Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem. W razie jakichkolwiek pytań, uwag bądź propozycji współpracy z Państwa strony prosimy o kontakt podany na dole newslettera.

APLIKUJ O GRANTY!

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych, Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Biuro Współpracy Międzynarodowej

NEWSLETTER 17/2018

AKTUALNOŚCI

MSCA ITN. Jak wygląda realizacja projektów? – spotkanie dla polskich instytucji biorących udział w projektach ITN, 30.10.2018, Warszawa

Szkolenie finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w Programie Horyzont 2020; 31.10.2018, Warszawa, SGGW

PROJEKT NAUKOWIEC II – Rozwój kariery naukowej. Możliwości dla doktorantów i młodych naukowców, 15.11.2018, Poznań

KE prowadzi nabór do rady doradczej nowego projektu Quantum Technology Flagship

NAWA poszukuje ekspertów do oceny wniosków konkursowych

Zostań Ekspertem KE i oceniaj projekty 

Konstytucja dla Nauki

PROJEKTY KRAJOWE-KONKURSY I NABORY

OTWARTE KONKURSY

TEAM-NET- projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze; nabór wniosków do 31.10.2018

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach modułów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Dziedzictwo narodowe; nabór wniosków do 31.10.2018

START - program skierowany do młodych, stojących u progu kariery badaczy; nabór wniosków do 31.10.2018

OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14; nabór wniosków do 17.12.2018

Gospostrateg; w ramach I edycji konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków; nabór wniosków do 20.12.2018 

TANGO 3; nabór w ramach II etapu do 20.12.2018

MINIATURA 2; nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły do 31.12.2018 

NADCHODZĄCE KONKURSY

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - informacja o zbliżających się konkursach

PODWYKONAWSTWO

RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R; nabór do 14.11.2018

PARP - Bon na Innowacje dla MŚP - dofinansowanie na zakup określonych usług, nabór do 22.11.2018

PARP - POIR Poddziałanie 3.2.1-Badania na rynek; nabór do 5.12.2018

RPO WM 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego ; nabór do 5.12.2018

Kontakt

Sekcja Projektów Krajowych

mgr Dorota Szczęsna tel. 22 593 56 94,  e-mail: dorota_szczesna@sggw.pl 

mgr Katarzyna Gorszkow-Nowak tel. 22 593 56 70,  e-mail: katarzyna_gorszkow@sggw.pl

mgr inż. Małgorzata Michałowska tel. 22 593 56 93,  e-mail: malgorzata_michalowska@sggw.pl

mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra tel. 22 593 11 77,  e-mail: katarzyna_wardega_wiewiora@sggw.pl

mgr Alicja Ulikowska tel.22 593 56 83,  e-mail: alicja_ulikowska@sggw.pl

lic. Edyta Iwanowska tel. 22 593 56 84, e-mail: edyta_iwanowska@sggw.pl

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE-KONKURSY I NABORY

NCBiR

ERA-NET Bioenergy „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”; nabór do I etapu do 29.01.2019

Szósty konkurs polsko-izraelski; nabór wniosków do 15.01.2019

2 konkurs w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies); nabór do 14.12.2018

ERA-NETs: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2; nabór wniosków do 3.12.2018

NCN

Konkurs sieci CHIST-ERA; nabór wniosków wstępnych do 15.01.2019 r.

Beethoven Classic 3; nabór wniosków do 17.12.2018

Beethoven Life 1; nabór wniosków do 17.12.2018

BiodivERsA; nabór wniosków do 16.11.2018

Dioscuri Centres of Scientific Excellence in Poland; nabór wniosków do 5.11.2018

PROGRAM HORYZONT 2020-WYZWANIA SPOŁECZNE

SC1 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

SC2 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

SC3 Bezpieczna, czysta i efektywna energia

SC4 Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

SC5 Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

SC6 Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

SC7 Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Baza partnerów H2020
Zostań Ekspertem KE
Dni informacyjne i spotkania brokerskie

POZOSTAŁE

MSCA/ITN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks; nabór do 15.01.2019

Akcje Programu COST; nabór ciągły

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki: konkurs główny do 31.10.2018 i konkurs specjalny do 15.11.2018

Program pracy ERC na rok 2019

NADCHODZĄCE KONKURSY

Polsko-austriackie projekty badawcze, planowany nabór; ostatni kwartał 2018 

Fundusze norweskie i EOG 2014-2021 w Polsce; pierwsze nabory szacowane na początek 2019, baza partnerów

Interreg Central Europe; planowane ogłoszenie konkursu wiosna 2019

SKONTAKTUJ I UMÓW SIĘ Z SMPB NA KONSULTACJE Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH I PROGRAMU HORYZONT 2020

NA KONSULTACJE ZAPRASZAMY TAKŻE OSOBY, KTÓRE MAJĄ JUŻ PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W APLIKOWANIU DO KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH

STYPENDIA ORAZ WYJAZDY NAUKOWE I BADAWCZE

Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch; nabór wniosków do 31.10.2018 

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców; nabór wniosków
do 6.11.2018

Stypendia w ramach COFUND w Irlandii, nabór wniosku do 20.11.2018

Nabór do program Erasmus+ do krajów poza UE; nabór do 25.11.2018

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe - do wygrania stypendia i staże w Polsce i Chinach; nabór do 30.11.2018

Stypendia na studia i staże naukowe w Bawarii; nabór do 1.12.2018

Wyjazdy zagraniczne w ramach Programu im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej; nabór wniosków do 18.12.2018

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD

Projekt PROM, międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej; realizacja między październikiem 2018 a wrześniem 2019

Stypendia Programu Fulbrighta na wyjazd do USA w roku akademickim 2019/2020, więcej…

Kontakt

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych

mgr inż. Luiza Czekala tel. 22 593 10 41, e-mail: luiza_czekala@sggw.pl
mgr Edyta Seliga tel. 22 593 18 40, e-mail: edyta_seliga@sggw.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr inż. Katarzyna Kowalska tel. 593 10 40, e-mail: katarzyna_kowalska@sggw.pl

SZKOLENIA/KONFERENCJE/WARSZTATY/SPOTKANIA

HORYZONT 2020

ERC – granty dla doświadczonych naukowców. Nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy, 5.11.2018, Wrocław

Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o granty ERC, 6.11.2018, Wrocław

Audyt projektu H2020. Nie daj się zaskoczyć, studium przypadku - warsztaty, 7.11.2018, Poznań

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie dla obszaru SC6 - Europa w zmieniającym się świecie, 8.11.2018, Warszawa

Warsztaty proposal check dla koordynatorów projektów SC6 w ramach Horyzont 2020, 9.11.2018, Warszawa

Warsztaty z pisania grantów ERC dla przedstawicieli nauk humanistycznych, 16.11.2018, Warszawa

EIT InnoEnergy – Business Booster, 17-18.10.2018, Kopenhaga

Warsztaty ERC Mentoring Initiative, 23-24.11.2018, Wiedeń

POZOSTAŁE

Konferencja: Rewolucja w zarządzaniu. Industry 4.0 / Agile & Lean / Internet of things, 8-9.11.2018, Warszawa

I spotkanie Direct to Recognition; 7.12.2018, Warszawa

 

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy

Przydatne linki

 

 

Kontakt SMPB Newsletter

mgr Edyta Seliga

e-mail: edyta_seliga@sggw.pl

tel.: 22 593 18 40

witryna SMPB

MailerLite