view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska ponownie Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej

ww.nia.org.pl

Podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy odbywającego się w Warszawie, na 4-letnią kadencję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w ramach reelekcji została wybrana mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wyboru dokonało grono delegatów reprezentujących 20 Okręgowych Izb Aptekarskich.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uzyskała 79,9% poparcie Krajowego Zjazdu otrzymując 267 głosów.

Elżbieta Piotrowska Rutkowska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada tytuł specjalisty w specjalności farmacja apteczna. Z samorządem aptekarskim związana od ponad 20 lat. Była m.in. Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej w latach 2016-2020, wcześniej pełniła funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi oraz członka Naczelnej Rady Aptekarskiej.


Przemówienia zaprosznych gości
Tomasz Leleno Tomasz Leleno
@TLeleno
View on Twitter

Przemówienia zaproszonych gości podczas #wyboryKZA. Dużo o roli #farmaceuci w systemie ochrony zdrowia oraz potrzeb… https://t.co/i35qAQ53De

12 See TLeleno's other Tweets

Podczas przemówień głos zabrali: Maciej Miłkowski (Wiceminister Zdrowia), Konstanty Radziwiłł (Wojewoda Mazowiecki, Minister Zdrowia w latach 2015-2018), Grzegorz Błażewicz (Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta), Zbigniew Niewójt (Narodowy Instytut Leków), Jacek Łukaszewicz (Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej), Alina Niewiadomska (Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych), Sebastian Irzykowski (Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych), Mariusz Janikowski (Naczelna Rada Lekarska), Rafał Dębowski (Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej), Elwira Szurmińska – Kamińska (Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych), prof. Iwona Arabas (Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego), Wiktor Szukiel (Redaktor Naczelny Czasopisma Aptekarskiego).

M. Kidawa-Błońska M. Kidawa-Błońska
@M_K_Blonska
View on Twitter

Jestem pełna uznania dla roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Państwa wiedza powinna być lepiej wykorzystyw… https://t.co/1RXsAiIPLv

358 See M_K_Blonska's other Tweets

Wasza wiedza, profesjonalizm i fachowa opieka nad pacjentem jest bardzo ważna – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która zwróciła się do farmaceutów przytaczając wspomnienia apteki swojego dzieciństwa. Wicemarszałek podkreśliła nieocenioną rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia szczególnie w obliczu narastających problemów związanych z brakiem kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, utrudnionym dostępem do leczenia specjalistycznego i brakami leków.

-W listopadzie 2019 roku brakowało, z tego co wiem, ponad 400 leków. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego uważam, i chyba wszyscy tu zgromadzeni się zgodzą, że naszym zadaniem jest to, aby był równy i sprawiedliwy dostęp do leków refundowanych dla wszystkich aptek. To powinno być zadanie dla polityków, które powinniśmy wykonać – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Kończąc przemówienie, wicemarszałek wyraziła nadzieję, że przyjmowane przez Sejm ustawy będą zgodne z oczekiwaniami środowiska zawodowego farmaceutów i pozwolą poszerzyć kompetencje, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia Polaków.

Maciej Miłkowski Maciej Miłkowski
@Milkowski_M
View on Twitter

@TLeleno Serdeczne gratulacje. Dalsza współpraca z Panią prezes będzie dla mnie zaszczytem. Możemy dużo dobrego wspólnie zrobić.

7 See Milkowski_M's other Tweets

W swoim wystąpieniu prof. Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019 r. podkreślił znaczącą rolę jaką odegrał samorząd zawodowy w przygotowywaniu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty i w pracach zespołu, którego stał na czele.

– Niezwykle rzadko zdarza się tak dobra i tak mądra współpraca jak z państwa środowiskiem i panią prezes, która wraz z całym zespołem państwa reprezentuje. W Sejmie toczą się debaty na temat różnych ustaw. Dotyczące w taki czy inny sposób różnych zawodów medycznych. Ten dialog jest czasem lepszy, a czasem gorszy. Natomiast z państwa środowiskiem jest on wzorowy – powiedział. Poseł w swoim przemówieniu odniósł się również do tematu związanego z listą leków refundowanych. –Także to, że listy leków refundowanych są coraz bogatsze i pojawiło się na nich tyle nowych preparatów, to oprócz zasług ministerstwa, również efekt Państwa rozmów z Ministrem Miłkowskim, Ministrem Cieszyńskim czy Ministrem Szumowskim. Aby przekonać ich do tego, że nowe, kolejne preparaty trzeba też na tę listę wprowadzać – podkreślił Tomasz Latos.

Znamy skład VIII kadencji Naczelnej Rady Aptekarskiej

www.nia.org.pl

Prezes: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Wiceprezesi: Marek Tomków, Michał Byliniak, Małgorzata Pietrzak

Członkowie: Elżbieta Piotrowska – Rutkowska – Prezes NRA, Tomasz Baj (Lublin), Tomasz Barszcz (Lublin), Magdalena Baścik (Bielsko – Biała), Marcin Bochniarz (Rzeszów), Piotr Brukiewicz ( Katowice), Michał Byliniak (Warszawa), Wojciech Chmielak (Szczecin), Piotr Chwiałkowski ( Bydgoszcz), Jacek Ciaciura (Wrocław), Jakub Dorociak (Warszawa), Kamil Furtak (Wrocław), Robert Gocał (Kielce), Alina Górecka (Poznań), Roman Grzechnik (Olsztyn), Barbara Jękot (Kraków), Piotr Kaczmarczyk (Katowice), Katarzyna Kandziora – Kuna (Katowice), Mikołaj Konstanty (Katowice), Justyna Korzelska (Koszalin), Izabela Kromkowska (Łodź), Katarzyna Kulińska (Bydgoszcz), Janina Mańko (Gdańsk), Jarosław Mateuszuk (Białystok), Piotr Migas (Gdańsk), Przemysław Orlikowski (Częstochowa), Dorota Pastok – Chomicka (Koszalin), Joanna Piątkowska – Kowalik (Kraków), Małgorzata Pietrzak (Bydgoszcz), Michał Pietrzykowski (Gdańsk), Mariusz Politowicz (Kalisz), Andrzej Prygiel (Opole), Marcin Repelewicz (Wrocław), Elżbieta Rząsa – Duran (Kraków), Lucyna Samborska (Rzeszów), Tomasz Sawicki (Białystok), Krzysztof Słomiak (Łódź), Magdalena Stankiewicz (Olsztyn), Ewa Steckiewicz – Bartnicka (Warszawa), Paweł Stelmach (Łódź), Wojciech Szkopański (Warszawa), Marek Tomków (Opole), Jarosław Tuzikiewicz (Kalisz), Daria Wielogórska – Rutka (Zielona Góra), Marcin Wiśniewski (Warszawa), Marian Witkowski (Warszawa), Anna Żuk (Szczecin)

Przewodnicząca Naczelnego Sądu AptekarskiegoAnna Włodarczyk

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności ZawodowejDominik Lakota

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kondracki

Skład Prezydium: Ewa Steckiewicz-Bartnicka, Elżbieta Rząsa-Duran, Jarosław Mateuszuk, Mikołaj Konstanty, Piotr Brukiewicz

Skarbnik NRA – Marian Witkowski

Sekretarz NRA – Lucyna Samborska

Briefing prasowy Prezes NRA
Tomasz Leleno Tomasz Leleno
@TLeleno
View on Twitter

Trwa briefing prasowy #prezesNRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej. Podsumowanie minionej kadencji i plany na kolej… https://t.co/FkLVRlsoIr

12 See TLeleno's other Tweets
www.rynekaptek.pl

Cel: odejście od kultu jednostki. Potrzeba działania na rzecz pracy zespołowej

Odejście od kultu jednostki i potrzeba działania na rzecz pracy zespołowej – to w ocenie Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, szefowej NRA działania, które przyniosły wiele sukcesów w ostatnich czterech latach i dają nadzieję na kontynuację polityki obecnego samorządu aptekarskiego.

- Najważniejszym celem na najbliższy czas jest ustawa o zawodzie farmaceuty, dlatego będziemy aktywnie zabiegać o jej uchwalenie. Osobiście wierzę w to, że jej projekt przejdzie następne etapy legislacyjne. Kolejnym ważnym krokiem będzie wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego – zapowiedziała prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Plan na kolejne cztery lata
Co proponuje prezes Piotrowska-Rutkowska na kolejną kadencję? Zamierza też zająć się tzw. słupowaniem i wprowadzeniem przepisów, które ograniczą to zjawisko. Postuluje też wprowadzenie kar pieniężnych za naruszanie przepisów antykoncentracyjnych.

Niezwykle ważną zmianą, o której wprowadzenie od wielu lat wnioskuje samorząd aptekarski, jest zagwarantowanie farmaceutom rekompensaty za pełnienie nocnych dyżurów. Pożądane byłoby też uproszczenie wielu procesów. Chodzi m.in. serializację, system ZSMOPL oraz e-recepty.

