Nieuws dat je wel eens zou kunnen interesseren ...

12 tips om je tuin en haar bewoners te laten floreren

In het kader van de campagne Maai Mei Niet maken Vogelbescherming Vlaanderen, Het Ministerie voor Natuur en Floraliën 12 tips voor een biodiverse tuin bekend. Eén voor elke maand van het jaar, gericht op de (her)inrichting van onze tuinen en het samenleven met wilde dieren én met aandacht voor de bijzonderheden van alle seizoenen. 

 

“Het mooie aan deze samenwerking is dat we aantonen dat er in elk type tuin ruimte is voor biodiversiteit. Floraliën als vertegenwoordiger van de siertuin, Het Ministerie voor Natuur bepleit de ecologische tuin en Vogelbescherming Vlaanderen geeft wilde dieren de plaats die ze verdienen in onze tuinen. Alleen door samen te werken zal onze impact groot genoeg zijn en komen we tot meer duurzame tuinen in onze steden en dorpen", vertelt Frederik Houssin van Het Ministerie voor Natuur.

Potentieel van onze tuinen 

Onze tuinen zijn de plek bij uitstek om beter te leren samenleven met wilde soorten. Tuinen maken minstens tien procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen en de natuur leeft er dicht bij de mens. Binnen een context waarin diverse processen zoals verstedelijking, klimaatverandering, vermesting, pesticiden, stikstof enzovoort een negatieve impact hebben op de natuur kunnen tuinen met een andere inrichting een cruciale ‘stapsteen’ of leefgebied vormen voor de wilde fauna en flora. Op hun beurt dragen die tuinen ook bij tot het welbevinden en de gezondheid van mensen. 

Er bestaan tal van oplossingen om je tuin natuurvriendelijk in te richten, zoals inheemse struiken en hagen planten, nestkasten ophangen, een stukje ongemoeid laten, ... 

Maai Mei Niet 

Je gazon minder en anders gaan maaien is een eerste belangrijke stap. De actie wordt daarom ook afgetrapt met de tip voor de maand mei: “Maai mei niet”.  

In de eerste plaats zal een gezond grasperk tot wel tien keer meer voedsel bieden: het trekt bestuivers zoals bijen en vlinders en andere insecten aan die op hun beurt gesmaakt worden door vogels (vooral de jongen in de lente) en egels. Maar er bloeien ook wilde grassen en bloemen waarvan de zaden geliefd zijn bij tal van vogels. Denk maar aan graszaden voor tal van zaadeters (vink, putter, huismus, …). Naast voedsel biedt een gezond gazon ook beschutting, water(buffering) en verkoeling aan tal van wilde dieren. Op langere termijn zorgt het bovendien voor CO2-opslag en luchtzuivering.   

Een natuurvriendelijke reflex kweken

We ontwikkelden als het ware een kalender die mensen op elk moment van het jaar doet stilstaan bij wat er gebeurt in de natuur en hoe je daar rekening mee kan houden in je eigen omgeving en tuin” legt Julie Van Houtryve van Vogelbescherming Vlaanderen uit. "We proberen er dus niet alleen voor te zorgen dat vele soorten dieren en planten van je tuin kunnen leven of in je tuin kunnen broeden maar we willen je ook zo optimaal mogelijk leren samenleven met de natuur." Denk aan wat je kan doen bij een vogel die tegen je raam vliegt of een jonge vogel die uit het nest gevallen is, of aan de beste momenten om onderhoudswerken uit te voeren in je tuin. 

Gesteund door wetenschappelijk en proefondervindelijk onderzoek blijven steeds meer Vlaamse siertelers en tuinaanleggers biodiversiteit op en rond hun bedrijf en in tuinen versterken en toepassen. Zo geven ze biodiversiteit een vaste plaats binnen de bedrijfsvoering en helpen siertelers en tuinaanleggers niet alleen de natuur een handje vooruit, maar zetten ze ook het imago als aanbieder van alles wat groeit en bloeit opnieuw positief in de kijker” preciseert Pieter Toebaert van Floraliën.

Meer informatie 

Contact 

  • Vogelbescherming Vlaanderen 
    • Julie Van Houtryve - julie.vanhoutryve@vogelbescherming.be - 0487 51 98 92 
  • Het Ministerie voor Natuur 
    • Frederik Houssin - frederik@hetministerievoornatuur.be - 0477 852 832
  • Floraliën 
    • Pieter Toebaert - pieter.toebaert@floralien.be - 0477 99 46 83

Vogelbescherming Vlaanderen
Vogelbescherming Vlaanderen behartigt de belangen van alle wilde inheemse dieren in Vlaanderen. Ze doet dat via beleidswerk en juridische acties en op het terrein. Meer informatie op www.vogelbescherming.be.

 

Vogelbescherming Vlaanderen

Koetshuis - Stadspark

Walburgstraat 37

9100 Sint-Niklaas
België

 

Facebook Twitter

Hoe wij jouw gegevens verwerken lees je in onze privacy verklaring.

Als je onze berichten niet meer wenst te ontvangen:

dan kan je je hier afmelden