PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/11

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei

LR Seimas nusprendė nepritarti Referendumo įstatymo pataisoms, kuriomis buvo siekiama sumažinti  balsavimo kartelę referendumams dėl Konstitucijos I ir XIV skirsnio nuostatų pakeitimo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) mano, kad būtent dabar yra atvertos durys plačiam pilietiniam ir politiniam susitarimui pilietybės išsaugojimo klausimu.
PLB taip pat pabrėžia, kad remia šį sprendimą, ir kviečia visas Lietuvos valdžios institucijas – Lietuvos Respublikos Seimą, Prezidentę ir Vyriausybę, taip pat politines partijas bei tautiečius Lietuvoje ir pasaulyje susivienyti šiuo visai Tautai svarbiu klausimu.
„Noriu pabrėžti, kad aukščiausias PLB tikslas – Tautos vienybė be išimčių ar „lengvatų“. Labai svarbu, kad konstitucinė sąranga liko stabili ir buvo išvengta susiskaldymo. Suprantame, kad laimėti referendumą su tokia aukšta kartele yra neeilinis iššūkis, tačiau jį drąsiai priimame. Ypatingą dėmesį skirsime išeivijos pilietinio aktyvumo skatinimui. Jau netrukus bursimės prie Kalėdų stalo, todėl kviečiu visus vienytis bendram tikslui – pilietiniai sutelkčiai jau dabar. Neišbarstykime galimybės, nes Lietuvos jėga visuomet glūdėjo mūsų vienybėje“, – sako PLB pirmininkė Dalia Henke. 

PLB vienija 47 bendruomenes visame pasaulyje. Minint Lietuvių Chartos 70 metų sukaktį, 2019 metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais.

Dalia Henke. Šimtmetis – gera paskata grįžti prie daugybinės pilietybės klausimo

„Mūsų, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, aukščiausias uždavinys – tapatybės išlaikymas kalbos, kultūros, papročių, pilietybės ir kitomis prasmėmis. Dialogui apie pilietybės išsaugojimą kviečiame jau daugiau nei dešimtmetį, stengiamės išaiškinti, kaip pačiai Lietuvai yra svarbu turėti globalius piliečius" - teigia PLB pirmininkė Dalia Henke.

Plačiau:

Pasaulio lietuviai mezga Kalėdų stebuklus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pirmą kartą dalyvavo gruodžio 1-ąją Simono Daukanto aikštėje Vilniuje vykusioje Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje. PLB atstovavo: mugės koordinatorė – PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB valdybos nariai Eglė Garrick ir Rolandas Žalnierius, „Pasaulio lietuvio“ redaktorė Evelina Kislych-Šochienė, Suomijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Eglė Aronen, pristačiusi projektą „Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“.

PLB stende buvo galima įsigyti megztų trispalvių kojinaičių vaikams, segių-koalų, atskraidintų tiesiai iš saulėtos Australijos,  Rygos lietuvių vidurinės mokyklos vaikų paruoštų kalėdinių dovanų, Punsko vidurinės mokyklos mokinių pagamintų kalėdinių atvirukų, vaikų piešinių iš Jungtinės Karalystės, paskanauti suomiško kalėdinio gėrimo ir PLB saldumynų.

LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

Kryptis Lietuva 2018

Lapkričio 14 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyko projekto „Kryptis Lietuva 2018“ baigiamasis renginys.  Jau antrus metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau - LRVK) teikia apdovanojimus „Kryptis LIETUVA“, kurių  tikslas ­­– pagerbti ir įvertinti biudžetines ir viešąsias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, socialiai atsakingo verslo įmones ir privačius asmenis, kurie savo iniciatyvomis skatina svetur gyvenančius tautiečius sugrįžti ir dirbti Lietuvoje, konsultuoja grįžusius arba ketinančius tai padaryti, padeda integruotis žmonėms, parvykusiems po daugelio metų, praleistų užsienyje.

