view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska
Minister Zdrowia uhonorował specjalistów. W uroczystości „Specjalista 2017” udział wzięła Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Serdecznie gratuluję wyróżnionym, wszystkim tym, którzy otrzymali najwyższe wyniki w egzaminach specjalizacyjnych. Wszystkie zawody medyczne, których przedstawiciele są dzisiaj razem i razem świętują sukces, powinni zawsze ze sobą współpracować. Dialog w służbie zdrowia jest niezbędny i musimy go prowadzić, jeżeli chcemy dorównać standardom europejskim” – powiedziała Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes NRA podczas uroczystości „Specjalista 2017”, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia 13.października 2018 roku.

Podczas uroczystości „Specjalista 2017” podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech wręczył listy gratulacyjne osobom, które w ubiegłym roku uzyskały najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Wyróżniono specjalistów w następujących zawodach: lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni i osoby wykonujące inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji. Czytaj więcej na www.nia.org.pl


Związek Zawodowy Pracowników Farmacji - inauguracja

12 krajów i goście specjalni zinaugurowali powstanie polskiego Związku Zawodowego Pracowników Farmacji.

ZZPF został powołany w 2016 roku, przy wsparciu Europejskiego Związku Zawodowego Farmacetów (EPhEU – Employed Community Pharmacists in Europe). Zadaniem ZZPF jest między innymi pomoc we współpracy transgranicznej organizacji krajowych reprezentujących pracowników w sektorze farmaceutycznym. Podczas cyklicznych spotkań międzynarodowych nastąpi wzmożona wymiana informacji oraz doświadczeń, której celem jest efektywniejsza reakcja na kwestie dotyczące mobilności, dyrektywy dotyczącej czasu pracy, dyżurów, a także kształcenia i kontynuowania rozwoju kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów oraz projektu z zakresu zdrowia populacji (population health).

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji został członkiem EPhEU w 2017 roku i będzie głosem różnych organizacji krajowych dotyczącym między innymi nowych przepisów na poziomie Unii Europejskiej. Więcej na www.zzpf.org.pl/

Forum Rynku Zdrowia

Przed nami już czternasta edycja Forum Rynku Zdrowia, które 23 i 24 października 2018 r. odbędzie się w Warszawie. Udział w nim wezmą m.in. Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i wiceprezs NRA Michał Byliniak.

Ta jesienna, dwudniowa konferencja – organizowana przez wydawcę i redakcje magazynu oraz portalu Rynek Zdrowia – po raz kolejny stworzy wyjątkową okazję do wszechstronnej, merytorycznej dyskusji w reprezentatywnym gronie, między innymi: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej służbie zdrowia. Więcej na temat wydarzenia na www.forumrynkuzdrowia.pl

Fakty TVN
Medyczna marihuana może wkrótce trafić do aptek

Jak udało się ustalić "Faktom" TVN, jeszcze w tym tygodniu  może zostać zarejestrowany w Polsce pierwszy preparat zawierający medyczną marihuanę. To będzie rewolucja, bo to pierwszy lek po wprowadzeniu ustawy dopuszczającej tego typu substancje do sprzedaży w aptekach.  

www.rynekaptek.pl
Farmaceutom grozi wypalenie zawodowe? Na to pytanie stara się odpowiedzieć dr Piotr Merks. O czynnikach, które mogą powodować negatywne nastawienie do pracy.

Rola farmaceuty będzie już prawdopodobnie zawsze sprowadzania do czynności, jaką jest wydawanie leków. Natomiast osobną kwestią jest to, czy farmaceuta będzie tę rolę wykonywał w pełni profesjonalnie, czy będzie wychodził z poradnictwem zawodowym, którego oczekują pacjenci. O swoim postępowaniu decydują sami farmaceuci, ich podejścia do zawodu nie da uregulować ustawowo czy rynkowo – wyjaśnia ekspert. 

- Pytanie, czy jako farmaceuta będę szanował siebie za to, jak wykonuję swoją pracę, czy raczej będę dywagował, że nieszczęśliwy świat sprowadził mój zawód do bycia sprzedawcą leków? Postawa, sposób myślenia, podejście do zawodu, kreowanie rzeczywistości należy tylko do samych farmaceutów. Żaden akt prawny tego nie zmieni – stwierdza Piotr Merks. 

