nově vyhlášené akce a bonusy pro naše příznivce nezobrazuje se zpráva správně ? Klikněte sem
facebook website email
Informace Kristall - Říjen 2020


Přeji Vám všem našim příznivcům klidné a pohodové dny milí přátelé. Po pěti měsících se Vám opět hlásíme z centra Kristall a přinášíme nové informace, mimo jiné i o aktuálních změnách a plánovaných akcích.

Společenská situace a s ní spojená mimořádná opatření vlády naší republiky doléhají na všechny občany, nás nevyjímaje. Způsob podávání aktuálních zpráv běžnými médii, založené na senzacechtivosti a strašení, vůbec nepřispívá k pozitivnější společenské atmosféře, ve které bychom problémům lépe čelili . Není podstatný původ, záměr ani případné pozadí událostí ... děje se. Zjevné ovšem je, že lidé potřebují uklidnit, cítí nejistotu a mají strach. Je to ale také náš čas přátelé. Přichází doba, kdy se praktikování vnitřního klidu, uvědomnění pravých hodnot a pravidel fungování vyšších zákonitostí, nebo jen empatické či vhodně energetické působení, zkrátka mnohé z toho, co hledající a probuzená duše v sobě objevovala a rozvíjela do současné doby, má již prakticky uplatňovat pro pomoc blízkým a potřebným. Buďme nad věcí, buďme vědomí a pozorní, ať se děje cokoliv. Poukazováním na problémy a hledáním viníků situaci nepomůžeme, světlo v nás  totiž musí převládat a děkuji za každého z Vás, kdo to vnímá stejně.

NOVINKA 1 - Online kurzy

Ovšem zpátky k nám - na vyhlášená opatření musíme reagovat, proto dochází ke změnám u původně plánovaných akcí. Vzniklá situace však přinesla i překvapivé pozitivum, kterým jsou kurzy v online režimu. Již loni jsme vytvořili “Hru jménem život”, jako online produkt, který přinesl vcelku pozitivní ohlasy a nám cenné první zkušenosti s podobným počinem. Plán byl postupně rozšiřovat možnosti a někdy v budoucnu zkusit online kurz delší. Ovšem díky hraničním omezením a nezanedbatelnému zastoupení kurzistů ze zahraničí (minulý víkend), abychom opětovně nemuseli akci “Síla Rodu” přesunovat, se nečekaně domluvilo její překlopení do online podoby a tak již první víkendový kurz v plném online režimu máme za sebou. Potvrdila se plnohodnotnost akce a ukázaly i nemalé výhody, na které sami účastníci po skončení poukázali.  Díky těmto cenným zkušenostem i již vytvořenému zázemí a vyhovujícímu systému přenosu, jsme tak schopni nově nabízet kurzy v online režimu častěji. No a vzhledem k aktuálnímu opatření vlády týkajícího se omezení počtu účastníků na akcích, nám možnost online kurzů, nebo jejich kombinace s klasickými kurzy umožní plán akcí zachovat, naopak, nově můžeme zpřístupnit naše akce i příznivcům ze vzdálenějších míst i zahraničí, což se minulý týden prakticky potvrdilo. U vyhlášených akcí se tak nově bude objevovat "místo konání", nebo označení “online". Některé kurzy proběhnou klasicky v prostoru s účastníky, ale zároveň s online přenosem, u těch bude poté označení místa konání a poznámka "+ online". Při registraci si poté účastníci vyberou, zda přijdou osobně, nebo využijí online přenos. 

NOVINKA 2 - Přednostní registrace pro Vás

Jelikož si Vážíme Vaší přízně, přicházíme s dalším zvýhodněním Vás, příznivců centra Kristall a moji práce. Praxe zveřejňování kurzů byla do této doby nastavena tak, že se akce na několik měsíců dopředu vyhlásily a Vy jste byli prostřednictvím tohoto našeho zpravodaje o jejich vyhlášení informováni. Zároveň proběhla informace přes sociální sítě. Letos se však podařilo vyhlásit akce, které zaujaly natolik, že bylo dosaženo maximální kapacity účastníků. O některé akce je dlouhodobě zvýšený zájem a další očekávané nové akce se chystají. Proto vnímáme jako správné, abyste Vy, naši příznivci měli přednostní právo účasti. Systém zveřejňování akcí tak bude nově nastaven tak, že nejprve se akce vyhlásí neveřejně, po omezenou dobu (10 dní) pouze pro Vaši možnost registrace, kdy budete informováni takto prostřednictvím nového zpravodaje s potřebnými prolinkami, po uplynutí doby 10ti dnů potom budou akce zveřejněny klasickým způsobem a zároveň proběhnou informace přes sociální sítě. Doba bude dostatečná pro možnost se rozmyslet a místo si případně na akci rezervovat svou včasnou registrací. Poprvé se toto pravidlo uplatňuje již nyní, kdy na popud vícero zájemců byla vyhlášena akce “Mimosmyslové vnímání”, která proběhne v listopadu a nelze ji zprostředkovat online. O výuku této metody je pravidelně větší zájem a v současné době nabízíme jen několik málo volných míst do plného obsazení kurzu. Vy máte možnost přednostní registrace po dobu oněch 10ti dnů a následně se akce zveřejní v kalendáři akcí, s počtem míst zbylých, případně informací o dosažení plné kapacity účastníků. 


Informace letmo -  díky možnostem online přenosů se chystáme pořádat i krátké webináře, přednášky, nebo setkání s aktuálními tématy daného období. 

Na 13.12. také chystáme novou akci jednodenní, jejíž obsah bude chystán tak, aby co nejtrefněji odpovídala aktuálním potřebám a tématům. Akce proběhne plánovaně v Praze, online přenos se bude zvažovat. Této akci bude věnován prostor v příštím zpravodaji. 

 

Jaké jsou nově aktuálně platné akce : 

16.- 18. 10. - Praha + Online

Vědomá Kristallizace


Komplexní systém vnitřní očisty, přenastavení, rozvoje potenciálu a vlastní cesty. Víkendový kurz, který rozeběhne procesy očisty a vyladění směrování v životech účastníků. Zároveň se dá říci, že je i nepsaným základem k našim ostatním kurzům .

ODKAZ NA AKCI ZDE
6. 11. - 8. 11. - Online

Vědomá Kristallizace 2

Druhá polovina komplexního kurzu, zaměřená na dočištění, odstranění negativních programů odchylujících nás od původního nastavení a finálního prosvětlení podstaty … kurz proběhne pouze v online režimu.  

ODKAZ NA AKCI ZDE
27. - 29. 11. - Praha

MIMOSMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

4 volná místa

kurz rozvoje tzv. 6.smyslu. Zaměřeno na schopnost načítání a využívání informací, bez využití klasických smyslů, a to díky zapojení a zkvalitnění práce s intuicí.

ODKAZ NA AKCI ZDE

To je vše,
přeji Vám dny plné lásky, pohody a vnitřního klidu ;) 

Jan Světlák

Tento e-mail jste obdrželi, na základě registrace na našich webových stránkách.

Odhlásit se