EkoNu 3.0 nyhetsbrev - September 2019

Vi går mot höst och ljuvliga skördetider! Med det kommer också höstens skördemarknader, vilka vi kommer att delta i under hösten både i Nyland och Östebotten. 

Goda nyheter från regeringsprogrammet är att det igen kommer att vara möjligt att ingå nya ekoförbindelser våren 2020! Med tanke på att ekokonsumtionen fortfarande ökar i landet och världen är det bra att utvecklingen stöds också på producentsidan så att vi kan säkerställa produktionen av inhemska ekologiska råvaror. 
Mer info om ekomarknaden hittas via ProLuomu.

Nya ekoförbindelser våren 2020

Enligt skrivningarna i regeringsprogrammet säkerställs finansieringen av nya ekoförbindelser år 2020, hur det blir 2021 är ännu oklart.. En förbindelse som ingås våren 2020 säkrar den nuvarande ekoersättningen till gällande villkor för fem år framåt.
Nästa år är det även möjligt för ekoväxtodlingsgårdar med djuren i konventionell produktion att övergå med djuren till eko.

Mer info www.slc.fi och www.luomuliitto.fi

Regenerativt jordbruk med Martin Beck från Danmark, del 2

En tvådelad introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder arrangerades på Åland 2019, del ett 8-10 februari och del två 29-30 juni. Kurshelheten ordnades av Ekologiska odlarna på Åland tillsammans med Ålands vatten. Kursen drogs av Martin Beck från Danmark. Martin är en fristående rådgivare med närmare 20 års yrkeserfarenhet. Till hans kärnkompetenser hör bland annat jordfruktbarhet, regenerativa odlingsmetoder, kompostering och växtodling. Det är hans mission att utveckla ett uthålligt, regenerativt jordbruk och visa oss vägar hur detta kan omsättas i praktiken.

På vår hemsida går det att läsa ett referat med bilder från dagarna utifrån skribentens egna uppfattningar och intryck, blandat med fakta ut kursmaterialet:
www.ekonu.fi/regenerativt-jordbruk-med-martin-beck-fran-danmark-del-2/

Bovete artikel och material från fältträff

EkoNu hade en artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål:
"Ökad efterfrågan på ekologiskt och konventionellt bovete"

För er som missade artikeln finns den nu att läsa på vår hemsida, tillsammans med föreläsningsmaterial om boveteodling och bilder från boveteträffen som ordnades av Kursgården 20+ i Skatila 6.8. www.ekonu.fi

Ekoförsöken 2019

Ekoförsöken i Lovisa tröskades 10.9.
Vi har under sommaren följt försöksfältet med inlägg på hemsidan, bland annat har vi bilder tagna med drönare från fältet i mitten av juli. Det syns väldigt bra uppifrån alla ”misstag” som gjorts på fältet, t.ex. syns det i rutorna tydligt traktorspåren från harvningen som gjordes tvärs över fältet innan vi skulle så, då fältet ännu var lite för vått. Gå in och kika!
www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/

HÄNDELSEKALENDER
Slow Food Festival, Fiskars 5-6.10.19

Första veckoslutet i oktober, 5–6.10.2019 samlas kring 10 000 besökare igen i Fiskars för att smaka, handla och njuta av närproducerad mat från Västnyland.
Festivalen är öppen för besökare lördag och söndag kl. 10-16:00 => Nu på nytt ställe, Tröskhuset i Fiskars!
EkoNu 3.0 kommer att vara på plats!

Mer info inom kort på arrangörernas hemsida: http://slowfoodvastnyland.org/

Nationella Ekodagarna 2019

Nationella Ekodagarna, Luomupäivät, ordnas i Jyväskylä 6-7.11.2019
Ekodagarna består av mångsidiga föreläsningar, diskussioner och utflykter. Mer info om årets program på: Luomu.fi

Se tidigare års program och presentationer här: https://luomu.fi/luomupaivat/aiemmat-luomupaivat/

Mer info om kommande evenemang i Händelsekalendern på vår hemsida!
Att avbryta prenumeration av detta nyhetsbrevet

Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt EkoNu 3.0 ´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev. 

- Micaela Ström och Ann-Sofi Ljungqvist, EkoNu 3.0 - Nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland