Vizitë në shkollën dhe qëndrën profesionale në Vlorë 28.09.2018

Projekti 'Aftësi për Punë’ S4Jnjë projekt i organizatës zvicerane Swisscontact, ka si qëllim kryesor t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri programe cilësore arsimi dhe trajnimi profesional. Projekti mbështet 7 institucione të arsimit dhe formimit prfoesional (AFP) në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Berat, Vlorë të përmirësojnë ofertën e tyre përmes...

Lexo më shumë

2nd Edition, Energy Expo & Forum 2018!

Energy Days for the Region!

October 5-6, 2018 at Expocity Albania!

Read More

KOCAF, Club d'Affaires francophone au Kosovo 

has the pleasure to invite you to the 

FRANCOPHONE INVESTMENT FORUM IN PRISTINA

on Friday 26 October 2018 at 10:00

Swiss Diamond Hotel

      avec la participation de la CCI France Albanie

The aim of this Investment Forum is to promote and intensify trade relations between Kosovo, Albania and the Francophone countries

-----------------------------------------------------

Read More

New Member Directory

To learn more about all of the 80 valued members of CCI France-Albania, please visit our Member Directory.

Përse duhet të bëheni anëtar i CCIFA
Pourquoi adhérer à la CCIFA

ee

ee

​Nous remercions nos partenaires!

Falënderojmë partnerët tanë!

LE PIRATAGE, LA DUPLICATION ET L’ENVOI GRATUIT A D’AUTRES CORRESPONDANTS QUE LES SEULS ABONNES DE CCI FA WEEKLY NEWS PEUVENT REMETTRE EN CAUSE SON EXISTENCE MEME. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION SUR CE POINT.

Facebook Instagram Website

ccifa.al

Bul. “Deshmoret e Kombit”

Twin Towers, Tower 1, Kati 7, Tirana Albania 

Cel. +355 68 40 89 998 /+355 80 87 168
e-mail: info@ccifa.al