WAK INTRA - Mzdy - info
karenční doba, zasílání výplat PDF


Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o dvou změnách, které jsou součástí poslední aktualizace WAK INTRA.


Karenční doba

S ohledem na zrušení karenční doby s platností od 1.7.2019 (novela zákoníku práce č. 32/2019 Sb. §192) byla v rámci aktualizace systému provedena změna ve výpočtu náhrady mzdy za první tři dny nemoci a zároveň byl snížen parametr pro sazbu pojistného na nemocenské pojištění o 0,2% z 25% na 24,8% (změna hodnoty mzdové složky 3632-I. sazba pro výpočet soc. poj. za organizaci v číselníku Hodnoty MZS složek).

Změna bude poprvé použita při zúčtování příjmů (mzdy, platu, odměny) za měsíc červenec letošního roku.

Zasílání výplatních pásek v PDF

Dodatečně prošla úpravou také funkce pro zasílání výplatních pásek mailem ve formátu PDF.

Při prvním zobrazení seznamu Výplatní pásky-export PDF budou zaškrtnuty pouze řádky zaměstnanců, kteří mají v personální části u e-mailu zaškrtnutý příznak Pro mzdy. E-mail určený pro mzdy je označen symbolem plné černé šipky.

Dále došlo k rozšíření funkčnosti tlačítek v horní části seznamu následovně: 

  • Označit vše - označí všechny řádky, u kterých je aktuálně ve sloupci Spoje uveden jakýkoliv e-mail
  • Odoznačit vše - odstraní zaškrtnutí u všech řádků
  • Označit PRO MZDY - načte do sloupce Spoje znovu e-maily z Personalistiky (může dojít ke změně již vybraných e-mailů) a označí pouze řádky pro zaměstnance, kteří mají v personální části u e-mailu zaškrtnutý příznak Pro mzdy


Kompletní popis změn naleznete na našem portále

pod číslem aktulizace 19.0625


Čerpat další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

nebo na video kanálu Youtube.Příjemnou práci přeje tým 

WAK System

Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 251 612 552

 

Další projekty
bcm.waksystem.cz  |   odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

WAK System, 1998 - 2019    
Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku