view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Lista Stu 2019
www.pulsmedycyny.pl

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska została członkiem jury konkursu  ListaStu2019 w kategorii System Ochrony Zdrowia !
Redakcja „Pulsu Medycyny” przedstawi jurorom do oceny ponad 150 osób, nominowanych do wyróżnień w kategorii System Ochrony Zdrowia. Kandydaci będą oceniani w oparciu o osiągnięcia i dokonania w 2019 roku, reputację zawodową i wpływy w polskim systemie ochrony zdrowia oraz siłę publicznego oddziaływania. W czołowej „setce” znajdą się osoby z najwyższą, sumaryczną liczbą punktów. Finał Listy Stu odbędzie się w lutym 2020 roku.

Więcej o konkursie tutaj.

E-recepta
www.pb.pl

Elektroniczne recepty sprawdzają się w praniu

OKIEM FARMACEUTY.  Sprawne wdrożenie, szczegóły do poprawy

TOMASZ LELENO, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej

Od 8 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej, jednak apteki realizują je już od ponad roku (od 1 stycznia 2019 r.). Farmaceuci są dobrze przygotowani do tego procesu. Wielu z nich przeszło też specjalistyczne szkolenia. Możemy śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o informatyzację aptek, nasz kraj znajduje się w europejskiej czołówce. Przygotowanie do procesu zajęło polskim farmaceutom jedynie 12 tygodni. Dla porównania: Niemcy pracują nad podobnymi rozwiązaniami 12 lat i nadal nie są gotowi. Hiszpanie natomiast zakończyli wdrożenie dopiero po 13 latach. Generalnie pozytywnie oceniamy to rozwiązanie. To, co z pewnością trzeba poprawić, to funkcjonowanie niektórych programów gabinetowych służących do wystawiania e-recept. Część przepuszcza pewne błędy, które stanowią przeszkodę w realizacji recept elektronicznych, przykładowo: niewłaściwe dawkowanie leku, lek refundowany, który refundowany nie jest, czy brak kompletnych danych pacjenta (np. PESEL), co uniemożliwia realizację takiej recepty.

— To bardzo duża zmiana w polskim systemie ochrony zdrowia. Inne kraje podobne projekty przygotowywały nawet przez dekadę. W Polsce w przeddzień wejścia obowiązku w życie mniej więcej połowa recept była wystawiana w postaci elektronicznej. Po tygodniu to ponad 70 proc. Nie zamierzamy nikogo karać za to, że o kilka dni spóźni się z wdrożeniem, ale liczymy, że w połowie lutego przekroczymy 90 proc. recept w postaci elektronicznej, a recepty papierowe będą już wystawiane tylko w wyjątkowych przypadkach — mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Czytaj więcej.

Opieka farmaceutyczna na świecie

www.magazynaptekarski.pl

Jak wygląda opieka farmaceutyczna w Szwecja, Szwajcarii i Irlandii wpowiedzieli o tym polscy farmaceuci, którzy zdobyli doświadczenie w tych krajach. 

Co pacjentom może zaoferować farmaceuta w Szwajcarii? Wachlarz usług jest szeroki. Są to usługi odpłatne: w ramach kasy chorych lub z kieszeni pacjentów. Z kasy chorych opłacane są m.in. przeglądy lekowe.

- Farmaceuta sprawdza, jakie leki ma przepisywane pacjent, jakie leki i suplementy diety przyjmuje (bywa, że pacjenci zapominają o przyjmowaniu leków lub sami decydują o ich odstawieniu), w jakich dawkach, jak często oraz to, czy nie ma między lekami interakcji - wyjaśnia farmaceutka z Zurychu. - Dzięki temu pacjent nie tylko wydaje mniej na leki, ale też nie szkodzi sobie, unikając negatywnych skutków interakcji między lekami czy też działań niepożądanych. Istnieje również możliwość przygotowania kasetki z lekami, co dla pacjentów starszych jest ogromnym ułatwieniem w życiu codziennym.

Czytaj więcej tutaj.

Mafia lekowa
www.cba.gov.pl

Mafia lekowa - lider grupy zatrzymany przez CBA

Kolejna osoba działająca w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymana w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnego handlu lekami.

Białostoccy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Warszawie kolejną osobę do śledztwa w sprawie tzw. „mafii lekowej”. Tym razem to obcokrajowiec – posiadający podwójne obywatelstwo izraelsko-brytyjskie, a jednocześnie osoba związana z zarejestrowaną w Polsce spółką, która odgrywała kluczową rolę w ramach przestępczego procederu tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż zatrzymany wspólnie z innymi osobami kierował, a także brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie między innymi wystawiali i posługiwali się poświadczającymi nieprawdę dokumentami, a także zbywali z ogólnodostępnych aptek do hurtowni farmaceutycznych produkty lecznicze, które następnie trafiały poza granice Polski. Procederu dokonywano za pośrednictwem prowadzącego fikcyjną działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rozbita przez Delegaturę CBA w Białymstoku grupa przestępcza od stycznia 2017 r. do maja 2018 r. skupiła w ten sposób leki o wartości ponad 50 milionów złotych.

Zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty dotyczące m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

To kolejna realizacja w tym śledztwie. W tej samej sprawie w marcu i kwietniu 2019 r. zostało zatrzymanych 10 osób związanych zarówno z hurtowniami farmaceutycznymi, jak też właścicieli aptek współpracujących z grupą. Zarzuty w sprawie przedstawiono 18 osobom.

Farmaceuta#technik
www.nia.org.pl

Rzecznik NIA: nie należy mylić profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego

Portal KK24.pl po interwencji NIA poprawił wprowadzający w błąd czytelników tekst.

Redaktor Naczelny portalu KK24.pl
e-mail: medyk@k-k.pl

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym przez Państwa artykułem: Znowu będą kształcić farmaceutów. Po tej szkole na absolwentów czeka dobrze płatna praca” (14.01.2020, dostępny tutaj) informuję, że publikacja zawiera istotny błąd, polegający na pomyleniu profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego. Jednocześnie wyjaśniam różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami zawodowymi:

 • tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej. Mogą się nim posługiwać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uzyskany tytuł magistra farmacji.
 • technik farmaceutyczny – tytuł uzyskiwany po ukończeniu dwuletniego kształcenia w szkole policealnej (brak obowiązku posiadania matury) oraz odbyciu dwuletniego stażu w aptece ogólnodostępnej. Zadaniem technika jest wsparcie farmaceuty w świadczeniu usług farmaceutycznych na rzecz pacjentów. Technik nie może wykonywać prac związanych z lekami zawierającymi w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, odurzające oraz psychotropowe.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o pilne dokonanie niezbędnych korekt w opublikowanym artykule.

Z poważaniem,
Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Naczelna Izba Aptekarska

Zwrot wycofanych leków do apteki
www.onet.pl

Sulfarinol - wycofanie

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją  z dnia 13.01.2020 wycofał na terenie całego kraju wybrane serie produktu leczniczego Sulfarinol (Sulfathiazolum + Naphazolini nitras), 50 mg + 1 mg/ml, krople do nosa:

 • numer serii: 010617, data ważności: 2020-06-30
 • numer serii: 070617, data ważności: 2020-06-30
 • numer serii: 010717, data ważności: 2020-07-31
 • numer serii: 041018, data ważności: 2021-10-31
 • numer serii: 161018, data ważności: 2021-10-31

Podmiotem odpowiedzialnym jest Farrmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Galenus" z siedzibą w Warszawie. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak zwrócić wycofany lek w aptece?

Zgodnie z przepisami produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne z apteki nie podlegają zwrotowi. Są jednak wyjątki i dotyczą one wady jakościowej, niewłaściwego wydania leków lub sfałszowania produktu leczniczego.

- Wyłączenie leków ze zwrotów nie dotyczy m.in. przypadku wady jakościowej produktu leczniczego. W tej sytuacji farmaceuta przyjmuje od pacjenta wadliwy lek, jednak nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za ten produkt. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa więc najczęściej na koncernach farmaceutycznych, których wadliwe serie leków znalazły się w obrocie. Przede wszystkim dlatego, że przyczyn zaniedbania należy poszukiwać na etapie produkcji leków, a nie w działalności prowadzonej przez apteki – tłumaczył w rozmowie z MedOnet rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno.

Jeśli przeczytamy, że lek, który mamy w apteczce został wycofany przez GIF, możemy go zwrócić do apteki, ale proces zwrotu kosztów może trwać nawet kilka tygodni.

Farmacja Szpitalna

www.aptekarzpolski.pl

Cześć pierwsza relacji z pobytu stażowego dr n. farm. Roberta Kowalskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Germans Trias i Pujol w Badalonie.

Zapraszamy tutaj.

Informacje
www.nia.org.pl

ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

Główny Urząd Statystyczny udostępnił obowiązkowy dla aptek i punktów aptecznych elektroniczny formularz, którego celem jest zebranie informacji dotyczących:

 • rodzaju placówki
 • sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet
 • dyżurów nocnych
 • przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • osób pracujących, w tym farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 XII 2019 r. Termin złożenia sprawozdania upływa 31.01.2020r.

Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej http://raport.stat.gov.pl.

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych) dostępna jest tutaj. Poniżej znajdują się pomocne informacje dotyczące sprawozdawania pracujących według głównego miejsca pracy.

 • Przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości pracą główną powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub więcej aptekach zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.
 • Liczba pracujących ogółem w aptece, punkcie aptecznym obejmuje również właścicieli i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce.
 • Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących, dla których jest to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy.
 • Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymują co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.
www.gif.gov.pl

Decyzje w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2019 r.

Decyje dostępne tutaj.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
NIA

Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite