Svarbiausi faktai apie ilgalaikių mainų įgyvendinimą

Rotary Youth Exchange Lithuania D1462

Rotary Jaunimo Mainų programa

Svarbiausia informacija apie prasidėjusį 2017-18 metų sezoną

Please, scroll down for a summary in English

----------------------------------------------------
Nuoširdus AČIŪ Jūsų Rotary klubui, kad rekomendavote ir parėmėte Lietuvos moksleivį išvykti 2017-18 metais į užsienį dalyvauti Rotary ilgalaikių jaunimo mainų programoje, bei svetingai priimate atvykusį moksleivį iš užsienio. Kalbant grįžusių moksleivių lūpomis, Jūsu dėka jie patiria "geriausius savo gyvenimo metus".

Šiuo laišku primename svarbiausią informaciją bei siūlome kelias idėjas sėkmingam mainų programos įgyvendinimui. Laišką kopijuojame ir priimančių šeimų nariams jų žiniai. 

Šis laiškas siunčiamas 2017-18 metų ilgalaikių mainų Rotary klubų pareigūnams, nurodytiems pasirašytose garantijų formose ir registruotiems apygardos sekretoriate. Jeigu pasikeitė kontaktai klube, prašome informuoti e-paštu rotary.1462.chair@youthexchange.lt

Atskiru e-laišku gausite detalią Jūsų klube priimamo atvykusio mainų moksleivio informaciją.

Kas ir ką veikia Jūsų klube Rotary jaunimo mainų programoje

Programa startavo 2017 m. rugpjūčio 26d., pabaiga - 2017 m. birželio 30d. Iš viso 10 mėnesių arba 45 savaitės, kurios prabėgs lyg akimirksnis. Kiekvieno moksleivio skrydžių laikai skelbiami programos Facebook puslapyje (spauskite aktyvią nuorodą)- būtų smagu jus matyti tarp pasitinkančių ir išlydinčių. 

Rekomenduodamas moksleivį išvykti, Rotary klubas įsipareigoja priimti ir pagloboti atvyksiantį moksleivį, tame tarpe mokėti jam EUR 60/mėn. stipendiją 10 mėnesių (pusę stipendijos sumos ko-finansuoja apygarda, žr. toliau).

Kiekvienas Rotary klubas turėtų pasiskirti bent 2 rotariečius tokioms funkcijoms (jų ir klubo prezidento kontaktai yra nurodomi RYE garantijų formose):

 • jaunimo mainų pareigūnas (YEO, Youth Exchange Officer) - pagrindinis kontaktinis asmuo tarp klubo ir apygardos. Rekomenduojame jį skirti 3-5 metams, kad būtų išsamiau susipažįstama su jaunimo mainų organizavimu ir užtikrinama gera informacijos bei patirties sklaida
 • jaunimo mainų patarėjas (YEC, Youth Exchange Councellor) - pagrindinis kontaktinis asmuo tarp klubo ir mainų moksleivių, gali būti skiriamas ir metams, rekomenduojama, kad tai nebūtų priimančios šeimos narys.

Šias dvi pareigas galima gretinti (tas past asmuo), tačiau rekomenduojame atskirti, idealiu atveju YEO ir YEC būtų skirtingų lyčių asmenys.

 • YEC (arba YEO, jeigu tai tas pats asmuo) turėtų kartą per mėnesį paskambinti atvykusiam ir parašyti e-laišką išvykusiam klubo mainų moksleiviui, pasiteirauti, kaip jiems sekasi, koordinuoti stipendijos išmokėjimą atvykusiam moksleiviui ir jo/jos kvietimą į klubo renginius, palaikyti ryšį su priimančiomis šeimomis.

Jeigu pasikeitė jaunimo mainų koordinatoriai klube, prašome nurodyti naujus kontaktus užpildant šią nuorodą. Tai ypač svarbu, jeigu Jūsų klubas planuoja rekomenduoti moksleivius į vasaros stovyklas - nesant Jūsų klubo kontaktų, prioritetas bus skiriamas kitų klubų rekomenduojamiems kandidatams.

