view_in_browser
Cesta k soběstačnosti díl 2.

Občanský klub
Základní projekt hnutí Jarilo

Dnešní díl "Cesty k soběstačnosti" vás seznámí se základními principy Občanského klubu a jeho možnostech.

Poslání Občanského klubu

Občanský klub slouží jako hospodářsko-společenský model pro vytvoření soběstačných Obecních společenstev - komunit, coby nejmenších samosprávných jednotek s vlastní autonomitou a rozhodováním

Občanský klub hájí zájmy klubových členů.

Připraveným občanům umožňuje zahájit přechod na svobodné území vlastního ŽIVOTA.

V rámci HNUTÍ JARILO jsou vytvářeny další projekty, které rozšiřují možnosti spolupráce klubového společenstva a motivují členy ke spolupráci na občanské úrovni. 

Jde například o projekty "Klubové tržiště", "Klubová zahrada", "Jednorázová klubová akce", vše v klubovém režimu". O nich přineseme informace v dalších dílech Cesty k soběstačnosti.

Občanský klub" je svobodné společenství lidí, které funguje
výhradně na principech sousedské výpomoci a řídí se vlastními
klubovými pravidly. 


Základní informace o Občanském klubu

Níže uvedené Informace jsou vypracovány jako vzorové materiály pro  Občanský klub Relax klub Jarilo Halenkov.

Cíl Občanského klubu

Sdílením a spoluprací na občanské úrovni zabezpečit a rozvíjet důstojné podmínky pro pokrytí základních životních potřeb klubových členů a jejich rodin.

Podmínky účasti

Jedinou podmínkou účasti v klubu je souhlas s hodnotami klubu
(obrázek níže)

Přihláška a klubová karta

Pokud zájemce o účast v klubu souhlasí s Hodnotami klubu, může vyplnit přihlášku, na základě které obdrží zdarma klubovou kartu. 

Vzor klubové karty
Relax klub Jarilo Halenkov o.k.
Jak získat klubovou kartu a členství?

Pokud ještě nemáte svoji klubovou kartu a chcete se stát členem, můžete si zvolit možnost po vstupu na recepci

Další možnosti jak získat klubovou kartu jsou uvedeny ZDE

Vstup na recepci klubu

Partnerské kluby

Klubovou kartu je možné využít také u našich partnerských klubů, které jsou uvedeny na úvodní stránce klubového portálu www.relaxklubjarilo.cz s názvem Partnerské kluby Jarila.

Co získáte?

 • Možnost odebírat hodnoty v klubové výdejně
 • Zasílání informací o pořádaných akcích na email
 • Zasílání informací o novinkách v nabídce výdejny
 • Možnost účastnit se akcí pořádaných klubem - tvůrčí,
  kulturní, tělovýchovné.
 • Možnost nabídnout ostatním členům své schopnosti a um
 • Možnost využít služeb nabízených klubovými členy
 • Možnost spolupracovat s jinými klubovými členy v rámci klubového režimu

Klubový portál - WEB

Na klubovém internetovém portálu www.relaxklubjarilo.cz je možné se zaregistrovat a získat tím přístup do vnitřní klubové zóny portálu. 

Budete tak mít tak přístup k informacím určeným pro klubové členy. 

Díky registraci si můžete objednat vybrané výrobky z klubové nabídky přes internet s možností vyzvednutí ve výdejně, nebo zaslat prostřednictvím přepravní služby.

Registrace na webu

Po odeslání internetové registrace a následném povolení
administrátorem vám bude aktivován přístup do klubové zóny
portálu.

