Nieuwjaarsreceptie, Statuten en reglementen, AVG, optimisten en activiteiten

Nieuwsbrief December

Prettige Feestdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar

 

Met de feestdagen voor de deur willen we u graag hele prettige feestdagen toewensen en een geweldige start van het nieuwe jaar.

Wij nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 12 januari 2019 van 15.00 tot 18.00 uur in Waypoint.

Graag tot dan, het Bestuur van WSV Den Osse

Herziening statuten en reglementen

De statuten en reglementen van WSV Den Osse dateren al weer van een hele poos geleden. Inmiddels zijn die op onderdelen achterhaald, of is in de praktijk gebleken dat er onvolkomenheden in zitten.
In de ALV is aangekondigd dat we een commissie instellen om de statuten en reglementen te actualiseren. We zoeken daarvoor nog mensen. Dus, als u wilt meehelpen aan de herziening van de statuten en reglementen, meld u aan bij de secretaris via het havenkantoor!

havenkantoor@wsvdenosse.nl

AVG

Het kan u haast niet ontgaan zijn: op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook WSV Den Osse legt persoonsgegevens vast, en moet zich dus houden aan de strengere privacyregels.
We hebben daarom onze bedrijfsvoering tegen het licht gehouden. Ook hebben we een privacy statuut en een privacy reglement opgesteld. U vindt die op onze website via de link onderaan de homepage http://www.wsvdenosse.nl/nl/privacy-statement.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en wanneer u gegevens wilt inzien of corrigeren, dan wel bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris via het havenkantoor.

havenkantoor@wsvdenosse.nl

Oproep Optimisten

In de stelling op het jollenveld bevinden zich optimisten die zich erg eenzaam voelen.

Ze worden namelijk al jaren niet meer gebruikt en niemand kijkt meer naar ze om.

Deze optimisten zijn nu apart in een andere stelling achter op het jollenveld gelegd.

Wij roepen de eigenaren op om uiterlijk 31 maart 2019 actie te ondernemen.

Deze actie kan bestaan uit het opknappen van de boot en/of proberen de boot te verkopen.  Na 31 maart 2019 zullen de afgebeelde optimisten die nog steeds vies en verwaarloosd zijn worden afgevoerd.

havenkantoor@wsvdenosse.nl

Activiteiten

12 Januari
Nieuwjaarsreceptie
15.00 - 18.00 uur | WayPoint

09 Februari
Lezing/Presentatie door Roel en Jacomine van Schaik
14.00 - 16.30 uur | WayPoint
Roel en Jacomine zijn leden van onze haven, en maken op dit moment een wereldreis. Ze zijn even terug in Nederland, en houden voor ons een lezing/presentatie over hun avonturen.
Thema: van Japan naar Alaska

09 Februari   
Winteretentje
18.00 uur | WayPoint
Meer informatie volgt spoedig, maar zet de datum alvast in uw agenda !

23 Maart   
Winteretentje
18.00 uur | WayPoint
Meer informatie volgt spoedig, maar zet de datum alvast in uw agenda !

Meer informatie over de aankomende activiteiten, of je aanmelden?
clubleven@wsvdenosse.nl of kijk op de website

WSV Den Osse

clubleven@wsvdenosse.nl

+31 (0)111 - 691457 

http://www.wsvdenosse.nl

MailerLite