Mainų moksleivio priėmimas klube ir klubo renginiuose

Rekomenduojame kuo dažniau pasikviesti savo klubo mainų moksleivius į klubo susitikimus, šventes, ypač neformalius, skirtus laisvalaikio bendravimui ir/arba klubo projektų įgyvendinimui. Bet kokiu atveju, mainų moksleivius reikia pasikviesti į klubo susitikimą ne mažiau nei 2 kartus:

 • atvykusį moksleivį - programos pradžioje papasakoti apie savo šalį bei programos pabaigoje apie įspūdžius Lietuvoje;
 • išvykusį moksleivį - prisistatyti prieš išvykstant (gaunant rekomendaciją) mainams bei grįžus, apie patirtį užsienyje.

Taip pat tikimės, kad klubas atsiveš savo priimamą mainų moksleivį į oficialius apygardos renginius - Rotariadą, Konferenciją ir pan. Klubas apmoka sąnaudas, jeigu tokių yra, susijusias su moksleivio dalyvavimu klubo ir oficialiuose apygardos
renginiuose, pvz. maitinimą, kelionę, nakvynę. 

Labai rekomenduojame ir kviečiame rasti kitas klubui patogias ir priimtinas
bendravimo su atvykusiu moksleiviu formas. Pavyzdžiui, kiekvienas klubo narys
galėtų bent vieną kartą per mokslo metus pasikviesti moksleivį į savo šeimą,
darbą, pietų ar arbatos ir asmeniškai pabendrauti, susipažinti. Jeigu klube 25-30
narių, tokiu būdu moksleivis turėtų net 25-30 individualių renginių ir progų patirti lietuvišką svetingumą, o rotariečiui tai tikrai nesudarytų ypatingos naštos.
Kviečiame savo asmeniniu pavyzdžiu parodyti nuoširdų svetingumą ir sušildyti vis
dar vėsoką bendravimo atmosferą Lietuvoje mainų moksleivių atžvilgiu. 

Rekomenduojame bendradarbiauti su kitais Lietuvos Rotary klubais, šiemet priimančiais atvykusius moksleivius, ir pasikviesti kelis ar visus jų globojamus dalyvius į vienas kito renginius. Tokiu būdu ir moksleiviams bus smagiau su bendraamžiais, ir jums tai nesukels papildomų esminių rūpesčių.

Rekomenduojame užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio Rotary klubais, kurie priima Jūsų klubo rekomenduotus moksleivius ir/arba iš kurių atvyksta moksleiviai į Lietuvą. Tai puikūs potencialūs partneriai Jūsų rotarietiškų projektų įgyvendinimui ir ko-finansavimui bei abipusiai draugystei. Šių užsienio klubų kontaktus rasite išvykusio ir atvykusio moksleivio garantijų formose.

Aktualią klubams informaciją visada rasite programos interneto svetainėje www.youthexchange.lt

​Stipendija mainų moksleiviui

Pasirašydamas RYE garantijos dokumentus, Jūsų klubas įsipareigojo atvykusiam moksleiviui mokėti kasmėnesinę EUR 60 dydžio stipendiją, iš kurios EUR 30 kofinansuoja Rotary D#1462 apygarda. Stipendija mokama 10 mėnesių. Jūsų klubas savo nuožiūra gali padidinti stipendiją (apygardos ko-finansinis indėlis nesikeis). Prašome tai laiku prisiminti, nes moksleiviams tai tikrai aktuali tema.

Kviečiame e-paštu pranešti apygardos Finansų komiteto pirmininkui Jūsų klubo sąskaitos numerį ir klubo priimamų moksleivių vardus apygardos ko-finansavimo sumai pervesti. 

Stipendiją galima mokėti klubo pasirinktu dažnumu, rekomenduojame ne daugiau nei už tris mėnesius iš eilės. Mokėjimo tvarką nustato pats klubas pagal savo vidines bei apskaitos taisykles. Atvykę moksleiviai neturi banko sąskaitos Lietuvoje (bent jau iki leidimo gyventi pilno įforminimo).

Jeigu stipendija išmokama per klubo jaunimo mainų koordinatorių arba priimančią šeimą (pervedant stipendijos sumą į jų perdavimui grynais pinigais moksleiviui), galite pasinaudoti Lietuvos apskaitos taisykles ir reikalavimus atitinkančia, apygardos auditorių parengta, mūsų interneto svetainėje pateikiama stipendijos prašymo ir mokėjimo forma.

Leidimai savarankiškai keliauti

Mūsų apygarda leidžia mainų moksleiviams keliauti Europoje savarankiškai, pagal nustatytą kelionės tvarką, tame tarpe gavus rašytinį priimančio Rotary klubo sutikimą. Tokį sutikimą moksleivio prašymu turėtų pasirašyti Jūsų klubo Jaunimo mainų koordinatorius (YEO) arba Jaunimo mainų patarėjas (YEC, Youth Exchange Councellor) YEC.

Moksleivis kiekvienai kelionei visų pirma turi gauti rašytinį savo tėvų sutikimą ir pilną atsakomybės prisiėmimą, tada turi pateikti Jūsų pasirašymui užpildytą kelionės leidimo formą su tiksliai ir išsamiai nurodytu kelionės planu. Gavęs Jūsų paraišką, moksleivis pateikia visus leidimus apygardai per specialią nuorodą http://bit.ly/RYE-D1462-Travel-Permits.

Kelionėms su suaugusiais priimačios šeimos nariais ir/arba Rotary klubu leidimų nereikia, tik prašome užpildyti trumpą kelionės informaciją nuorodoje http://bit.ly/RYE-Inbound-Trips-with-Hosts.

Jeigu manote, kad Jūsų klubo globojamas moksleivis itin nesavarankiškas, turite pilną teisę ir diskreciją leidimo keliauti nesuteikti. Kelionių tvarkos pažeidimas gali baigtis moksleivio išsiuntimu iš šalies. 

Būsimos atrankos į naujas mainų programas

Primename, kad Jaunimo mainų programose gali dalyvauti ne tik rotariečių, bet ir jūsų draugų, pažįstamų, bendradarbių ir bet kuris kitas Lietuvos jaunuolis, atitinkantis amžiaus ir kitus reikalavimus.

Rotary jaunimo mainų programa yra puiki ir žymiai mažiau kainuojanti alternatyva, lyginant su komercinėmis mainų programomis, tačiau žinančių apie šiuos mainus vis dar yra yra mažiau, nei turime vietų išvykti. Todėl kviečiame dalintis informacija su tais, kam ji gali būti aktuali - Jūsų draugais, kolegomis, giminaičiais, auginančiais 14-18 metų vaikus - ir suteikti jiems progą patirti vieną iš geriausių gyvenimo nuotykių. 

Atranka į 2018-19 metų ilgalaikius mainus vyks spalio 14 ir lapkričio 11 dienomis Vilniuje. Prieš atranką vyks informacinė paskaita - kviečiame dalyvauti ir tiesiogiai išgirsti svarbiausią informaciją apie visas mainų rūšis. Netrukus atsiųsime atskirą e-laišką su detalia informacija.

Primename, kad jaunimo mainų programos interneto svetainėje, naujienlaiškiuose bei Facebook puslapyje reguliariai skelbiamos naujienos ir kiti aktualūs kvietimai. Atrankos tvarka kiekvienais metais tobulinama, aktuali informacija skelbiama internete.

Brief summary in English

This email is designated for the Rotary clubs in Lithuania, acting as host clubs in the Youth Exchange program, and describes key roles and duties of a host club.

You are included in the mailing list, as one of the related key officers in your Rotary club. Please talk to your fellow local (Lithuanian) club member to discuss in detail the content of this letter and your personal role in hosting an exchange student. Thank you for your cooperation.

2017-18 Rotary klubai, priimantys mainų moksleivius

 • Vilnius International RK - Mr. Tsun-Yang Chuang (Steven) iš Taivano D#3490
 • Vilniaus Šv.Kristoforo RK - Ms. Yun Kuo (Angel) iš Taivano D#3490
 • Vilniaus Tūkstantmečio RK - Mr. Nathaniel Prugh iš JAV Colorado D#5470
 • Vilniaus Tūkstantmečio RK - Ms. Zoe Johnson iš JAV Central States D#6220
 • Druskininkų RK - Mr. Malcolm Grant iš Kanados D#6400
 • Klaipėdos Senamiesčio RK - Mr. Joao Victor Garcia de Alencar Monteiro Silva iš Brazilijos, Rio de Žaneiro D# 4570
 • Šiaulių Saulės RK - Ms. Valentina Arroyave iš JAV Floridos D#6990
 • Šiaulių RK  - Ms. Julia Maria Guimares Lopes iš Brazilijos, San Paulo D#4610

Nuotykiai Lietuvoje 2017-18 - kelios nuotraukos Jūsų dėmesiui

Rotary Youth Exchange Lithuania D1462

www.youthexchange.lt

A.Vivulskio 7- 405, Vilnius, Lithuania

Facebook Twitter Instagram