Ostatní informace

 • Účastí v klubu se nestáváte členem žádné organizace ani
  spolku.
 • Činnost klubu podléhá klubovému režimu a není tedy možné
  vystavit daňový ani účetní doklad
 • Odebrané hodnoty v rámci klubového režimu nelze žádným způsobem uplatnit v účetnictví subjektů podléhajících daňovým zákonům v ČR ani EU.
 • Klubový člen může doporučit rozšíření sortimentu ve výdejně, na základě svých vlastních dobrých zkušeností.
 • Při hromadném nákupu hodnot prostřednictvím Občanského
  klubu je možné si snížit náklady na zabezpečení kvalitních a
  zdravých výrobků
  , které jsou zároveň prospěšné pro člověka i Zemi.
 • S úctou k lidem, přírodě i Zemi se snažíme nalézat
  nejvhodnější způsoby, jak zabezpečit výrobky z oblasti zdravé stravy, zelené lékárny, přírodní kosmetiky, ekologické drogerie a dalších oblastí.
 • K mnoha výrobkům ve výdejně i na webu jsou poskytovány
  informace vzdělávacího charakteru
  , jako jsou informace o
  zdravotních účincích, obsahu vitamínů a vlivu na zdraví.
 • Dalším cílem je, aby se klubový člen sám aktivně zapojil do procesu tvoření a přispěl svými výrobky k rozšíření sortimentu výdejny. 
 • Dále aby nabídl své schopnosti a um.
 • Účastí v klubu nevzniká výhoda žádnému jednotlivci, ale všem zúčastněným.
 • Klubové členství je zcela zdarma a k ničemu nezavazuje.

Jak spolupracovat s klubem?

O možnostech spolupráce s klubem se budeme zabývat v jednom z příštích dílů "Cest k soběstačnosti"

Mapa projektu "Občanský klub"

Obrazové znázornění projektu "Občanský klub" s textovými informacemi a vnitřním uspořádáním klubu včetně klubové dokumentace. 

mapa projektu v PDF
Popis mapy projektu v PDF
Klubové zóny

(výňatek z příručky "Jak mít vlastní klub", která je určena pro zájemce o zřízení vlastního klubu)

V rámci Občanského klubu mohou vznikat účelové prostory nebo střediska která jsou využívána klubovými členy pro naplňování jejich potřeb.

Veřejná zóna je označena modře a slouží jako prostor pro seznámení veřejnosti se základními informacemi o principech klubového režimu a jeho možnostech. 

Může jít například o vstupní chodbu nebo nástěnku před vstupem do klubu.


Tvůrčí zóna
je označena oranžově a slouží jako zázemí pro uskutečňování tvůrčích činnosti spolupracujících členů klubu ke společnému nebo osobnímu tvoření. Může jít např. o dílnu, kuchyň, výrobnu


Hospodářská zóna
je označena červeně a slouží jako zázemí pro zabezpečení činností, které zajišťují  financování provozu klubu.  
Nabídka klubových služeb, tržiště, výdejna
ap.


Kulturní zóna
je označena zeleně a slouží jako zázemí pro pořádaní vzdělávacích
 a osvětových klubových činností všestranného charakteru jako jsou přednášky, tvůrčí setkání ap.


Klubová dokumentace
Zřizovací listina

Dokument, kterým občan oznamuje vznik klubu.

(Nemusí mít písemnou podobu)

Smluvní podmínky členství

Základní dokument upravující podmínky účasti v klubu

Klubová pravidla

Upravují podmínky, pohyb a chování členů v prostorech klubu

Příspěvkový řád

Upravuje pravidla pro stanovení výše a způsoby vybírání členských příspěvků

Vstup do sekce "Pravidla klubu" na webu RK Jarilo
Další doporučení a materiály ke studiu

Osvětové materiály, doporučení a odkazy, které jsou zdarma ke stažení z našich stránek relaxklubjarilo.cz

Příručka ke zřízení Občanského klubu

Příručka ke  stažení ve formátu PDF pro zájemce o zřízení vlastního klubu.

Časté dotazy

Nejčastěji kladené dotazy, které vám mohou pomoci pochopit jak funguje klub, proč musíte mít klubovou kartu ap.

Archiv "Cesta k soběstačnosti"

V tomto odkazu naleznete všechny předchozí díly blogu 

2. symbol Jarila
Záchranný kruh

Symbol záchranného kruhu představuje princip POMOCI - podání pomocné ruky pro lepší pochopení zákonitostí, které po věky panují v přírodě a vesmíru. Osvěta a vzdělávání vedoucí k poznání a tím ke skutečné svobodě

Podáváme pomocnou ruku těm, kteří o to stojí.

Poznej Pravdu a ta tě osvobodí

V příštím dílu: nástroje pro dosažení soběstačnosti, směnné poukázky, symbol Jarila "Kotva" a další.

Na hlavní stránku webu relaxklubjarilo.cz
Relax klub jarilo, o.k.

Halenkov 318, Halenkov
Czech Republic

facebook twitter instagram
jarilo@volny.cz

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se zaregistrovali jako člen občanského klubu nebo jste provedli registraci na našich webových stránkách.

Odhlásit se
MailerLite