Korekce dnů při nařízené karanténě
ZAČÍNAJÍCÍ JIŽ V ÚNORU


Vážení uživatelé,

v posledním newslettru jsme Vás informovali  o provedeném update WAK INTRA, který doplnil do systému mzdové složky nutné pro správný výpočet mimořádného příspěvku v karanténě, tzv. izolačky.

Ze zprávy však vypadla informace, jak si počínat v případě karantény, která byla nařízena již před 1.3.2021.  Zpráva obsahovala i jednu nesrovnalost - v popisu bodu 2. byla chybně zmíněna mzdová složka pro "zapnutí" vyplácení příspěvku 3470 namísto 3415.

Tento newsletter tedy obsahuje znovu celý popis implementace "izolačky" do WAK INTRA., změny jsou vyznačeny červeně.


1. NOVÉ MZDOVÉ SLOŽKY

 • 3470 - Příspěvek při nařízené karanténě - maximální výše příspěvku 370Kč/den je uvedena v číselníku Hodnoty mzdových složek
 • 3415 - Vyplatit příspěvek při nařízené karanténě - parametr, kterým zajistíte vyplacení příspěvku při nařízené karanténě. Tímto parametrem je možné zapnout vyplácení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance (zapnutí se provádí nastavením hodnoty ANO v číselníku Hodnoty MZS složek) nebo individuálně pro jednotlivé zaměstnance zadáním do pracovního poměru. Ve výchozím nastavení je parametr "vypnut", tj. v číselníku Hodnoty MZS složek je hodnota NE pro období od 1.3.2021 do 30.4.2021.
 • 1422 - Karanténa - korekce kal. dnů pro proplacení příspěvku - pomocí této mzdové složky se provede korekce vyplácení příspěvku prvních až 4 dnů karantény v březnu, pokud byla karanténa nařízena před 1.3.2021.
 • 2470 - Náhrada příspěvkem při nařízené karanténě - celková výše náhrady příspěvkem při nařízené karanténě, tiskne se na výplatní pásce a v ročním mzdovém listu
 • 9470 - Úhrn vyplacených příspěvků při nařízené karanténě - celková výše vyplacených příspěvků za celou firmu. O tuto částku se poníží odvody soc.pojištění.


2. ZADÁNÍ NAŘÍZENÉ KARANTÉNY

Před zpracováním aktuálního měsíce doporučujeme provést základní úvahu ohledně náhrad mzdy-karanténa a s tím související nastavení vyplácení příspěvku:

 1. pokud v aktuálním měsíci budete mít POUZE nařízené karantény z důvodu COID-19, doporučujeme "zapnout" vyplacení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance v číselníku Hodnoty MZS složek nastavením mzs 3415 na hodnotu ANO.
 2. pokud v aktuálním měsíci budete mít i jiné karantény než COVID-19, MUSÍTE "zapnout" vyplacení příspěvku každému zaměstnanci individuálně zadáním mzs 3415 s hodnotou ANO do jeho pracovního poměru.


Jak zadat nařízenou karanténu do pracovního poměru

V případě nařízené karantény zadáte zaměstnanci do pracovního poměru mzdovou složku 2415-Náhrada mzdy-karanténa obdobně, jako zadáváte nemoc, tj. včetně datumů trvání karantény. Maximální délka může být 14 dnů. Po zadání nezapomeňte pomocí tlačítka Výpočet provést nápočet dnů a částky náhrady.

Izolačka-karanténa

Pokud byla karanténa nařízena již před 1.3.2021, má zaměstnanec podle § 11 zákona č. 121/2021 Sb. nárok na příspěvek až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Proto je v takovém případě NUTNÉ do pracovního poměru zaměstnance zadat na mzdovou složku 1422 korekci počtu prvních až 4 dnů karantény za dny 1.3 až 4.3, za které se příspěvek nebude vyplácet. Hodnota se zadává kladně!

Po zadání mzs 2415 a případně 1422 zapněte vyplácení příspěvku nastavením mzdové složky 3415 na hodnotu ANO buď v číselníku, nebo zadáním do prac.poměru zaměstnance.

Po výpočtu mezd vzniknou ve výsledcích výpočtu mzdové složky:

 • 2415 - částka náhrady mzdy za karanténu, zobrazí se na pásce
 • 2470 - celková částka příspěvku ve výši max. 370Kč za den. Částka příspěvku je na výplatní pásce zahrnuta do řádku Mzda - k výplatě (mzs 2902).

Celkový úhrn vyplacených příspěvků za organizaci bude spočítán na mzdové složce 9470 v pracovním poměru organizace. O tuto částku bude ponížen odvod na sociální pojištění na přehledu o výši pojistného.
Bude-li úhrn příspěvků vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného  se považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Více na stránkách ČSSZ.


Závěrem upozornění: pro správný výpočet je nutné mít u zaměstnanců v pracovním poměru zadanou mzdovou složku 3001-Průměr pro náhrady mezd.

  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2021  
  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  MailerLite