Wśród propozycji prezes do realizacji w kolejnej kadencji jest walka z wywozem leków, ale też współpraca z resortem zdrowia w zakresie takich zmian legislacyjnych, które wpłyną na poprawę kondycji aptek. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie marż: - Rentowność aptek bardzo spada i to należy poprawić. Nasza propozycja to inna tabela marż w ustawie refundacyjnej. Szefowa NRA proponuje także zmianę ref ustawy w zakresie częstotliwości publikacji zmian na listach leków refundowanych (co 3 miesiące).

Prezes chciałaby też przywrócić rolę i znaczenie farmaceutów szpitalnych, w tym zawalczyć o wyższe wynagrodzenia dla nich. Priorytetem jest też utrzymanie zakazu reklamy aptek i dalszy rozwój polityki informacyjnej. Już w poprzedniej kadencji wiele zmieniło się na korzyść. - Rozwinęliśmy naszą obecność w wybranych mediach społecznościowych, a nasza organizacja stała się bardziej otwarta na relacje z mediami, stając się dla dziennikarzy źródłem rzetelnej informacji – mówiła prezes. Czytaj więcej tutaj.


www.nia.org.pl

Wolność gospodarcza ze „słupowaniem” w tle? Obraz rynku oczami ZPA PharmaNET i ZPP

Naczelna Izba Aptekarska negatywnie odnosi się do stanowiska ZPA PharmaNET i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przekazanego w ostatnim czasie opinii publicznej, w którym obie organizacje ramię w ramię atakują uchwałę podjętą przez VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy (24-26 stycznia br.), dotyczącą podjęcia działań ograniczających tzw. „słupowanie” wśród farmaceutów.

Zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego przez firmanctwo („słupowanie”) rozumie się zatajenie przez podatnika prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to narażanie podatku na uszczuplenie, które to działania podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Czy właśnie w ten sposób ZPA PharmaNET i ZPP postrzegają wolność gospodarczą? W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej farmaceuta, który bierze udział w tym procederze nie daje rękojmi właściwego prowadzenia apteki. Skalę problemu opisuje np. sytuacja, gdzie Główny Inspektor Farmaceutyczny nałożył w ostatnim czasie niemal 400 mln zł kary na podmioty uwikłane w nielegalny wywóz leków ratujących życie. Niestety, nie wyegzekwowano ani złotówki, gdyż firmy były „słupami”. Nie poniosły przez to jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Warto zbadać, kto odpowiada za działanie apteki, jeśli jest ona kupiona przez farmaceutę, który po dokonaniu transakcji przestaje się w niej pojawiać, a jego miejsce zajmują sieciowi koordynatorzy? Kto jest prawdziwym właścicielem tej placówki, a kto jedynie firmuje jej działalność w oficjalnych dokumentach? Czyje miliony inwestuje spółka farmaceutów z majątkiem kilku tysięcy złotych zarejestrowana kilka dni wcześniej. Zgody na dożywotnie podejmowanie decyzji związanych z wykonywaniem zawodu przez farmaceutę, wydawane na rzecz innych nieuprawnionych podmiotów.

Przykłady można mnożyć.

Naczelna Izba Aptekarska sprzeciwia się takim działaniom. Farmaceuta sterowany zza pleców wekslami, dla pozoru nazywanych „franczyzą” czy „programem partnerskim” nie daje gwarancji należytego prowadzenia apteki. Takie praktyki nie mają nic wspólnego z działaniami rynkowymi, których celem jest np. współpraca i wspólne negocjowanie cen. Nie piętnuje tego także wyżej wymieniony Kodeks Karny Skarbowy. Wspólne stanowisko ZPA PharmaNET i ZPP sugerujące, iż NRA jest przeciwna legalnym praktykom rynkowym jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Czytaj więcej tutaj.

Ustawa o zawodzie farmaceuty
www.isbzdrowie.pl

Czy w polskich aptekach będą pracować cudzoziemcy? NIA uspokaja

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące nowej procedury uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce. Procedurą taką miałoby być zaliczenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), na wzór podobnego rozwiązania dotyczącego lekarzy. Obecnie farmaceuta spoza UE musi nostryfikować swój dyplom i zdać egzamin z języka polskiego, by uzyskać prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju.

Ta procedura jednak – zdaniem resortu zdrowia – jest za długa i blokuje możliwość zatrudniania aptekarzy np. zza wschodniej granicy.

„Długotrwała procedura nostryfikacji dyplomów wydanych w krajach spoza Unii Europejskiej powoduje konieczność znalezienia innej ścieżki na uznanie im kwalifikacji zawodowych wyłącznie do celów zawodowych. Z uwagi na powyższe konieczne stało się opracowanie procedury – przeprowadzania egzaminu centralnego, która jednolicie dla wszystkich będzie badała spełnienie minimalnych wymogów kształcenia – zgodnie z dyrektywą 2005/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą 2005/36″, wobec osób, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Ten zapis wywołał burzę w środowisku. Pojawiły się obawy o swoje miejsca pracy, przewidując napływ taniej konkurencji z Ukrainy, Białorusi lub nawet Chin.

Jednak samorząd aptekarski studzi te obawy. Jak podaje w ciągu ostatnich 4 lat tylko 28 osób przystąpiło do egzaminu z języka polskiego potrzebnego do nostryfikacji dyplomu. Były to osoby z Białorusi, Ukrainy oraz Francji czy Arabii Saudyjskiej.
„Ta liczba pokazuje, że nie musimy się obawiać jakiegoś napływu farmaceutów zza granicy” – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Jednocześnie tylko w 2019 roku na pracę za granicą zdecydowało się 90 farmaceutów (czyli jeden rocznik), a w ciągu 4 lat – ok. 300. Są to głównie osoby mieszkające wzdłuż zachodniej granicy, które mieszkają w Polsce, ale pracują w niemieckich aptekach.

Obrót pozaapteczny
www.lekitylkozapteki.pl

Naczelna Rada Aptekarska powalczy o regulację pozaaptecznej sprzedaży leków

W trakcie nowej, czteroletniej kadencji Naczelna Rada Aptekarska planuje zająć się regulacjami mającymi wprowadzić skuteczny nadzór nad produktami dostępnymi w obrocie pozaaptecznym. Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki będzie wspierać te działania.

Taka zapowiedź pojawiła się ze strony Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy. O ograniczeniu pozaaptecznego obrotu lekami mówi się od kilku lat. Mówi, bo w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone jakiekolwiek prace legislacyjne w tym kierunku.

Naczelna Rada Aptekarska zapowiada, że zajmie się w tej kadencji - 2020-2024 - regulacjami mającymi wprowadzić skuteczny nadzór nad produktami dostępnymi w obrocie pozaaptecznym. Co to oznacza?

-Chodzi m.in. o ograniczenie liczby substancji, wprowadzenie rejestru placówek, a także nadanie inspekcji farmaceutycznej uprawnień do kontroli punktów prowadzących taką sprzedaż – wyjaśnia Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

- Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo pacjenta. Jeszcze nie wyznaczyliśmy terminu, kiedy konkretnie zajmiemy się tym projektem. Z pewnością nie będą to jednak najbliższe miesiące. Obecnie priorytetem są dla nas prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

Pomysł ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami pojawił się kilka lat temu w Ministerstwie Zdrowia, gdy wiceministrem zdrowia był Krzysztof Łanda. Wtedy też została opracowana lista z propozycjami zmian leków dopuszczonych do sprzedaży poza aptekami.

- Nie tyle chciałem zakazać obrotu pozaaptecznego, co chciałem niektóre leki przenieść z obrotu pozaaptecznego do aptek, ale też umożliwić sprzedaż pozaapteczną niektórych leków sprzedawanych dziś wyłącznie w aptekach w minimalnych opakowaniach. Były opracowane jasne kryteria - napisał na Twitterze Krzysztof Łanda w dyskusji nad zapowiedziami programowymi NRA na tę kadencję.

Internetowe Konto Pacjenta
Tomasz Leleno Tomasz Leleno
@TLeleno
View on Twitter

Sama idea zakładania #IKP w #aptekach jest ciekawa. Jednak wyłącznie przy założeniu, że będzie to usługa płatna i ś… https://t.co/eYOeiiUvXO

4 See TLeleno's other Tweets
mgr.farm

IKP będzie można aktywować w aptece? Farmaceuci stawiają warunek…

Czy pracownicy aptek powinni mieć możliwość aktywowania swoim pacjentom Internetowych Kont Pacjenta? Środowisko podchodzi do tego pomysłu z dystansem, ale okazuje się, że trwają już w tym kierunku konkretne zabiegi. Niedawno list w tej sprawie skierowało do posłów stowarzyszenie Leki Tylko Z Apteki. Od kilku tygodni można się też podpisywać pod petycją w tej sprawie. Działania podejmuje również Naczelna Izba Aptekarska…

Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej – Tomasz Leleno – wskazuje, że sama idea zakładania IKP w aptekach jest ciekawa. Jednak wyłącznie przy założeniu, że będzie to usługa płatna i świadczona przez farmaceutę. I to na zasadach analogicznych do tych obowiązujących u lekarzy.

– Już od dłuższego czasu rozmawiamy z resortem zdrowia na temat szczegółów wprowadzenia tego rozwiązania – przyznaje Leleno.

Zwraca on uwagę, że w 2019 r. farmaceuci ponieśli koszty związane z wdrożeniem potężnych projektów informatycznych: e-Recepty, serializacji i ZSMOPL-a. Tym samym pokazali ogromne zaangażowanie w proces cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. Jego zdaniem w tej sytuacji próba nakładania kolejnych obowiązków, bez odpowiedniej gratyfikacji finansowej, nie zostałaby pozytywnie przyjęta przez środowisko.

Ta opinia odzwierciedla też nastroje w środowisku. Farmaceuci w mediach społecznościowych, na pytanie o wprowadzenie do aptek możliwości aktywowania IKP, reagują raczej nerwowo. Większość jest przeciwna temu pomysłowi wskazując, że już teraz obowiązki formalne i związane z działaniem różnych systemów informatycznych, pozbawiają ich czasu na cokolwiek innego. Część obawia się kwestii związanych z ochroną danych osobowych i RODO. Zdarzają się jednak i tacy, którzy uważają, że za odpowiednie wynagrodzenie – takie jak w przypadku lekarzy – taka możliwość powinna istnieć.

Stosunek środowiska do tego pomysłu pokazuje też w pewnym sensie liczba podpisów pod wspomnianą petycją w tej sprawie. Przez blisko trzy tygodnie wsparło ją zaledwie 14 osób. Czytaj więcej tutaj.

Opieka farmaceutyczna

Pacjenci pytani o to, czy potrzebują opieki farmaceutycznej często, nie potrafią udzielić odpowiedzi. Po prostu nie wiedzą, czym ona jest. Jednak aż 83% z nich deklaruje, że czuje się bezpieczniej po wykonaniu Przeglądu Lekowego przez farmaceutę. Zbliżona ilość farmaceutów, aż 86% widzi realny wpływ instruktażu poprawnej obsługi inhalatora na zdrowie pacjenta. Wyniki Pilotażu są jednoznaczne – opieka jest możliwa i potrzebna.

Pilotaż w liczbach

Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm trwał od września 2018 do września 2019 roku na terenie całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 300 aptek, z czego finalnie do Pilotażu zaakceptowano 104. Apteki otrzymywały wynagrodzenie, które miało zobrazować refundację za wykonanie poszczególnych usług opieki farmaceutycznej.

W ciągu roku przeprowadzono 1 589 konsultacji. W 101 zweryfikowanych Przeglądach Lekowych wykryto aż 176 problemów lekowych, które dotyczyły m.in. działań ubocznych leków lub interakcji. Ponad 70% pacjentów, popełniało co najmniej jeden błąd w technice przyjmowania leku w postaci inhalacji, a u 46% pacjentów wyniki pomiaru ciśnienia wskazywały na nadciśnienie tętnicze. W około 9% przypadków konieczna była pilna konsultacja lekarska lub wezwano karetkę.

Mniej wizyt lekarskich, mniej interakcji
Wyniki pilotażu pokazują znaczenie nawet tak prostych i niedrogich usług, jak pomiar ciśnienia z farmaceutą, dla zdrowia społeczeństwa. Farmaceuta może znacząco przyczynić się do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych i tym samym zmniejszania liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich. Pilotaż, jako pierwsze takie badanie na rynku, dostarcza argumentów przemawiających za wdrożeniem opieki farmaceutycznej i jej korzystnym wpływem na system zdrowia.

4 usługi w całej Polsce

W Pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej były badane 4 usługi, które zostały zaprojektowane tak, by obejmowały 4 aspekty pracy farmaceuty: proste badanie w aptece (pomiar ciśnienia wraz z konsultacją), instruktaże obsługi sprzętu medycznego (na przykładzie inhalatorów), pomoc w samoleczeniu (przegląd domowej apteczki) i optymalizacja stosowania leków (przegląd lekowy). 

Pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej został objęty patronatem honorowym Naczelnej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Śląskiej Izby Aptekarskiej, Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Czytaj więcej tutaj.

.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
NIA

Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite