EkoNu 3.0 nyhetsbrev - December 2019

Året lider mot sitt slut och julen står igen för dörren. Julkänslan vill inte riktigt infinna sig på grund av det gråa regninga vädret, vi tipsar om att hitta känslan inne istället! Planera julmenyn av inhemska och ekologiska råvaror, läs mer om ekoskinkan via ProLuomus hemsida

Projekt EkoNu 3.0 tackar för detta år och blickar redan framåt mot nästa säsong, förberedelser inför vårens ekotankesmedja har börjat och planeringen av sommarens ekoförsök är i full gång.

Glädjande för utvecklingen av ekobranchen är att det igen kommer att vara möjligt att ingå nya ekoförbindelser våren 2020.

Planera i god tid övergången till eko med hjälp av t.ex. Råd 2020, den samlade infon på vår sida "Bli ekoproducent" eller vårt eko-mentorsprogram, och gå ekogrundkurserna som ordnas på svenska i vår i Österbotten och Nyland.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar vi på Projekt EkoNu 3.0!

Rilax Gård - Finlands första kolkompenserade kött

Från och med 2019 kan man från Rilax Gård erbjuda kolkompenserat dvs. kolneutralt kött. Ekologiska Rilax Gård i Bromarv är första nötköttsgården i Finland med besvisligen klimatkompenserat kött, och kolkompensationen sker i Finland i deras egna skogar.
Rilax har gjort ett kontrakt med Nordic Green Solutions som levererat kompensationskalkylerna och kartlagt de lämpliga skogsarealerna för projektet. Läs mera om det intressanta projektet på Rilax hemsida, eller i LF 1.11.2019!

Agroforestry – Skogsjordbruk, ett seminarium med Stephen Briggs, UK

Ett seminarium som behandlade Agroforestry, skogsjordbruk på svenska, ordandes den 12 september på Yrkesinstitut Livia i Tuorla under namnet Agrometsätalousseinaari.
Huvudföreläsaren, Stephen Briggs, kommer från England där han sedan 2009 bedrivit ”skogsjordbruk” med äppelträd på en del av sina ekologiska åkrar. Stephen Briggs odlar ca 120 ha ekologiskt i Cambridgeshire, England. Gården har ingen djurproduktion, förutom de många tiotusentals mikrodjur som lever under våra fötter poängterar Stephen.
Läs ett kort referat från dagen via vår hemsida, där finns också länk till föreläsningsvideor från dagen!

Ekoförsöken 2019 - Presentation finns nu på hemsidan

Ekofältet tröskades 10.9. Medelskörden för vårvete var 3 146 kg/ha, högst medelskörd hade Leidi (3 752 kg/ha) och lägts Anniina (2 617 kg/ha), proteinet varierade från 9,15% (Leidi) till 12,75% (Quarna). Medelskörden för korn var knappt 2 ton (1 946 kg/ha), högst medelskörd hade Arild (3 231 kg/ha), följd av Trekker (2 361 kg/ha) och lägst skörd hade Alvari (1 142 kg/ha), proteinet varierade från 10,6% (Crescendo och Trekker) till 13,1% (Wolmari). 

Medelskörden för havre var 4 054 kg/ha, högst medelskörd hade Avanti (4 629 kg/ha), följd av Matty (4 537 kg/ha) och lägst skörd hade Meeri (3 222 kg/ha), proteinet varierade från 11,0% (Avanti) till 13,3% (Meeri). Vi har även testat havresorterna på DON-toxin, inget prov gav något utslag (alla sorter <0,5 ppm).
Förutom ekosortförsöket som kort redovisades ovan fanns på försöksskiftet även ett demo-försök med bland annat gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett odlingstekniskt försök (nytt för 2019) och ett svampgödslingsdemo. Mer info på EkoNu 3.0’s hemsida!

Nationella ekodagarna 2019 - föreläsningsmaterial och videor

Missade du årets ekodagar(Luomupäivät) i Jyväskylä?! Ingen fara, alla presentationer finns redan på webben och videoinspelningarna från presentationerna har publicerats på Luomuliittos Youtube kanal. Här hittar ni t.ex. videon med huvudföreläsaren Joel Williams(UK): Joel Williams – Elävä maaperä ja hiilensidonta luomutuotannossa

Förbundet för Ekologisk odling(Luomuliitto) presenterade under ekodagarna årets ekoföretagare 2019, grattis till Samuli Laurikainen med företaget Silmusalaatti! Företaget producerar och säljer ekologiska groddsallader.
Mer info på Luomuliittos hemsida.

Matsektorns tillväxt – seminarie 20.11.2019, Vasa

På "Matsektorns tillväxt" -seminariet presenterades vad som är på gång inom matsektorn samt diskuterades utvecklings- och samarbetsmöjligheter.  Tillfället arrangerades av det riksomfattande projektet Matsektorns koordineringsprojekt och projekt Plattform för Matriket Österbotten. Seminariets presentationer hittar du att ladda ner från: https://seafile.utu.fi/d/8c783ce3161f4b5fab42/

HÄNDELSEKALENDER
Vårens ekogrundkurser

Våren 2020 kan man igen ingå nya ekoförbindelser! Kom ihåg ekoförbindelsens utbildningskrav – minst 5 dagars ekogrundkurs (växtodling, +2 dagar för djurgården). Utbildningskravet gäller jordbrukare som lägger om till ekologisk produktion och ansöker om ekoförbindelse samt ekogårdar som genomgår en generationsväxling.

Grundkurs i ekologisk odling våren 2020 - Österbotten
Grundkurs i ekologisk odling startar i Vasa, Österbotten torsdagen 30 januari 2020 kl 9.00. Kursen består utav fem dagar i januari och februari; 30.1., 5.2., 12.2., 17.2. och 19.2.2020. Platsen är auditoriet på Campus Kungsgården/Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 20 A, Vasa. Ekogrundkursen arrangeras av EduYA Ab. Anmälan gör elektroniskt via https://www.eduya.fi/utbildningar/category/naturbruk. För mer information; se kursdagarnas  innehåll: https://www.ekonu.fi/wp-content/uploads/edu_ekologisk-odling-2020.pdf

Grundkurs i ekologisk odling våren 2020 - Nyland
Ekogrundkursen startar i Ingå, Nyland torsdagen 27 februari 2020 kl 9.00. Platsen och de följande dagarna; Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413, Ingå. Tid: torsdag-fredag 27-28.2. & 12-13.3. kl. 9:00-15:30, samt en exkursionsdag i april (preliminärt v.14). Ekogrundkursen arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f. Mer info kommer på www.nsl.fi och i LF under våren!
PS. Det ordnas ingen svenskspråkig ekogrundkurs i Åboland, men ni är hjärtligt välkomna att delta i Ingå!

EKODJURKURS (2 dagar som förutsätts vid ansökan om ekohusdjursförbindelse)
Ordnas i båda landskapen senare under våren OM tillräckligt stort behov finns. Meddela därför så fort som möjligt till endera arrangörer om intresse och behov finns av ekodjurkursen (Österbotten: Ann-Sofi.Ljungqvist@yrkesakademin.fi, Nyland: micaela.strom@nsl.fi)

Luomufoorum 2020

SAVE THE DATE! Luomufoorum ordnas nästa gång i Kuovola, 25-26.3.2020.
Första seminariedagens tema kommer att vara mångsidig ekologisk produktion, med flera underteman som ekoutsäde och odlingens mångfald. Den andra dagen blir som bekant en träff med workshops för ekobranschens utvecklare. 

Detaljprogram publiceras i januari på ProLuomus hemsida.

Mer info om kommande evenemang i Händelsekalendern på vår hemsida!
- Micaela Ström och Ann-Sofi Ljungqvist, EkoNu 3.0 - Nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland

Att avbryta prenumeration av detta nyhetsbrev
Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt EkoNu 3.0 ´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev.