Webversion
Nyhetsbrev vecka 18
Arbetsrapport presenterar tre alternativ för Göteborgs Fiskhamns framtid

Vi har intervjuat 15 olika aktörer i Göteborgs Fiskhamn under vintern 2020. 

Syftet var att skapa ett bredare underlag i arbetet mot en gemensam satsning och vidare utveckling för alla aktörer i Fisk­hamnen. I denna rapport presenteras en sammanfattning av dessa intervjuer.

På uppdrag av Göteborgs Fiskauktionsförening Ek. För. utförde Wingårdh Arkitektkontor intervjuer med 15 olika aktörer i Göteborgs Fiskhamn under januari 2020. Syftet var att skapa ett bredare underlag i arbetet mot en gemensam satsning och vidare utveckling för alla aktörer i Fiskhamnen. I denna rapport presenteras en sammanfattning av dessa intervjuer.

De intervjuade fick diskutera hur de såg på Fiskhamnens förutsättningar idag och hur de tyckte att området kunde utvecklas i framtiden.

Frågeställningar:

  • Hur ser de olika aktörernas förutsättningar ut idag?
  • Vilka behov har de som de inte kan fylla i dagsläget?
  • Hur vill de att deras arbetsplats ska se ut och fungera i framtiden?
  • Hur ser de på framtiden för sina verksamheter i Fiskhamnen i stort?
Läs rapporten
www.fiskhamnen.se
VISION 2024
Fiskhamnen

414 58 Göteborg

Ansvarig utgivare
Roger Thilander

info@fiskhamnen.se

PRENUMERERA på detta nyhetsbrev!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du tillhör området runt fiskhamnen eller angett att du vill ta del av denna information. 

Avprenumerera