2018 metų laimėtojai: VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA),  Tauragės rajono savivaldybė, AB Nasdaq Vilnius. 

Renginio dalyvius sveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Ji įteikė apdovanojimą  LSA direktorei Romai Žakaitienei (nuotraukoje).

Renginyje dalyvavo ir užsienio lietuvių organizacijų atstovai, susirinkę į Vilniuje vykusį seminarą „Lyderių laikas 3“. 

Renginio vaizdo įrašas:

Nuotrauka ir vaizdo įrašas: LRVK.

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas

2018 m. lapkričio 15 d. vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suburtos Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo  (toliau – PLMKS) iniciatyvinės grupės (nariai: E. Aleksandravičius, D. Henke, V. Bandis, D. Kuolys, D. Udrys, R. Čuplinskas, V. Montvydaitė, V. Razumas, G. Karoblis, J. Augutis, A. Jokubaitis, Š. Liekis, J. Caspersen, V. Oleinikovas)  susitikimas.  Susitikimo metu buvo nutarta:

Inicijuoti Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų atnaujinimą; taikyti naują simpoziumo formatą, kuris turėtų atliepti šiandieninius pasaulio lietuvių akademinės ir intelektualinės bendruomenės poreikius bei pasaulinę tendenciją į mokslą ir kūrybą žvelgiant holistiškai – jungiant skirtingus mokslo, kūrybos ir verslo sektorius. Užtikrinti sklandų tradicijos perėmimą ir tęsimą. PLMKS nuo pat savo veiklos pradžios (1969 m.) buvo nevyriausybinė iniciatyva, tad inicijuojant PLMKS tąsą siekiama grąžinti aktyvų savanoriškų Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų dalyvavimą periodiniuose sambūriuose, skirtuose Lietuvai aktualių mokslo, kūrybos, ekonomikos, demografijos ir politikos klausimų svarstymuose, išlaikant PLB ir partnerių, kaip pagrindinių renginio iniciatorių ir organizatorių, vaidmenį. Iniciatyvinė grupė nutarė keiptis į LR Vyriausybę prašydama remti PLB iniciatyvą 2019 m. surengti pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrybos veikėjų susitikimą – parengiamąjį žingsnį PLMKS atnaujinimui, taip stiprinant pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrėjų tinklo organizavimąsi bei sudarant sąlygas pasaulio lietuvių akademinės ir intelektualinės bendruomenės bendrosios išminties Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvai ir pasauliui kaupimui.

Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams

Lapkričio 14–15 dienomis Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuviams „Lyderių laikas 3“. Renginyje dalyvavo 64 lietuviai iš 27 šalių. Projekto Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų skyrius. Projekto „Lyderių laikas 3“ tikslas - sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį. Renginyje dalyvavo ir dalyvius pasveikimo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Seminare dalyvavo Valdybos nariai Vida Bandis, Jūratė Caspersen ir Vladas Oleinikovas (PLJS pirmininkas). 

Organizatorių nuotr.

Nuotr. iš kairės: Martynas Lipšys, Mindaugas Jacinevičius, Jūratė Caspersen, Virginja Rinkevičienė, Rasa Weiss (Kuratorijos valdybos pirmininkė),Aidas Palubinskas, Valdas Jelis ir Vidas Vaitiekūnas.

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija

2018 m. lapkričio 24–25 d. Hiutenfelde įvyko gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo PLB atstovė Kuratorijoje Jūratė Caspersen. Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos ataskaitą, kurioje buvo pristatyti Kuratorijos valdybos darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. Diskutuota gimnazijos valdymo stiprinimo ir veiklos gerinimo klausimais, aptarti mokyklos bendrabučio reikalai, tėvų komiteto galiojantis rinkimų ir veiklos reglamentas bei tėvų atstovavimo Kuratorijoje galimybės. Kuratorijos nariai apžvelgė ir aptarė gautus laiškus. Susirinkimo metu Kuratorijos nariai susitiko su gimnazijos vyresniųjų klasių vadove dr. Gabriele Hoffmann ir gimnazijos darbo tarybos pirmininku Dimitrios Kostopoulos. Su gimnazijos atstovais pasikeista nuomonėmis dėl gimnazijos veiklos teisinio reglamentavimo, mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos, lietuvių kalbos pamokų ir bendrabučio veiklos.