Czytaj cały artykuł na www.rynekaptek.pl

pzh.gov.pl
System nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w Polsce

Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest kluczowym narzędziem służącym ocenie bezpieczeństwa szczepionek stosowanych w kraju. W Polsce funkcjonuje od ponad 20 lat. Na podstawie wyników badań klinicznych, wieloletnich doświadczeń wynikających ze stosowania szczepionek oraz monitorowania NOP w ramach rutynowego nadzoru epidemiologicznego, dysponujemy obszerną wiedzą na temat niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po określonych szczepionkach, która pozwala na podjęcie szybkich działań w sytuacji zwiększonej częstość i/lub ciężkości określonych reakcji. 

Dzięki monitorowaniu NOP uzyskujemy wiedzę, która umożliwia zaplanowanie i realizację działań mających na celu obniżenie ryzyka występowania niepożądanych reakcji do minimum. Czytaj więcej na www.pzh.gov.pl

politykazdrowotna.com
Top 10 technologii medycyny jutra

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jaki wpływ na naukę mają sztuczna inteligencja czy komputery kwantowe. Naukowcy do tego grona przypisują również laboratoryjnie wyhodowane mięso, "elektrofarmaceutykę" czy wykorzystywane w zdrowiu urządzenia plazmoniczne. To technologie przyszłości wytypowane przez ekspertów z Światowego Forum Ekonomicznego technologii, które według nich zrewolucjonizują sektor zdrowia w przeciągu najbliższych 3-5 lat.

W niedalekiej przyszłości, wirtualna rzeczywistość, lub rozszerzona rzeczywistość pomoże chirurgom zwizualizować tkanki pod skórą pacjenta w trzech wymiarach i stworzyć holograficzne przewodniki, które poprowadzą go przez ludzkie ciało. Już powstają wirtualne światy, w których mamy szansę przemierzać np. tunele układu krwionośnego chociażby jako jedna z czerwonych krwinek. Czytaj więcej na www.politykazdrowotna.com

Komunikaty
www.nia.org.pl
Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie ustanowienia Osoby Odpowiedzialnej na gruncie XI wydania Farmakopei Polskiej

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: „Prezes URPL”) oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny w odpowiedziach skierowanych do Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – Pani Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, podzielili stanowisko prezentowane przez Naczelną Izbę Aptekarską, iż Farmakopea Polska ma jedynie charakter informacyjny i nie możne stanowić podstawy do nakładania na przedsiębiorców prowadzących apteki bezwzględnego stosowania wskazówek określonych w nowym XI wydaniu Farmakopei Polskiej w monografii „Leki sporządzane w aptece”, w zakresie ustanawiania Osoby Odpowiedzialnej za zapewnienie jakości. Czytaj więcej na www.nia.org.pl

GIF i Prokuratura Krajowa razem w walce z przestępczością lekową

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Prokurator Krajowy podpisali porozumienie o współpracy w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom związanym z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi.

Podpisanie dokumentu miało miejsce 11 października w siedzibie Prokuratury Krajowej.

Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie przekazywania informacji pomiędzy stronami dla zapewnienia efektywniejszego ścigania przestępstw oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, a także wspólne podejmowanie czynności w zakresie uprawnień jakie posiadają obie instytucje. Więcej na www.rynekzdrowia.pl


Wydarzenia
Farmaceuci świętują - Dzień Aptekarza w Bydgoszczy

14 października br. w Bydgoszczy odbyły się obchody Dnia Aptekarza. Gośćmi uroczystości byli: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes NRA; Beata Stasiak - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego, Tomasz Latos - Poseł na Sejm RP, prof. Jerzy Krysiński - Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku UMK CM; Michał Pietrzykowski - Wiceprezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Gościem honorowym uroczystości była Zofia Wrzesińska – b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Podczas uroczystości tytułem Aptekarza Roku uhonorowany został Adam Wąsiewicz,  kierownik apteki szpitalnej we Włocławku, z kolei tytuł Honorowego Aptekarza Roku trafił do  Wiktora Szukiela - redaktora naczelnego Czasopisma Aptekarskiego. Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego odznaczona została Maria Markiewicz – kierownik apteki „Pod Solankami” w Grudziądzu.

Tegoroczne obchody Dnia Aptekarza zbiegły się z jubileuszem wydania 150 numeru Biuletynu Informacyjnego Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy. Z tej okazji pamiątkowym albumem wyróżnione zostały osoby ściśle współpracujące z Biuletynem.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite