view_in_browser
Nyhetsbrev #3 - 2020
Ny hemsida och kommunikationsmaterial

Under våren har sekretariatet arbetat med att uppdatera NCN:s grafiska profil och kommunikation. En grafisk manual har tagits fram för logotyp, färg och typsnitt.

Webben har flyttats till en ny plattform och informationen har uppdaterats. Snart kan alla medlemmar ladda ner (under rubriken ”Downloads”) grafisk profil, ny folder, roll-up, kartillustration samt PowerPoint-mall. Därmed har alla medlemmar tillgång till ett gemensamt och enhetligt material digitalt och för tryck, både för eget bruk och spridning.

Vissa detaljer återstår och genomförs löpande, till exempel användarkonton till varje stad för att komma åt kommunikationsmaterialet.

Besök den nya hemsidan: https://nordiccitynetwork.com/

Välkommen tillbaka Hannah Wadman!

För några veckor sedan tackades Thomas Brunk av som Nordic City Networks direktör och nu välkomnar vi Hannah Wadman tillbaka. 

– Tack för förtroendet! Det känns väldigt kul att vara tillbaka i detta nordiska nätverk som ligger mig varmt om hjärtat. Jag förstår att det har skett ett stort utvecklingsarbete under det dryga år jag varit borta och det gör det ännu roligare att ta upp stafettpinnen och genomföra årets två stora aktiviteter: labbet i Trondheim i september och Stories-konferensen i november. Vi har gjort mycket arbete tillsammans under åren och det ska bli så spännande att se resultatet av alla samskapandeprocesser och det arbete som nu pågår för fullt runt om i medlemsstäderna. Allra mest ser jag fram emot att få träffa alla gamla och nya medlemmar – det finns en speciell gemenskap i NCN som det känns väldigt kul att åter få bli en del av!

Du når Hannah på mejl hannah.wadman@afry.com

16 september 2020
Digitalt Nordic City Lab i Trondheim

Onsdag den 16 september arrangeras NC Lab nr. 6 med Trondheim som värdstad. Vi kommer att tillsammans planera för ett digitalt upplägg, men med labbens tre sammanhängande delar: fördjupning, byvandring och interaktion.

Trondheim har ett mycket spännande stadsutvecklingsprojekt igång, som kommer bli stadens bidrag till projekt Nordic City Stories

Temat för labbet blir: ”Bycampus & Innovasjonsdistrikt Elgeseter - skaperkraft og bærekraft, samskaping og samrøre”. Här kommer vi också få ta del av ”Bøker & bylab Elgeseter”, som en gemensam mötesplats och arena för samskapande.

Sekretariatet återkommer med mer information och program.

Annorlunda medlemsmöte

Summering av Medlemsforum III

Den 14 maj träffades alla medlemmar på ett digitalt Medlemsforum. Där presenterade Aalborg sitt projekt med Budolfi Plads, Trondheim projekt Innovasjonsdistrikt Elgeseter och Västerås projekt Finnslätten, som sina case till Nordic City Stories. Flertalet av städerna kommer att presentera sina lokala exempel i filmformat.

Parallellt med de lokala stories pågår arbetet med en gemensam film om NCN och nätverkets samarbete, samt en broschyr med reflektioner av projekt Nordic City Stories 2018–2020. Hela projektet summeras på en digital slutkonferens den 24 november med Malmö som bas. Mer information kommer.

Sen diskuterades också hur NCN kan organiseras framöver som förening och med ett rullande ordförandeskap bland medlemsstäderna. Beslut om detta tas på höstens Medlemsforum.

Ny skrift från Healthy Cities

Går det att planera bort ensamhet och psykisk ohälsa?

Den svenska delen av WHO-nätverket Healthy Cities har nyligen gett ut idéskriften ”Tillitsfrämjande stadsplanering”. Tanken är att vara ett stöd för planhandläggare som ofta har svårt att få gehör för sociala och hälsofrämjande faktorer i planarbetet.

– Det är inte raketforskning det här, det är egentligen allmänt känd kunskap. Planering som främjar tilliten i ett bostadsområde eller stadsdel står inte i motsättning till miljömässig eller ekonomiska vinningar. Tvärtom kan insatser som underlättar för en ökad tillit bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, säger Marianne Dock, programarkitekt på Malmö stadsbyggnadskontor och ordförande i Healthy Cities nationella temagrupp Hälsosam stadsplanering.

  Skriften Tillitsfrämjande stadsplanering  Nordic City Network

  NCN Sekretariat, Malmö stadsbyggnadskontor, August Palms plats 1, 205 80 Malmö, Sverige

  instagram

  Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår hemsida. 

  Avsluta prenumerationen
  MailerLite