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30

2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime salėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) surengta konferencija „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“.

Tarp gausiai susirinkusiųjų – iškilūs lietuvių kalbos puoselėtojai, ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai, Seimo nariai. Įvairiais laikotarpiais buvę VLKK vadovai pranešimuose nušvietė valstybinės lietuvių kalbos politikos kūrimo ir įgyvendinimo strategijas bei iššūkius per praėjusius 30 metų.

1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis lietuvių kalbą paskelbė valstybine kalba, be dvejonės buvo teigiama, kad „be kalbos – nėra tautos“ ir kad gera, taisyklinga kalba yra ne prievolė, o laisvės išraiška.

Konferencijoje VLKK kvietimu dalyvavo PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. PLB yra pasirašiusi su VLKK bendradarbiavimo sutartį, kuria numatoma bendrai organizuoti įvairius projektus ir akcijas, palaikyti lietuvių kalbos vartojimą, mokymą ir puoselėjimą diasporoje, jos prestižo kėlimą užsienio šalyse.

Nuotr. LR Seimo kanceliarijos

Rengiantis kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimui

Š. m. lapkričio 26 d. PLB atstovybėje vyko pasitarimas dėl 2019 m. liepos 1–4 dienomis Nidoje vyksiančio PLB ir PLJS LB pirmininkų suvažiavimo.  Pasitarime dalyvavo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis (nuotraukoje).  

PLB Kultūros komisijos informacija

PLB Kultūros komisija bendradarbiaudama su įvairiomis Lietuvos kultūrinėmis institucijomis skelbia pasiruošimą kitų metų projektams. PLB Kultūros komisija jau kreipėsi į lietuvių bendruomenių pirmininkus, kviesdama juos būti pagrindiniais šių veiklų komunikatoriais ar organizatoriais savo kraštuose.

Projektai:

Pirmasis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas - forumas Vilniuje, skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu Pasaulio lietuvių metams paminėti rengia pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą Vilniuje 2019 m. gegužės 5–7 dienomis.  Projekto tikslas – kultūrine veikla prisidėti prie pasaulio lietuvių rašytojų tautinio tapatumo išsaugojimo ir Lietuvos gerovės kūrimo per diasporos kultūros profesionalų dalijimąsi žiniomis, patirtimis ir socialiniais ryšiais. Šiame suvažiavime kviečiami dalyvauti įvairiose šalyse gyvenantys ir kuriantys lietuviai ir lietuvių kilmės rašytojai.
Norinčius dalyvauti forume prašome registruotis el. paštu: kultura@plbe.org ir cc: jurate@caspersen.ch

Registracija vyksta iki 2019 metų sausio 5 d.

Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Baltijos rampa“

„Baltijos rampa“ – Lietuvos, Latvijos ir Estijos mėgėjų teatrų festivalis. Jo ištakos siekia 1969 m., kai Lietuvoje pirmą kartą buvo surengtas trijų Baltijos respublikų liaudies teatrų festivalis „Draugystės rampa“, kuriame dalyvavo pajėgiausi Latvijos, Estijos, Lietuvos (kiek vėliau ir Baltarusijos) mėgėjų teatrai.

Bendradarbiaujant su Pasaulio Lietuvių Bendruomene, į festivalį bus pakviesti 3 pasaulio lietuvių teatrai, kurie parodys savo spektaklius. Taip pat bus pakviesta ir sutelkta kiek įmanoma daugiau pasaulio lietuvių teatrų režisierių stebėtojų. Festivalio dienomis bus rodomi geriausi mėgėjų teatrų spektakliai, vyks kūrybinės laboratorijos, spektaklių aptarimai, diskusijos apie mėgėjų teatro situaciją Baltijos šalyse ir kituose kraštuose. 2019 m. rugpjūčio 20 d. sukanka 120 metų, kai Palangoje buvo suvaidintas pirmas viešas lietuviškas vaidinimas Keturakio „Amerika pirtyje“. Šią pjesę vėl statys ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos mėgėjų teatrai, o festivalio metu režisierius Jonas Buziliauskas sukurs  jungtinį visų festivalio dalyvių spektaklį „Amerika pirtyje“, kuriame skambės lietuvių, latvių ir estų kalba.

Pasaulio kraštuose veikiančių lietuvių teatrų režisierius ir vadovus kviečiame registruotis į festivalį „Baltijos rampa“ el.paštu: kultura@plbe.org ir cc: jurate@caspersen.ch

Registracija vyksta iki 2019 metų sausio 5d.

„Šiandien Čiurlionio karaliai mums pasakas seka“

Meninis-edukacinis renginys „Šiandien M. K. Čiurlionio karaliai mums pasakas seka“ atvers duris į mūsų tautos genijaus M. K. Čiurlionio vaikystės ir kūrybos pasaulį. Renginys skirtas lietuvių bendruomenių nariams, lituanistinių mokyklų ir ugdymo įstaigų auklėtiniams. 

Poetinių pasakų, sukurtų pagal M. K. Čiurlionio paveikslus knygos „Šiandien karaliai mums pasakas seka“, autoriai renginio metu skaitys poetines pasakas, kurios išlaisvins klausytojų mintis ir leis paišdykauti kartu su vasaros lietumi, pašokti su snaigėmis baletą ir tyloje išgirsti, ką tyliai šnabžda karaliai. Pasakas skaitys bei istorijas pasakos knygos autoriai Milda Pleitaitė ir Kazimieras Momkus. Atgijusių (animuotų) M. K. Čiurlionio paveikslų vaizdus lydės kompozitoriaus sukurta muzika, atliekama Mildos Pleitaitės (smuikas) ir Adomo Pleitos (fortepijonas).

Projekto koordinatorė Milda Pleitaitė.

El.p: pleitaite@gmail.com

Lietuvių kalbos dienos

2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. vyks Lietuvių kalbos dienų renginiai. Valstybinė lietuvių kalbos komisija kviečia antrą kartą rengti viktorinas bendruomenėse, mokyklose ir kt. Kalbos komisija parengs ir visiems pageidaujantiems išsiųs viktorinos užduotis apie lietuvių kalbą, šalies istoriją ir kultūrą. Perduos prizus, skirtus aktyviausiems viktorinos dalyviams.

Kviečiame registruotis el. p: renata.ruzgyte@vlkk.lt arba vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

Registracija vyksta iki 2019 metų sausio 5 d.

Diskusija: kaip išlaikyti diasporą Lietuvos kultūros erdvėje

Lapkričio 9 d. PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone vykusiame kultūros forume, kuriame buvo diskutuojama, kaip išlaikyti užsienio lietuvius Lietuvos kultūros erdvėje. Renginį moderavo Londono „Santaros-Šviesos“ klubo vadovas Rimantas Vingras. Diskusijose taip pat dalyvavo JKLB pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, kultūros atašė Jungtinėje Karalystėje Justina Kostikovaitė, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir filosofas Kęstutis Girnius.

Forumo dalyvių nuomone, užsienyje gyvenančių lietuvių kultūriniai poreikiai yra gana skirtingi, tad, norint juos išlaikyti Lietuvos kultūrinėje erdvėje, reikalinga įvairių kultūrinių renginių pasiūla. Nepakanka tik pačių tautiečių organizuojamų renginių, Lietuvos valstybė turėtų rūpintis kultūriniu eksportu, skirtu diasporai.

Forumą organizavo Londono „Santaros-Šviesos“ klubas ir Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė.

Tapatybės paieška lituanistinėse mokyklose

2018 lapkričio 18 dieną PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė dalyvavo Jungtinės Karalystės mokytojų tobulinimosi seminare „Tapatybės paieška lituanistinėse mokyklose“. Švietimo komisijos pirmininkė ir dar 3 komisijos nariai susitiko su Jungtinės Karalystės lituanistinių mokyklų vadovais ir pristatė Švietimo komisijos darbo gaires, diskutavo apie mokyklų iššūkius, gerąją patirtį, sprendimo būdus. Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir Komisijos pirmininkės pavaduotojas Arūnas Teišerskis susitiko su komisijos jaunimo atstovėmis ir aptarė studentų ir jaunimo lūkesčius, praktikos klausimus (nuotraukoje). 

100 – Lietuva, Latvija ir Estija

PLB Valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas dalyvavo Bostone (JAV) vykusioje Baltijos šalių 100 metų jubiliejaus šventėje (angl. Baltic celebration in Boston).
Šventės programoje – ekumenines pamaldos su parapijos klebonu, latviais ir estais lietuvių Šv. Petro bažnyčioje, koncertas ir meno paroda (nuotraukose). 

ŠALFASS suvažiavime

PLB Valdybos Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius dalyvavo kasmetiniame ŠALFASS suvažiavime, vykusiame Klivlande, jo metu buvo aptartos praeitų metų Šiaurės Amerikos lietuvių mėgėjų sporto varžybos, diskutuota apie XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes, organizuojamas Druskininkuose. Nutarta, kad JAV ir Kanados lietuviai vieningai siūlys šio renginio preliminariai paskelbtos datos (2021 m. birželio 30–liepos 4 d.) nebekeisti, kadangi dauguma negalėtų viešėti Lietuvoje ištisą mėnesį ir dalyvauti kartu Dainų ir šokių šventėje, jei abu renginiai vyktų tą pačią vasarą. Į suvažiavimą atvyko JAV Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas sporto reikalams Tomas Mitrulevičius, kuris perdavė ir naujojo Krašto valdybos vadovo Arvydo Urbonavičiaus sveikinimą.

Astos Kulikauskaitės nuotr – pirmoje eilėje (iš kairės): Jūratė Caspersen, p. Ahlam Akram, diskusijos moderatorius David Wardrop, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Antroje eilėje: Marat Akhmedjanov, Rimantas Vingras, Dalia Asanavičiūtė, Charlottee Dobson ir renginio iniciatorė Vesna Peckovic.

Vieša diskusija Jungtinės Karalystės Parlamento rūmuose

Lapkričio 9 d. PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen Jungtinės Karalystės Parlamento rūmuose vykusioje viešoje diskusijoje, skirtoje Jungtinės Karalystės moterų balsavimo teisės suteikimo 100-osioms metinėms paminėti, perskaitė pranešimą apie Lietuvos moterų sufražistines kovas ir pasiekimus. Diskusijos dalyviai pristatė skirtingų šalių (britų, palestiniečių, uzbekų ir lietuvių) moterų patirtis kelyje į lygiateisiškumą ir balsavimo teisės išsikovojimą.

Suvažiavimas Miunchene

Lapkričio 3 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Miunchene vykusiame lietuvių bendruomenių lyderių iš įvairių Vokietijos miestų suvažiavime. Jame buvo aptarti Vokietijos Lietuvių Bendruomenės ateities planai, Vasario 16-osios gimnazijos reikalai ir kiti aktualūs lietuvių bendruomenei klausimai.

Globalios Lietuvos apdovanojimai

Gruodžio 27 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvyks „Globalios Lietuvos apdovanojimai“. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas renginys yra skirtas pagerbti pasaulio lietuviams ir su Lietuva save siejantiems asmenims, kurie savo tarptautine patirtimi, įtakingais ryšiais ir ištekliais prisideda prie Lietuvos augimo.

Apdovanojimų kategorijoje „Už verslo ryšių su Lietuva  kūrimą“ nominuotas PLB valdybos narys, Estijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis.

Plačiau:
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite