovyklautojams  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos sveikinimus.

Valdybos nariai Eglė Garrick ir prelatas Edmundas Putrimas skautų stovykloje JAV.

Vaidas Matulaitis: Lietuva būsimuoju laiku

PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis: ... kurkime Lietuvos ateities viziją plačiai atmerktomis akimis. Išnaudokime mūsų diasporą, sukaupusią neįkainojamų pasaulinių patirčių ir žinių klodus.

Plačiau skaitykite čia:

Rugsėjo 29 d. Taline vyko  diskusija „Patriotizmo anatomija: Lietuvos idėjos beieškant“, kurioje dalyvavo Rytis Zemkauskas ir Bernardas Gailius. Diskusiją moderavo PLB valdybos narys, Estijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis.

Žiūrėkite vaizdo įrašą:

Alvija Černiauskaitė: „Nebesvarbu gyvenamoji vieta, svarbu – Lietuva širdyje“

Pokalbis su PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininke Alvija Černiauskaite, kuriai tenka didžiulis uždavinys suvaldyti švietimo ir lituanistikos procesus pasaulio bendruomenėse tarp visuomeniškai aktyvių jų dalyvių. Lietuvių kalba ir švietimas – visų mūsų reikalas.

Plačiau skaitykite: čia:

Pirmoje naujo LRT Plius sezono „Pasaulio lietuvių žinių“ laidoje: Pasaulio lietuvių vasara: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė išrinko naują valdybą. Liepą lietuvių bendruomenės iš viso pasaulio kvietė „sujungti Lietuvą“ unikaliame renginyje Vilniuje. Prasidėjo ekspedicijos „Tikslas – Amerika“ antrasis etapas.

Žiūrėkite laidos įrašą čia:

Skaitykite „Pasaulio lietuvį“!

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite