Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief oktober 2017

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Conversatie Engels

De vraag naar conversatie is erg schommelend. Heel positief is dat we kunnen melden dat we een nieuwe aanbiedster hebben voor conversatie Engels. Het is Karen Granger en met haar hebben we er een echte native speaker bij. Vind u het leuk om te converseren in het Engels, meld u zich dan bij ons aan zodat we een conversatiegroepje kunnen samenstellen

Gildecafé in Talentkamer bij stadion FC Oss

Door omstandigheden hebben we zowel dag, tijd als zaal voor de bijeenkomst van het Gildecafé moeten veranderen.
De bijeenkomst wordt nu gehouden in de Talentkamer van de Talentencampus. U vindt de Talentkamer in de Talentencampus bij het stadion van FC Oss aan de Nelson Mandelaboulevard.
De Rabobank heeft bij het stadion een zogenaamde Talentkamer. Die is geschikt voor groepen tot 30 personen en kan door verenigingen, stichtingen e.d. gebruikt worden.
We hopen dat u deze nieuwe en gemakkelijk bereikbare locatie eens wilt zien en dat u ons komt bezoeken.

 

Donderdagmiddag 12 oktober van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur houden we het Gildecafé.

Iedereen die zich op de een of andere wijze betrokken voelt bij het Maasland Gilde is van harte welkom. We willen graag van gedachten wisselen over
de Toekomst van het Maasland Gilde.

Heeft het Maasland Gilde nog toekomst ?
Wat kunnen redenen zijn voor een stagnerende groei?
Wat kunnen we doen om de neergaande lijn bij bepaalde activiteiten te keren?
Van vraaggericht naar pro actief?

Het is voor iedere organisatie van belang zo nu en dan de balans op te maken en zich kritische vragen te stellen. We doen op 12 oktober een beroep op positieve inbreng van onze deelnemers en we hopen, zeker gezien het belang van het onderwerp, op een grote opkomst.

Natuurwandelingen met het Maasland Gilde

De natuurwandelingen vormen een constante factor bij het Maasland Gilde. Ze zijn altijd op vrijdagmiddag en worden geleid door een kundige IVN gids. Onlangs kregen we tijdens een wandeling uitleg over weidevogellandschap waar velduilen kunnen broeden en over de plannen van het waterschap met de Hertogswetering en daarbij horende vraag over wel of geen openstelling voor het publiek. Via deze wetering wordt al sinds de vijftiende eeuw water afgevoerd naar de Maas. We zagen een groep meerkoeten wegvluchten en een zwaan die aan kwam vliegen van heel nabij landen; kleine vlindertjes hangen te drogen aan een bloemstengel en spreiden na verwarming door de eerste zonnestralen hun kleurige vleugels terwijl een zwerm putters overvliegt.
Aan de wandelingen gaan altijd bekendmakingen in dagblad en weekbladen vooraf en ook op diverse websites staat een aankondiging. De groep van regelmatige deelnemers aan de wandelingen ontvangt bovendien een aparte e-mail.
Ondertussen wordt door Gerrit, Toon en Theo al weer gewerkt aan het programma voor 2018. Suggesties zijn welkom.

Paddenstoelenwandeling 27 oktober

We wandelen onder leiding van IVN gids Toon Voets rondom het voormalige defensieterrein aan de Slabroekseweg. Wanneer het vochtig genoeg is geweest letten we op zwammen, boleten en paddenstoelen.

Startpunt: Op het knooppunt Paalgraven richting Schaijk/Grave rijden (N324). Voor het wildviaduct rechtsaf, de weg volgen en aan je linkerkant is er een parkeerterrein aangegeven.

Algemene informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,Schadewijkstraat 6 te Oss. Het is nog altijd mogelijk om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming te worden gebracht. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl
Op 1 december is de volgende wandelingen met het Maasland Gilde.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

06-53954841

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite