Newsletter BHP od podszewki - maj 2019

Cześć

Jak Ci minęła majówka? Mnie udało się trochę odetchnąć, ale w tym tygodniu nawarstwiło mi się sporo niespodziewanych prywatno - urzędowych spraw do załatwienia, więc powrót do rzeczywistości nie jest lekki. Mam nadzieję, że u Ciebie jest inaczej i wchodzisz na pracownicze tory spokojniej niż ja :)

Zapraszam na majowy newsletter BHP od podszewki. Miłej lektury! :)

Wydarzenia

Dzisiaj, 7 maja 2019 o godz. 8:00 otworzyłam nabór do II edycji mojego autorskiego kursu o wypadkach przy pracy "WPP od podszewki"! Nabór potrwa do 16 maja do godz. 22:00

Kurs "WPP od podszewki" składa się z ponad 100 krótkich filmików instruktażowych, w których pokazuję między innymi:

  • jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe,
  • jak wypełnić protokół powypadkowy,
  • jak wypełnić Z-KW
  • jak przeprowadzić wypadek zleceniobiorcy, pracownika agencji pracy tymczasowej oraz wypadek w drodze do lub z pracy,
  • jak poradzić sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami podczas postępowań powypadkowych.

Jeżeli ten kurs Cię interesuje, masz świetną okazję, aby dołączyć właśnie teraz. Kurs otwieram jedynie dwa razy w roku, więc kolejna możliwość dopiero jesienią.

Kurs "WPP od podszewki"

Mistrzostwa kadry BHP

Koalicja Bezpieczni w pracy organizuje V już edycję Mistrzostw Kadry BHP. Jeżeli masz ochotę zamierzyć się na swoją behapowską wiedzę, możesz to zrobić do 26 maja, kiedy to kończy się I etap. W tym roku przewidziano wyjątkowo fajne nagrody, więc warto :)

Szczegóły mistrzostw

Zmiany w przepisach

4 maja 2019 weszło w życie rozporządzenie, które wprowadza kilka zmian dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych w kontekście RODO. W art. 4 tego rozporządzenia znajdują się zmiany w Kodeksie pracy. Część z nich dotyczy spraw kadrowych, a część BHP. Zmiany są trzy i odnoszą się do art. 229 K.p. Co się zmieni?

 

→ 1. Pierwsza zmiana badań profilaktycznych. Konkretnie chodzi o to, że pracodawca może żądać od:

  • nowo przyjmowanego pracownika lub
  • pracownika przyjmowanego w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,

aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku wraz ze skierowaniem, które było podstawą do przeprowadzenia takich badań.

Oczywiście zapis ten dotyczy jedynie stanowisk pracy, na których warunki pracy odpowiadają sobie wzajemnie, a w związku z tym, pracownik może zostać na tej podstawie zwolniony z obowiązku skierowania go na badania wstępne.

Nowy przepis zatem pozwala precyzyjniej ocenić pracodawcy czy warunki pracy są tożsame. We wcześniejszym stanie prawnym, kiedy to pracodawca otrzymywał samo orzeczenie lekarskie (bez skierowania) pojawiało się sporo wątpliwości. Teraz sytuacja stała się prostsza do interpretacji.

 

→ 2. Druga zmiana nakłada na pracodawców obowiązek przechowywania skierowań na badania profilaktyczne. Chodzi tutaj zarówno o skierowania własne, jak i te, o których była mowa w poprzednim akapicie, czyli na podstawie których pracodawca zwolnił nowego pracownika z badań wstępnych. 

 

→ 3. Trzecia zmiana to obowiązek zwrotu orzeczenia lekarskiego i skierowania w przypadku, gdy pracodawca nie zwolni nowo zatrudnianego pracownika z badań wstępnych ze względu na różnice w warunkach pracy. Wówczas pracownik będzie musiał przejść badania wstępne u nowego pracodawcy. Ta sytuacja powoduje, że przyszły pracodawca nie będzie miał prawa przechowywania orzeczenia i skierowania wydanego przez innego pracodawcę.

 

Powyższe zmiany pociągają za sobą jeszcze jedną sprawę. Aktualnie pracodawca ma obowiązek wydawać dwa skierowania na badania: jedno otrzymuje lekarz medycyny pracy, drugie pracownik. W obecnej sytuacji, pracodawca powinien wydawać dodatkowe skierowanie, które będzie przechowywane wraz z orzeczeniem lekarskim w zakładzie. Co prawa kwestia ta nie została jeszcze usankcjonowana zmianą w przepisach, ale obowiązek ten wynika z Kodeksu pracy i należy go realizować.  

 

Ważna uwaga: Przepisy mówiące o zwolnieniu pracownika z badań wstępnych nie dotyczą pracowników przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych!

 

→ Link do rozporządzenia zmieniającego K.p.: Dz.U. 2019 poz. 730

Pytanie miesiąca

Czas na wybrane przeze mnie pytanie zadane mailowo przez Czytelnika oraz odpowiedź. 

Pytanie:

"Prowadzę postępowanie powypadkowe. Wczoraj przyszedł do mnie poszkodowany i poprosił o kopię wyjaśnień świadków jego wypadku. Zatkało mnie. Odmówiłem zasłaniając się RODO, ale nie wiem czy postąpiłem słusznie? Czy można wydać poszkodowanemu takie kopie dokumentów z postępowania powypadkowego? A jeżeli tak to które i w jakiej formie?"

 

Odpowiedź:

Zgodnie z § 11. ust. 3. rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870: "Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii".

Należało zatem wydać poszkodowanemu kserokopie wyjaśnień świadków. Podobnie jak należy wydawać poszkodowanemu na jego wniosek do wglądu wszelkie inne dowody zgromadzone przez zespół powypadkowy w toku postępowania. 

A co na to wspomniane przez autora pytania RODO?

RODO ma za zadanie chronić dane osobowe tam, gdzie nie ma podstaw do ich ujawniania, przekazywania czy innego rodzaju przetwarzania. W tym przypadku istnieje podstawa prawna, w oparciu o którą można wydać kserokopię dokumentu. Nie ma tutaj żadnych obaw o naruszenie czy nadużycie w tym zakresie.

Przy okazji jednak chcę mocno podkreślić, że formularze, na których zespół powypadkowy dokumentuje zbieranie informacji świadków powinny być zoptymalizowane pod wymagania RODO i zawierać jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania powypadkowego. W zupełności zatem wystarczy imię i nazwisko oraz stanowisko pracy świadka. Zbieranie danych takich jak: adres, PESEL czy seria i numer dowodu osobistego od świadków wypadku są zbędne i nie powinny już mieć miejsca. 

Dodam, że w moim kursie "WPP od podszewki" otrzymujesz pakiet formularzy do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, które spełniają wymagania RODO.

Jeżeli masz ochotę mi odpisać, chętnie przeczytam wiadomość od Ciebie. :)

Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnym newsletterze!

Basia

Facebook Linkedin Email

Barbara Swoboda-Rozmus